Onderwerp:

Nieuwsbrief Gezonde School Basisonderwijs

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
Nieuwsbrief Gezonde School
Primair Onderwijs
GGD Groningen
 
 
 
 
 
  EU-schoolfruit 2019-2020  
 
 
In november start alweer de 11e editie van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma! Tussen 2 en 13 september kunnen basisscholen zich inschrijven voor deelname via deze website https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit.htm. EU-Schoolfruit 2019-2020 loopt van week 46 t/m week 16.
Deelnemende scholen ontvangen gedurende 20 weken 3 porties groente en fruit per leerling per week, gefinancierd door de Europese Unie.
Wanneer het aantal inschrijvingen meer is dan de maximale capaciteit, dan wordt op basis van een onafhankelijke loting bepaald welke scholen aan EU-Schoolfruit deelnemen.
Kijk voor meer informatie op www.euschoolfruit.nl
 
 
 
 
 
  Lekker naar Buiten! met subsidie Jong Leren Eten  
 
  Lekker naar Buiten! met subsidie Jong Leren Eten  
 
 
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen tussen 2 en 30 september 2019 subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Per schoollocatie is een bedrag van maximaal €2.000 beschikbaar.
Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken.
Kijk op de website van Jong Leren Eten voor informatie www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten.
Voorbeelden van interventies waar u uit kunt kiezen in Groningen, vindt u op de website van GGD Groningen: https://ggd.groningen.nl/app/uploads/2018/10/Aanbod-Lekker-naar-buiten-Groningen.pdf
 
 
 
 
 
  Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2019  
 
 
Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2019 U kunt zich weer aanmelden voor de voorleesactie en een duurzame les voor de Dag van de Duurzaamheid. Op duizenden basisscholen wordt al 10 jaar op de Dag van de Duurzaamheid een duurzaam verhaal voorgelezen. Speciaal voor de 11e editie van de Voorleesactie verschijnt er een verhaal over de zeven Kinder Global Goals. Kinderen leren zo op een toegankelijke wijze over de 17 ‘volwassen’ Sustainable Development Goals.
Dit jaar is er de extra mogelijkheid om, naast het voorlezen, een duurzame les te krijgen in de vorm van een interactieve digitale game. De leerlingen ontdekken met de game spelenderwijs hun eigen beginsituatie. En speciaal voor deze dag zijn er aansluitende doe-activiteiten beschikbaar. U kunt de activiteiten van dit programma zonder speciale voorbereiding uitvoeren.
Aan het aanmelden zijn voor scholen geen kosten verbonden. Het aantal plekken voor gratis deelname aan de doe-activiteiten (normaal tarief € 250) is beperkt. Dus meld uw school snel aan! De inschrijving sluit op 23-9-2019.
Meer informatie: https://www.dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl/scholen/
 
 
 
 
 
  De Boer op Noord  
 
 
Bent u al op bezoek geweest bij een boer bij u in de buurt? U kunt gratis een bezoek brengen aan de educatieboeren van Boer op Noord. Een bezoek aan een boerderij van De Boer op Noord is een onvergetelijke ervaring. Beleving speelt daarbij een enorm belangrijke rol. De leerlingen steken dus ook zelf regelmatig de handen uit de mouwen tijdens de boerderijeducatieles van De Boer op Noord.
Meer informatie: https://deboeropnoord.nl/
 
 
 
 
 
  Moestuintour  
 
  Moestuintour  
 
 
Interessant voor alle scholen die (willen gaan) moestuinieren: de Groningse Moestuintour op vrijdag 20 september 2019. U kunt dan gratis mee met een bus langs inspirerende educatieve moestuinen. Schrijf u hiervoor in bij Hannelore.Borger@ggd.groningen.nl
 
 
 
 
 
  Subsidieregeling voor watertappunten  
 
 
In september kunnen bassischolen aangeven of zij gebruik willen maken van de subsidieregeling voor de aanschaf en het onderhoud van een watertappunt op het schoolplein. Landelijk kunnen zo’n 450 scholen gebruik maken van de regeling die bestaat uit een tegemoetkoming van 75% van de kosten met een maximum bedrag van € 2.000,- per schoollocatie. De regeling begint met een belangstellingregistratie en bij overinschrijving gelden toekenningscriteria. Meer informatie: https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/subsidie-watertappunt
In Groningen heeft het Waterbedrijf ook een interessant aanbod voor een watertappunt binnen of buiten. Meer informatie hierover: https://waterbedrijfgroningen.nl/midden-in-de-samenleving/interesse-in-onze-watertaps/
Subsidieregeling voor watertappunten
 
 
 
 
 
  Seksuele voorlichting, training in het vlaggensysteem  
 
 
Seksuele voorlichting, training in het vlaggensysteem Elke medewerker op een school heeft wel eens te maken met voorvallen die te maken hebben met de seksuele ontwikkeling van kinderen. Meestal gaat dit om gezond seksueel gedrag dat past bij de ontwikkeling van een kind. Maar hoe bepaal je nu wanneer het gaat om gezond, of om seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Hiervoor bestaat een hele mooie methodiek genaamd het Vlaggensysteem. Deze methodiek gaat in op de seksuele ontwikkeling van kinderen en helpt om seksueel gedrag te duiden en hier adequaat op te reageren.
Voor de werknemers van basisscholen in de provincie Groningen bieden wij een kennismaking of training voordelig aan:
Tot de mogelijkheden behoren:
•             Een kennismaking met het Vlaggensysteem ( 60 minuten)
•             Een workshop over het Vlaggensysteem van (3 uren)
•             Er is ook een uitgebreide training mogelijk (2 dagdelen van 3 uren per keer)
Het is mogelijk bovenstaande op eigen locatie te doen of op een locatie van de GGD.
Voor  meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Mooij, tineke.mooij@ggdgroningen.nl
Voor meer informatie over het Vlaggenssyteem kunt u de website:  www.vlaggensysteem.nl  raadplegen.
 
 
 
 
 
  Inspiratieprijs Gezonde School  
 
 
Welke Gouden Tip heeft uw school om te werken aan een gezonde leefstijl? Deel het beste idee van uw school en inspireer daarmee andere scholen. Wie weet wint uw school de tweede editie van de Inspiratieprijs Gezonde School. De prijs 2019 wordt uitgereikt tijdens de Dag van de Gezonde School op 31 oktober. 
Deel voor 17 september uw Gouden tip en u kunt rekenen op flink wat positieve aandacht en een bedrag van € 1000,- voor het verder uitwerken binnen uw school. Meer informatie: https://www.gezondeschool.nl/over-ons/inspiratieprijs-gezonde-school-2019
Inspiratieprijs Gezonde School
 
 
 
 
 
  Scholing Gezonde School in Groningen  
 
 
Scholen die dit jaar in aanmerking komen voor de subsidie Gezonde School volgen een scholing gericht op het gekozen thema. Dit jaar kunnen de scholen kiezen voor een landelijke scholing of een scholing in Groningen. Wij willen alle scholen in onze provincie de gelegenheid geven deze scholing te volgen. De scholing is gratis en kost 1 middag. Ze vinden plaats op de GGD in Groningen aan het Hanzeplein 120. De scholing bevat een algemeen deel over Gezonde School en gaat vervolgens specifiek in op een thema. De scholing over het thema Voeding is op donderdagmiddag 17 oktober, het thema Welbevinden en Sport en Bewegen op woensdagmiddag 6 november. U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij Hannie Poletiek: hannie.poletiek@ggd.groningen.nl. Meld vooral welke middag u bij wilt wonen.
 
 
 
 
 
  Informatiebijeenkomst provinciale campagne rookvrij opgroeien  
 
 
Informatiebijeenkomst provinciale campagne rookvrij opgroeien Begin juni zijn verschillende organisaties bij elkaar gekomen om draagvlak te krijgen voor een rookvrije generatie in de provincie.
In de zomervakantie heeft de GGD samen met een marketingbureau een concept voorstel geschreven. In de campagne wordt aandacht gevraagd voor een rookvrije omgeving voor kinderen. Dit wordt gedaan aan de hand van storytelling. Om polarisatie tussen de roker en de niet-roker te voorkomen krijgen beide evenveel aandacht. Zowel rokers als niet rokers komen aan het woord.
U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdag 1 oktober van 13.00-14.00 uur op het Harm Buiterplein, zaal 1 om een indruk te krijgen over de invulling van deze campagne en op welke wijze uw school mee kan doen. Meer informatie en aanmelden bij samirah.schipper@ggd.groningen.nl
 
 
 
           
          Afmelden
           
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: