Onderwerp:

Werkgeversnieuwsbrief Pensioenfonds Vervoer

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Nieuwsbrief werkgevers
April 2019
www.pfvervoer.nl   werkgever@pfvervoer.nl
Inhoud

Werkgeversdesk vanaf 8.00 uur open

In mei ontvangen uw medewerkers een pensioenoverzicht (UPO)

Pensioenfonds Vervoer kiest nieuwe integraal vermogensbeheerder

Handleiding werkgeversportaal aangepast

Alleen nog mutaties mogelijk vanaf 1 januari 2017

Gaat uw werknemer met onbetaald verlof?

Contact

Heeft u vragen over het werkgeversportaal, nota's of het pensioen van uw werknemers? Neem dan contact op met Pensioenfonds Vervoer via (050) 582 98 88. Of stuur een e-mail naar werkgever@pfvervoer.nl.
Snel naar

Looncomponenten 2019
Notadata & vervaldata 2019
Kerncijfers 2019
Werkgeversdesk vanaf 8.00 uur open

Onze werkgeversdesk is nu open van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 17.00 uur. U kunt dus een uur eerder terecht met al uw vragen.

In mei ontvangen uw medewerkers een pensioenoverzicht (UPO)

Het pensioenoverzicht geeft inzicht in de hoogte van het opgebouwde pensioen voor uw medewerker en de uitkering voor zijn/haar (eventuele) partner en kinderen, wanneer uw medewerker overlijdt. 

Misschien heeft uw medewerker een vraag over het pensioenoverzicht. Als u die vraag niet zelf kunt beantwoorden, verwijs uw medewerker dan naar ons door. Uw werknemers kunnen bellen met de pensioendesk, ons telefoonnummer is 0900 - 1964 (0 cent per minuut). E-mailen kan ook: pensioen@pfvervoer.nl.

Pensioenfonds Vervoer kiest nieuwe integraal vermogensbeheerder

Vanaf eind 2019 is Achmea Investment Management de nieuwe integraal vermogensbeheerder. Tot die tijd vervult Robeco deze rol. De overstap heeft in de praktijk geen gevolgen voor werkgevers en hun werknemers.

Een integraal vermogensbeheerder stuurt de partijen aan die de premies beleggen voor Pensioenfonds Vervoer.  

Handleiding werkgeversportaal aangepast

We hebben de handleiding voor het werkgeversportaal herschreven. Alle acties die u in het portaal kunt uitvoeren zijn nu een stuk duidelijker uitgelegd.

Bekijk de nieuwe handleiding in het werkgeversportaal.
Alleen nog mutaties mogelijk vanaf 1 januari 2017

Het niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht mutaties vóór 1 januari 2017 door te geven in het werkgeversportaal. Klopt er iets niet in de gegevens voor 1 januari 2017?

Neem dan contact met de werkgeversdesk.

Gaat uw werknemer met onbetaald verlof?

Op het werkgeversportaal geeft u via het tabblad ‘Werknemers’ aan dat uw werknemer gebruikmaakt van ‘sabbatsverlof’. U selecteert eerst de periode waarvoor de wijziging geldt en zet het verlof op ‘ja’.

Onder sabbatsverlof verstaan we de periode waarin iemand onbetaald vrij neemt van zijn gewone werk om deze tijd naar eigen keuze (niet voor studie) in te vullen. Tijdens de periode van sabbatsverlof blijven u en de werknemer premie betalen en pensioen opbouwen. In de periode dat het verlof ophoudt, zet u het verlof voor de werknemer weer op ‘nee’.Verzonden met KIRRA Mailer Afmelden of e-mailadres wijzigen | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: