Onderwerp:

Nieuwsbrief OIS Groningen - november 2019

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek, Informatie en Statistieken Groningen
 
 
 
 
Nieuwsbrief OIS Groningen - november 2019
 
In de nieuwsbrief van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Groningen leest u over onze recente publicaties en andere activiteiten. Veel leesplezier!
 
 
 
 
 
 
  Doorsturen
 
  Afmelden
 
 
Vernieuwd en geactualiseerd: de Basismonitor
 
 
De Basismonitor biedt statistieken en monitoringsinformatie over de gemeente Groningen en haar inwoners. De monitor bestaat uit twee onderdelen; het Kompas van Groningen en de Stand van Groningen.
Het Kompas van Groningen laat in een oogopslag zien hoe een wijk, buurt of dorp er voor staat. De Stand van Groningen geeft u statistieken met trends en verdiepingen over verschillende thema's, zoals bevolking, bedrijvigheid en veiligheid.
Buiten het feit dat alle data is geactualiseerd heeft de Stand van Groningen ook een nieuw uiterlijk gekregen. Hierdoor is de navigatie verbeterd. Het Kompas van Groningen krijgt binnenkort ook een nieuw uiterlijk.

 
Bekijk de Basismonitor »
 
 
Uitkomsten enquête leefbaarheid bekend
 
 
Bijna alle inwoners van de gemeente vinden dat ze in een prettige buurt wonen. Ze geven de kwaliteit van hun woning gemiddeld een 7,7. Wel zien inwoners meer zwerfvuil en maken ze zich druk over de verkeersveiligheid. Dat blijkt allemaal uit de nieuwste editie van de enquête leefbaarheid. Deze tweejaarlijkse enquête werd vorig jaar gehouden in de toenmalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Alle uitkomsten van de enquête zijn verwerkt in de Basismonitor. Tevens zijn er voor acht thema’s factsheets beschikbaar.
 
Bekijk de acht factsheets »
 
 
Inwoners van Groningen zeer gemotiveerd afval te scheiden
 
 
In de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen bestaan nu nog verschillen in het afvalbeleid en de afvalstoffenheffing. Zo kenden gemeenten Ten Boer en Groningen vaste afvaltarieven, maar werd in de gemeente Haren afgerekend op gewicht. De gemeente Groningen werkt aan een nieuw, eenduidig afvalbeleid en alle inwoners zijn uitgenodigd mee te denken. In totaal gaven 7.335 inwoners hun mening.
 
Lees het volledige rapport »
 
 
De fiets is een belangrijk vervoermiddel in Groningen
 
 
OIS monitort de mening van inwoners over de fietsstrategie van de gemeente Groningen. Dit jaar is het dan ook de vijfde keer dat er een fietsenquête onder het Inwonerspanel wordt gehouden. Ruim 90 procent van alle respondenten vindt de fiets het belangrijkste vervoermiddel. Een derde van de respondenten fietst (bijna) iedere dag om naar werk of studie te gaan. De fiets wordt het meest gebruikt om boodschappen te doen of te winkelen.
 
Lees het hele rapport »
 
 
Kreupelstraat favoriete publiekslocatie
 
 
De gemeente Groningen wil graag weten welke publiekslocaties de inwoners gebruiken / bezoeken. Ruim de helft van de panelleden gaat het liefst naar de Kreupelstraat voor het ophalen van het paspoort / ID of rijbewijs. Ook is gepeild hoe panelleden staan tegenover het thuis laten bezorgen van het paspoort. Bijna 60 procent zou dit overwegen, maar als hiervoor extra betaald moet worden, staat nog een derde hier positief tegenover.
 
Lees het volledige rapport »
 
 
Monitor veiligheidsbeleid: meer overlast door verwarde personen
 
 
De monitor bestaat uit drie onderdelen; politiecijfers over incidenten en misdrijven, cijfers over meldingen bij het Meldpunt Overlast en Zorg (MOZ) en de uitkomst van de raadpleging van het veiligheidspanel.
De belangrijkste uitkomst is de stijging van de overlast: In de zomer is er over het algemeen meer overlast dan in de andere perioden van het jaar, ook dit jaar, meer dan de voorgaande jaren. Veel van de overlast wordt veroorzaakt door jeugd en verwarde personen.
 
Lees het rapport »
 
 
Groningen veilig? Praat mee
 

In het Veiligheidspanel zitten betrokken inwoners vanaf 18 jaar uit de gemeente Groningen die drie keer per jaar een vragenlijst invullen over de veiligheid in buurten, dorpen en wijken. De resultaten worden door beleidsmakers gebruikt om de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Groningen te vergroten. Wilt u meepraten over de veiligheid in uw omgeving? Wordt dan lid van het Veiligheidspanel.

 
ik meld me aan! »
 
 
Volg OIS op Twitter
 
 
O&S Groningen maakt haar onderzoeksbevindingen, statistische informatie en interessante weetjes ook bekend op Twitter. U vindt ons via Twitter.com/basisvoorbeleid (ook zonder Twitter-account).
 
 
  ois@groningen.nl | www.oisgroningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met KIRRA Mailer
Gemeente Groningen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: