Onderwerp:

ZINN Gezondheidszorg wenst u een fit 2020

ZINN Gezondheidszorg nieuwsbrief januari 2020
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

 
 
 
ZINN Gezondheidszorg nieuwsbrief januari 2020
06 januari 2020
 
 
Alle medewerkers van ZINN Gezondheidszorg wensen u een gezond 2020!
 

Wij kijken terug op een fijne samenwerking. Ook in 2020 houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ZINN Gezondheidszorg. In deze eerste nieuwsbrief van het jaar leest u over de groei van ZINN Gezondheidszorg, de wijzigingen in hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen, het lifestyleprogramma voor 55-plussers en meer. 

We verheugen ons op voortzetting van de prettige relatie in dit nieuwe jaar!

Namens alle specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, fysio-, ergo- en psychomotore therapeuten, bewegingsagogen, (GZ-) psychologen, diëtisten, logopedisten, mondzorgspecialisten, directie en medisch secretariaat van ZINN Gezondheidszorg.

 
 
Uitbreiding ZINN Gezondheidszorg
 

ZINN Gezondheidszorg blijft groeien! In 2020 verwelkomen wij onder andere meerdere artsen, psychologen en ergotherapeuten! Met dit team kunnen wij onze cliënten een nog betere (multidisciplinaire) behandeling bieden, zonder lange wachttijden.

 
 
Verwijzen naar alle ZINN Gezondheidszorg disciplines kan via ZorgDomein
 
Vergoeding specialisten ouderengeneeskunde eerstelijn via GZSP
 

In 2019 viel de financiering van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerste lijn onder de extramurale subsidieregeling. Vanaf 2020 wordt dit gefinancierd uit het product “Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen” (GZSP). Wij hebben dit product bij alle zorgverzekeraars ingekocht. Dit betekent dat de cliënt de SO in de eerste lijn vergoed krijgt via zijn/haar zorgverzekeraar. Het eigen risico is hierbij wél van toepassing (voor zover dit nog niet volledig is aangesproken). U kunt gewoon via ZorgDomein blijven verwijzen naar onze SO’s.

 
 
 
Wijzigingen hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen: onze ergotherapeut kan hierbij ondersteunen
 

Op dit moment worden de mobiliteitshulpmiddelen geleverd uit meerdere regelingen, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2020 worden deze hulpmiddelen (zoals rolstoelen en scootmobielen) voor mensen die in een Wlz-instelling wonen alleen nog maar verstrekt vanuit de Wlz. Voor mensen die thuis wonen met een Wlz-zorgindicatie verandert er niets.

Om welke hulpmiddelen gaat het?
-    Hulpmiddelen voor mobiliteit, zoals een rolstoel en een scootmobiel.
-    Hulpmiddelen voor zorg en wonen voor algemeen gebruik, zoals een tillift, hoog-laagbed en andere roerende voorzieningen.

Wanneer uw patiënt met een Wlz-indicatie in een ZINN locatie verblijft, dan kunt u voor deze hele procedure onze ergotherapeut inschakelen via ZorgDomein. Wij zorgen ervoor dat alles geregeld wordt: van keuze en aanvraag hulpmiddel tot en met het gebruik ervan! Kijk op Zorg voor beter voor meer informatie

 
 
NIMOC behandeling bij stuitklachten: snel en effectief
 
NIMOC behandeling bij stuitklachten: snel en effectief
 
Onze geregistreerd bekkenfysiotherapeut (MSc) Irene Ganzeboom behandelt regelmatig en met succes patiënten met stuitklachten. Ze behandelt zowel acute als langdurige stuitklachten kunnen behandeld middels de NIMOC-methode. 
 
Lees meer
 
 
In 12 weken een gezonde en actieve leefstijl voor 55-plussers
 
In 12 weken een gezonde en actieve leefstijl voor 55-plussers
 
4 Februari 2020 start ZINN Gezondheidszorg in locatie de Brink een lifestyle programma speciaal voor 55-plussers. In dit 12 weken durende programma ontwikkelt de cliënt een gezonde en actieve leefstijl. Het traject wordt begeleid door een fysiotherapeut en diëtist. 
 
Lees meer
 
 
 
ZINN bouwt 145 huur- en zorgappartementen in Haren en Hoogezand
 

Wanneer ouderen zorg vanuit een Wlz-indicatie ontvangen, wordt snel gedacht aan het wonen in een woonzorglocatie. ZINN voegt daar het wonen in een zorgappartement graag aan toe. Een thuis waarin een zorgteam 24/7 intensieve lichamelijk verzorging biedt. Bovendien is het multidisciplinair expertiseteam van ZINN Gezondheidszorg dichtbij. 

Huurappartement
Met dagelijkse ondersteuning van thuiszorg kan een grote groep ouderen thuis blijven wonen. Daarmee is in de zorgvraag voorzien. Soms vraagt de thuissituatie om meer. Bijvoorbeeld structuur, aandacht, een toegankelijke woning, voorzieningen in de buurt en een multidisciplinair expertiseteam in de buurt.

Zorg- en huurappartementen
Om in aanmerking te komen voor een zorg- of huurappartement is een Wlz- of thuiszorgindicatie nodig. 

De appartementen in het kort

✔ beschermde woonomgeving met zorgteam 
✔ toekomstbestendig en zelfstandig wonen 
✔ sociale contacten en activiteiten 
✔ voorzieningen in de buurt 
✔ gelijkvloers

Meer weten over de appartementen in Haren

Meer weten over de appartementen in Hoogezand

 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: