Onderwerp:

Sportnieuwsbrief special Beter Benutten

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
Sportnieuwsbrief special Beter Benutten
 
 
Met deze nieuwsbrief wil de gemeente Groningen sportclubs en andere huurders op de hoogte brengen van het project Beter Benutten van sportaccommodaties. Dit naar aanleiding van de bijeenkomst met sportclubs van vorige week, waarin deze behoefte door diverse sportbestuurders kenbaar is gemaakt. Voor een groot aantal sportclubs heeft het project consequenties voor de toewijzing van sportruimte voor het sportseizoen 2019-2020. We willen allemaal onze sportaccommodaties zo optimaal mogelijk gebruiken om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Het is helaas onvermijdelijk dat sportclubs moeten schuiven in tijden en/of sportaccommodaties.    

Wij hechten eraan u zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden van de uitvoering van het project. Wij hebben de belangrijkste nieuwsberichten, acties en ontwikkelingen daarom voor u opgenomen in deze nieuwsbrief. Ook publiceren wij regelmatig nieuws op de website van Sport050. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd aan ons stellen. Wij hebben misschien niet direct op alle vragen een antwoord, maar zullen u waar mogelijk van dienst zijn.

Marijke Gelling, Directeur Sport050/Gemeente Groningen
 
 
Beter Benutten van sportaccommodaties
 
In de sportnieuwsbrief van april is aangegeven dat er in het kader van het project Beter Benutten een analyse is uitgevoerd met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente Groningen. Op basis van de resultaten uit de analyse en de bevindingen van de benchmark is er een Uitvoeringsplan Beter Benutten 2019 opgesteld die we als pilot voor het seizoen 2019-2020 implementeren. Doel van dit uitvoeringsplan is om de sportaccommodaties in de gemeente Groningen zo efficiënt en effectief mogelijk te benutten door het gebruik meer te spreiden, te intensiveren en te optimaliseren.
Lees meer>
 
 
 
Project Beter Benutten
 
Het project Beter Benutten is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020. De focus van de opdracht is om te bekijken hoe we structurele oplossingen kunnen vinden voor de huidige, en binnen afzienbare termijn te verwachten, knelpunten tussen beschikbaarheid van en vraag naar binnen- en buitensportaccommodaties. Vanaf seizoen 2019-2020 wordt bij de roostering van sportaccommodaties met nieuwe uitgangspunten gewerkt. Het gaat hier om de volgende uitgangspunten voor de binnensport en buitensport.
 
 
 
Proces inroosteren binnensport
 
Het hele proces van inroosteren heeft wat meer tijd in beslag genomen dan verwacht, waardoor de conceptroosters voor de binnensport pas vorige week zijn verstuurd. Tijdens de bijeenkomst met de sportclubs van vorige week konden er vragen gesteld worden over de roosters. De clubs maakten kenbaar zich zorgen te maken over de capaciteit aan sportaccommodaties. Ook werd teruggegeven dat de communicatie meer aandacht had verdiend. Ondanks dat was de bereidheid er om mee te denken en input te leveren, waardoor we weer een stapje verder zijn. De laatste wijzigingen worden nu doorgevoerd, zodat de roosters klaar zijn aan de start van het nieuwe seizoen. Nogmaals bedankt voor het meedenken en uw begrip.
Lees meer>
 
 
 
Nieuw capaciteitsonderzoek in 2019
 
Het Uitvoeringsplan Beter Benutten heeft betrekking op de huidige situatie in de gemeente Groningen. De toekomstige behoeften en ontwikkelingen zijn hier niet in meegenomen, aangezien dit verder gaat dan een analyse en een capaciteitsonderzoek betreft. In 2016 is er een capaciteitsonderzoek uitgevoerd. Normaliter zou dit onderzoek in 2020 herhaald worden. Vanwege het project Beter Benutten en de gemeentelijke herindeling, is besloten het capaciteitsonderzoek in 2019 uit te voeren. In dit onderzoek, uitgevoerd door Drijver en Partners, worden uiteraard de gebruikers ook meegenomen. In september wordt duidelijk wanneer op welke manier dit zal plaatsvinden. Uw medewerking aan dit onderzoek wordt op prijs gesteld!
Lees meer>
 
 
 
Voor het laatste nieuws volg ons op:  
 
 
Afmelden | Doorsturen
 
 
 
Disclaimer

© 2019 Gemeente Groningen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: