Onderwerp:

LegalLinks, juni 2019, nr. 79

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
donderdag 06 juni 2019
 
 
 
 
  In deze LegalLinks:
 
 
  Vlog: Startup? Dek je in tegen een faillissement
 
  Blog: #MeToo op de werkvloer: wat vindt de rechter?
 
  Kennisevent: 'Risico's van een toezichthoudende functie'
 
  Blog: Einde verkapte of verstopte aanvragen
 
  Blog: Hoe ver gaat recht op vrijheid van meningsuiting wanneer burgemeester stiekem is gefilmd?
 
  Blog: Wat betekent kwijting verlenen?
 
Vlog: Startup? Dek je in tegen een faillissement
Peter Fousert
 


 
 
Blog: #MeToo op de werkvloer: wat vindt de rechter?
Maxime de Coninck
 

Sinds de #MeToo-beweging in oktober 2017 is losgebarsten, is er veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook in 2019 blijven er verhalen opduiken over hooggeplaatste personen die het veld moeten ruimen na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Neem de publicatie van de NRC medio mei, over een voormalig hoogleraar arbeidsrecht van de UvA (tevens voormalig plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam). Hij moest in 2018 opstappen nadat aan het licht kwam dat hij het aanpapte met studenten en zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en ander wangedrag. Wie het artikel leest, zal zich niet alleen verbazen over het schandalige gedrag van de ex-hoogleraar, maar tevens over de wijze waarop hij daar jarenlang ongehinderd mee door kon gaan.

 
lees verder
 
 
Kennisevent: 'Risico's van een toezichthoudende functie'
PlasBossinade
 
 
 
U bent van harte uitgenodigd voor het kennisevent ‘Risico's van een toezichthoudende functie' voor toezichthouders, bestuurders en directeuren op 27 juni. 
 
direct aanmelden
 
 
Blog: Einde verkapte of verstopte aanvragen
Robert van der Velde
 
Het gebeurt nog wel eens dat een bestuursorgaan te laat op een aanvraag beslist. Meestal heeft dat juridisch geen harde gevolgen, maar soms ontstaat bij te laat beslissen een “vergunning van rechtswege”: als de wettelijke beslistermijn is verstreken, heeft de aanvrager automatisch een vergunning gekregen. Die moet dan nog wel bekend worden gemaakt (artikel 4:20c Awb) en daartegen is bezwaar en beroep mogelijk, maar in principe is de buit binnen en staat de aanvrager met 1-0 voor.
 
lees verder
 
 
Blog: Hoe ver gaat recht op vrijheid van meningsuiting wanneer burgemeester stiekem is gefilmd?
Marleen van Mourik
 
In onze samenleving zijn we gewend dat we nagenoeg alles kunnen zeggen en schrijven. We hebben recht op vrijheid van meningsuiting en daar maken we goed gebruik van. Maar wat als je zelf in het geheim bent gefilmd en deze beelden worden openbaar gemaakt? Welk recht weegt dan zwaarder? Het recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Het antwoord is niet eenvoudig, hangt af van alle omstandigheden en dient zorgvuldig te worden afgewogen. De burgemeester van Maastricht kan hierover meepraten.
 
lees verder
 
 
Blog: Wat betekent kwijting verlenen?
Ronald Schultinga
 
In bijna alle notariële akten waarbij de ene partij (X) iets van een andere partij (Y) te vorderen heeft, kom je het tegen: “X verleent Y kwijting voor de betaling”. Wat betekent dit? En nog belangrijker, wat zijn de (rechts)gevolgen van het verlenen van kwijting? In dit blog zal ik op deze vragen ingaan aan de hand van de betekenis van de begrippen kwijting en kwijtschelding. Deze begrippen worden namelijk vaak door elkaar gebruikt.
 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af
Verzonden met KIRRA Mailer | Doorsturen | Printen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: