Van: Certe
Onderwerp:

Certe serviceBericht

Certe serviceBericht
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

 
 
 
twitter linkedin
 
Certe serviceBericht
 
25 juni 2019
 
 
 

Diagnostiek speelt een cruciale rol bij uw werkzaamheden. Om u op de hoogte te houden van actuele, inhoudelijke zaken op het gebied van diagnostiek en ontwikkelingen, hebben wij speciaal voor de huisartsenpraktijk het serviceBericht ontwikkeld.

 
 
Inhoudsopgave:
 
- Soa-beslisboom aangepast
- Lachgas: vitamine B12-tekort en neurologische klachten
- Groep A-streptokok, de verschrikkelijke GAS!
- Streefwaarden van geneesmiddelspiegels
- Wijzigingen in de rapportage van (nuchter) glucose
- NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 gewijzigd
- Wijziging in PCR-pakketten gastro-enteritisdiagnostiek
- Nieuw aanvraagformulier Medische microbiologie
- Anonieme soa-testen online
- Scholing voor POCT nu via e-learning
- Veilig informatie verzenden naar Certe
- Diagnostiek aanvragen bij passanten en buitenlanders
- Aangepaste tijden spreekuurlocaties Certe
- Save the date: Huisartsensymposium 2019
- Certe jaarbericht 2018
- Agenda
- En we hebben een winnares!
 
 
 
 
 
Soa-beslisboom aangepast
 

Enkele jaren geleden heeft Certe een soa-beslisboom ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de beslisboom voor het soa-consult van de SEKSHAG (NHG expertgroep soa, HIV en seksualiteit). Met de soa-beslisboom kan in combinatie met ons soa-triageformulier gemakkelijk bepaald worden welke diagnostiek noodzakelijk is voor uw patiënt. In verband met gewijzigde richtlijnen hebben wij onze soa-beslisboom recent aangepast.

Lees verder: Bekijk de aangepaste beslisboom

 
 
 
 
Lachgas: vitamine B12-tekort en neurologische klachten
 

Het is goedkoop, gemakkelijk en legaal verkrijgbaar, het geeft een roes en het is dus mateloos populair: lachgas... Naast duizeligheid, verwardheid, hoofdpijn (vermoedelijk veroorzaakt door tijdelijk zuurstofgebrek) kunnen er bij langdurig gebruik neurologische manifestaties optreden. Er blijft dan weinig over om te lachen.

Lees verder: Lachgas, vitamine B12-tekort en neurologische klachten.

 
 
 
 
Groep A-streptokok, de verschrikkelijke GAS!
 

Begin dit jaar waren er in onze regio kort na elkaar 2 sterfgevallen door een sepsis met de groep A-streptokok (afgekort GAS). De getroffen patiënten waren nog jong en daarvoor gezond. Tweemaal zo’n drama door deze bacterie was een reden om bij GGD-en in de regio de alarmbel te luiden, te meer omdat in de maanden daarvoor ook al meer GAS-infecties gezien waren bij net bevallen vrouwen. Een goede reden om extra aandacht aan deze bacterie te besteden.

Lees verder: Groep A-streptokok, de verschrikkelijke GAS!

 
 
 
 
Streefwaarden van geneesmiddelspiegels
 

Regelmatig krijgt Certe de vraag welke referentiewaarden van toepassing zijn bij geneesmiddelspiegels. Hierover blijkt onduidelijkheid te zijn bij sommige aanvragers. Voor geneesmiddelspiegels bestaan eigenlijk geen referentiewaarden, omdat geneesmiddelen (vaak) geen lichaamseigen stoffen zijn. We spreken daarom liever van een therapeutisch concentratiegebied of therapeutisch streefgebied.

Lees verder: Streefwaarden van geneesmiddelspiegels

 
 
 
 
Wijzigingen in de rapportage van (nuchter) glucose
 

Per 1 augustus aanstaande wordt bij de rapportage van glucose aanvullend gerapporteerd of de patiënt nuchter of niet-nuchter was tijdens de bloedafname. De medewerker Bloedafname van Certe registreert bij elke bloedafname voor glucose of de patiënt al dan niet nuchter is. Dit leidt automatisch tot rapportage van het juiste referentie-interval voor de glucose.

Lees verder: Wijzigingen in de rapportage van (nuchter) glucose

 
 
 
 
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 gewijzigd
 

In de derde herziening van de NHG-standaard is het screeningsinterval diabetische retinopathie gewijzigd. Een andere wijziging is dat u als huisarts nu ook GLP-1-agonisten mag voorschrijven. De diabetesverpleegkundigen van Certe hebben reeds ruime ervaring met het instellen op GLP-1-agonisten. Wij kunnen u desgewenst ondersteunen. Via de lees verder vindt u de wijze waarop wij u kunnen ondersteunen en het nieuwe schema screeningsinterval diabetische retinopathie.

Lees verder: NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 gewijzigd

 
 
 
 
Wijziging in PCR-pakketten gastro-enteritisdiagnostiek
 

Met ingang van 1 juli aanstaande verandert Certe de diagnostiek van gastro-enteritis (GE). Uit onderzoek uitgevoerd in huisartsenpopulaties blijkt, dat bij een aanzienlijk deel van de patiënten met gastro-enteritis met de huidige diagnostiek geen verwekker wordt aangetoond. Op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in onze mogelijkheden, passen we de screening pakketten van gastro-enteritisdiagnostiek aan.

Lees verder: Wijziging in PCR-pakketten gastro-enteritisdiagnostiek

 
 
 
 
Nieuw aanvraagformulier Medische microbiologie
 

De wijzigingen in de gastro-enteritisdiagnostiek hebben geleid tot een nieuw aanvraagformulier Medische microbiologie. U kunt nu de aanvraagformulieren bestellen op onze website.

Bestel het nieuwe aanvraagformulier Medische microbiologie 

 
 
 
 
Anonieme soa-testen online
 

Er is een groep Nederlanders die zich anoniem wil laten testen op soa. Behoefte aan privacy en zelfredzaamheid zijn hierin belangrijke afwegingen. Anoniem testen betekent dat er geen persoonsgegevens bekend zijn. Dat beperkt de nazorg van (positief) geteste personen, terwijl juist op dat gebied meer kwaliteit geboden moet worden.

Lees verder: Anonieme soa-testen online

 
 
 
 
Scholing voor POCT nu via e-learning
 

Het is voor huisartsenpraktijken die POCT bij Certe afnemen, vanaf nu mogelijk om (her)scholing voor het gebruik van de POCT-apparatuur te volgen via e-learning.

Lees verder: Scholing voor POCT nu via e-learning 

 
 
 
 
Veilig informatie verzenden naar Certe
 

Certe verstuurt privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van Veilig mailen van ZIVVER. Wilt u Certe een beveiligd bericht via e-mail sturen, maar gebruikt u zelf geen Veilig mailen? Gebruik dan de conversatiestarters op de Certe-site. Zo bent u verzekerd dat uw gegevens veilig bij de juiste persoon terecht komt.

Lees verder: Veilig informatie verzenden naar Certe

 
 
 
 
Diagnostiek aanvragen bij passanten en buitenlanders
 

Elke huisartsenpraktijk krijgt wel eens te maken met passanten, die eenmalig worden gezien en geholpen, en/of met patiënten die uit het buitenland afkomstig zijn of in het buitenland wonen. Soms wordt er dan diagnostiek bij Certe aangevraagd. Helaas ondervinden wij regelmatig problemen met de facturatie bij deze groep.

Lees verder: Diagnostiek aanvragen bij passanten en buitenlanders

 
 
 
 
Aangepaste tijden spreekuurlocaties Certe
 

Tijdens de zomervakantie heeft een aantal spreekuurlocaties voor de bloedafname aangepaste openingstijden. Zoals gebruikelijk publiceren wij alle gewijzigde openingstijden op onze website. Ook vindt u hier een handig overzicht.

Lees verder: Zomersluitingen spreekuurlocaties Certe

 
 
 
 
Save the date: Huisartsensymposium 2019
 

Certe, Izore en HAL Friesland organiseren samen een symposium voor huisartsen in Noord-Nederland:

  • 14 november: Van der Valk Hotel Assen (Balkenweg 1)
  • 28 november: Medisch Centrum Leeuwarden (Henri Dunantweg 2)

Lees verder: Save the date: Huisartsensymposium 2019

 
 
 
 
Certe jaarbericht 2018
 

Met veel plezier bieden wij u hierbij het Certe jaarbericht 2018 aan.

Lees verder: jaarBericht 2018 van Certe

 
 
 
 
Agenda
 
 
 
 
 
En we hebben een winnares!
 

Op zaterdag 18 mei stond Certe op het ELANN symposium voor praktijkassistenten. 42 assistentes hebben onze quiz ingevuld, met hieraan gerelateerde vragen. Uit de juiste inzenders is de naam getrokken van Jolanda Waterman van huisartsenpraktijk Hage uit Groningen. Zij ontving een Certe-taart voor de huisartsenpraktijk. Gefeliciteerd!

 
 
 
 

Certe altijd bij de hand!

Certe heeft voor professionals in de zorg een app ontwikkeld. Via deze app heeft u onder andere toegang tot contactgegevens, Diagnostiekwijzer Microbiologie, antibioticumadvies en de referentiewaarden Klinische chemie. Download de App uit de AppStore of Google Play.

 
                                                           
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: