Onderwerp:

Terugblik onderzoeken Groningen Gehoord zomer 2019

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek, Informatie en Statistieken Groningen
 
 
 
 
 
Geacht panellid,

We doen ons best het mailen van onze panelleden zo zorgvuldig mogelijk te doen. Helaas hebben we gistermiddag een mail verstuurd die niet in orde was; deze mail kunt u negeren. De mail van dinsdagmiddag over het afvalbeleid van de gemeente Groningen was wel in orde.

Bedankt voor de vragenlijsten die u de afgelopen tijd voor ons heeft ingevuld! Wat gebeurt er met de vragenlijsten die u invult? Waar is het onderzoek voor gebruikt en waar heeft het aan bijgedragen? In deze terugblik kijken we naar de onderzoeken van het afgelopen jaar. We hebben onze opdrachtgevers gevraagd wat ze met de uitkomsten van het onderzoek hebben gedaan.

Wij wensen u veel leesplezier. Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
het Panelteam
Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen
 
 
 
 
Algemene terugblik
 
Algemeen
In deze nieuwsbrief kijken we terug op onderzoeken onder onze panelleden. De gemeente Groningen laat deze onderzoeken uitvoeren om bij het maken van plannen rekening te houden met de mening van bewoners .

Inwonerspanel Groningen Gehoord
Vanaf 1 januari 2019 vormen Groningen, Haren en Ten Boer samen de nieuwe gemeente Groningen. We vonden de naam Stadspanel niet meer passen, leden van het panel en inwoners van de gemeente komen immers niet meer enkel uit de stad. We hebben onze panelleden gevraagd na te denken over een nieuwe naam voor ons panel. Een panellid uit Ten Boer stelde “Groningen Gehoord” voor. Dit vonden wij zo mooi dat we het vertrouwde Stadspanel hebben omgedoopt in “Inwonerspanel Groningen Gehoord”.

Vragenlijsten zien er anders uit
Een andere verandering is dat we vanaf januari onze vragenlijsten versturen via de website Enalyzer. Hierdoor zien de uitnodigingen en de vragenlijsten er anders uit. Een lastige bijkomstigheid is dat sommige panelleden aan ons melden dat mails in de SPAM map belanden. U kunt dit voorkomen door het afzender-mailadres survey@mail.enalyzer.com toe te voegen aan uw adresboek, zodat onze e-mails niet meer als spam worden gezien.

Verschillende panels
We hebben op dit moment vier panels waar u zich (afhankelijk van uw leeftijd) voor aan kunt melden. Het Inwonerspanel is er voor inwoners van de gemeente Groningen vanaf 24 jaar. Het Inwonerspanel heeft 12.014 leden. Het Jongerenpanel is er specifiek voor 12-23 jarige inwoners van de gemeente Groningen en heeft 673 leden. Beide panels sturen we ongeveer tien keer per jaar een vragenlijst. Het Veiligheidspanel (3.707 leden) is er voor inwoners uit de gemeente Groningen. Dit panel krijgt jaarlijks drie vragenlijsten voorgelegd over de veiligheid in hun dorp of wijk. Tot slot hebben we het Burgerschouwpanel (1.740 leden) dat twee keer per jaar het onderhoud van de openbare ruimte beoordeelt. U kunt zich hier aanmelden voor onze panels
 
 
Veiligheidspanel
 
De gemeente Groningen houdt de vinger aan de pols bij de ontwikkeling van veiligheid. In 2015 het Veiligheidspanel opgericht om deze ontwikkeling te volgen, in aanvulling op de cijfers van de politie en de meldpunten. De resultaten gebruiken de beleidsmakers om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeente Groningen te vergroten.
 
U kunt hier het meest recente rapport lezen »
 
 
Burgerschouw
 
Elk voor- en elk najaar leggen we de leden van ons Burgerschouwpanel een vragenlijst voor. We stellen vragen over het onderhoud van de openbare ruimte in hun buurt, wijk of dorp. Aan de hand van de resultaten doet de gemeente verslag van de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de gemeente en stelt ze de doelen voor het volgende jaar voor. Zo brengt de gemeente in kaart hoe, waar en wanneer zij de openbare ruimte goed in stand kan houden of verbeteren.
 
 
Cultuur
 
De uitkomsten van het onderzoek naar cultuur in Groningen, zijn gepresenteerd tijdens een informatie en inspraaksessie over onze kadernota 2021-2024. Voor het culturele aanbod geven respondenten van het Inwonerspanel gemiddeld een 7,5 en het Jongerenpanel een 7,0, Het onderzoek levert ook input voor de kadernota Kunst en cultuur 2021-2024.
 
U kunt hier het rapport lezen »
 
 
Zonneparken
 
Het panel was in meerderheid voorstander van zonne-energie, vooral opgewekt door zonnepanelen op bestaande daken. Ook wil de gemeente mogelijkheden ontwikkelen waardoor inwoners zelf in lokale zonne-energie kunnen investeren.
U leest hier meer over de plannen van de gemeente met betrekking tot zonneparken. En hier vindt u het raadsvoorstel waarvoor het onderzoek input is geweest.
 
U kunt hier het rapport lezen »
 
 
Stadspark
 
Veel panelleden gaven aan behoefte te hebben aan rust in het Stadspark, terwijl een ander gedeelte juist voor meer reuring en activiteiten is. Er wordt op het moment gewerkt aan een toekomstvisie op het Stadspark. De uitkomsten van het panelonderzoek en de suggesties die de panelleden deden worden serieus genomen, ze worden meegenomen in de toekomstplannen voor het Stadspark.
 
U kunt hier het rapport lezen »
 
 
Let’s Gro
 
Tijdens het festival Let’s Gro deden jongeren en studenten onderzoek in Groningen. Inwoners konden op de Grote Markt een onderzoeksvraag indienen waarna de jongeren en studenten een antwoord op de vraag zochten. Dit evenement werd georganiseerd door Wijk Inzet door Jongeren en Studenten (WIJS) met als doel student en Stadjer te verbinden. Voor sommige vragen riep WIJS de hulp in van ons inwonerspanel. In de vragenlijst stelden we bijvoorbeeld een vraag over de nieuwe "gedeelde ruimte" in de Folkingestraat te beoordelen. Vragenstellers kregen een antwoord op hun vraag en soms werd het antwoord ook doorgestuurd naar een medewerker van de gemeente Groningen.
 
 
Stadsenquête
 
In de Stadsenquête vragen we inwoners hun mening over de dienstverlening van de gemeente Groningen. De onderzoeksuitkomsten worden vooral gebruikt om de dienstverlening op de diverse gemeentelijke locaties te verbeteren. Daarnaast informeert de Stadsenquête het college over hoe het volgens de inwoners met de dienstverlening gaat.
 
U kunt hier het rapport lezen »
 
 
Sport050 zwembaden
 
Het onderzoek naar de zwembaden gebruikt Sport050 om het aanbod van groepslessen beter aan te laten sluiten op de vraag van inwoners. Hiervoor bekijkt Sport050 de soorten aquasporten maar ook de dagen en tijden dat  lessen worden aangeboden.
 
U kunt hier het rapport lezen »
 
 
Fietsparkeren
 
Veel panelleden merken op dat het fietsparkeren een steeds groter probleem vormt in de binnenstad en dat ingrijpen door de gemeente zeer wenselijk is. Onlangs werd bekend dat er volgend jaar een fietsenstalling met 1500 plekken onder de oude V&D komt. Samen met de stalling onder de Nieuwe Markt bij het Groninger Forum zijn er straks 3000 extra fietsparkeerplekken. Het onderzoek naar fietsparkeren leverde voor de beleidsmakers nuttige informatie over oplossingen voor het fietsparkeerprobleem in de binnenstad. Hier vindt u het raadsvoorstel over fietsparkeren in de binnenstad.
 
U kunt hier het rapport lezen »
 
 
Merkbekendheid Sport050
 
We onderzochten de bekendheid van Sport050. Het onderzoek laat zien dat de naam Sport050 nog niet bij alle respondenten bekend is. Naar aanleiding hiervan gaat Sport050 nog actievere promotie maken en campagne voeren. Sport050 is het platform voor bewegend en nog-niet-bewegend Groningen, het brengt inwoners, sportclubs, sportaanbieders, evenementen organisatoren en sportlocaties bij elkaar.
 
 
Afmelden of wijzigen
 
Afmelden of wijzigen e-mailadres Als u contact wil opnemen met ons, kunt u dat doen via panelteam@groningen.nl
 
 
Volg OIS Groningen
 
Rapporten  Via onze website kunt u rapporten over onderzoeken lezen.
Nieuwsbrief  Ook kunt u zich via onze website aanmelden voor de OIS Nieuwsbrief.
Twitter  Wilt u ons op Twitter volgen, meld u dan aan via twitter/basisvoorbeleid
Panels U kunt zich hier aanmelden voor onze panels  
 
 
  ois@groningen.nl | www.oisgroningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met KIRRA Mailer
Gemeente Groningen