Van: Certe
Onderwerp:

Certe serviceBericht

Certe serviceBericht
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

 
 
 
twitter linkedin
 
Certe serviceBericht
 
28 februari 2019
 
 
 

Diagnostiek speelt een cruciale rol bij uw werkzaamheden. Om u op de hoogte te houden van actuele, inhoudelijke zaken op het gebied van diagnostiek en ontwikkelingen, hebben wij speciaal voor de huisartsenpraktijk het serviceBericht ontwikkeld.

 
 
Inhoudsopgave:
 
- Beet van de teek, en nu?
- Laboratoriumdiagnostiek: Van missie naar visie naar realisatie
- Certe rapporteert per 1 april 2019 gecorrigeerd calcium
- LCT-gentest vervangt waterstofademtest voor diagnostiek lactose-intolerantie
- Komt de D-dimeer als POCT terug?
- World Malaria Day
- Kwaliteitsverbetering antistollingszorg door vingerprik
- Nieuw aanvraagformulier + instructie spermaonderzoek
- Informatiepunt MRSA/BRMO Noord-Nederland
- Vragen over onderzoeken, de juiste persoon aan de lijn
- Terugblik LOVAH-congres 2019
- Vacature Artsen Antistolling
- Agenda
 
 
 
 
 
Beet van de teek, en nu?
 

Door het lente-achtig weer zijn de teken al vroeg actief. 1 op de 5 teken is besmet met Lymeziekte, per jaar worden circa 1 miljoen mensen gebeten door een teek en worden 22.000 nieuwe patiënten geregistreerd. Dat betekent dat ook in uw praktijk patiënten zich melden met klachten na een (mogelijke) tekenbeet. Lymeziekte is niet altijd even eenvoudig vast te stellen, denk alleen al aan de tijd tussen beet, infectie, afweerreactie van het lichaam en symptomen. Daarom hebben we een aantal feiten op het gebied van diagnostiek voor u op een rij gezet en vindt u alle behandelmogelijkheden in 1 overzicht.

Lees verder: Beet van de teek en nu?

 
 
 
 
Laboratoriumdiagnostiek: Van missie naar visie naar realisatie
 

Certe wil ondanks een veranderende zorgdynamiek werken aan efficiënte zorg in onze regio. Regionale harmonisatie is hierin een belangrijke praktische voorwaarde, een goede samenwerking met het UMCG een cruciaal onderdeel.

Inmiddels werken Certe en het UMCG met dezelfde apparatuur, een belangrijke volgende stap is het uniformeren van de referentiewaarden klinische chemie. Ook kijken we verder: gezamenlijk naar efficiëntere laboratoriumdiagnostiek in een veranderend zorglandschap.

Lees verder: Laboratoriumdiagnostiek: Van missie naar visie naar realisatie

 
 
 
 
Certe rapporteert per 1 april 2019 gecorrigeerd calcium
 

In overleg met internisten in uw regio heeft Certe besloten om per 1 april 2019 bij iedere calciumaanvraag ook een gecorrigeerd calcium te rapporteren. Hiervoor wordt bij het calcium tevens een albumine bepaald. De vakgroep Klinische Chemie van Certe heeft een eigen correctieformule vastgesteld en gevalideerd. 

Lees verder: Certe rapporteert per 1 april 2019 gecorrigeerd calcium

 
 
 
 
LCT-gentest vervangt waterstofademtest voor diagnostiek lactose-intolerantie
 

U kunt vanaf heden de LCT-gentest aanvragen bij Certe. Deze nieuwe lactose-intolerantie genotyperingtest vervangt de waterstof ademtest om lactose-intolerantie aan te tonen of uit te sluiten. Deze test is meer sensitief en specifiek en minder belastend voor uw patiënt.

Lees verder: LCT-gentest vervangt waterstofademtest voor diagnostiek lactose-intolerantie

 
 
 
 
Komt de D-dimeer als POCT terug?
 

Wij worden met enige regelmaat gevraagd wanneer de D-dimeer (weer) beschikbaar komt als Point-of-Care test. In dit bericht nemen wij jullie graag mee met in de nieuwste ontwikkelingen.

Lees verder: Komt de D-dimeer als POCT terug?

 
 
 
 
World Malaria Day
 

Op 25 april vinden er jaarlijks wereldwijd activiteiten plaats om malaria (opnieuw) onder de aandacht te brengen. Via de 'lees verder' neemt arts-microbioloog Alewijn Ott u mee in deze infectieziekte die wordt veroorzaakt door parasieten.

Lees verder: World Malaria Day

 
 
 
 
Kwaliteitsverbetering antistollingszorg door vingerprik
 

Certe Trombosedienst stapt van de veneuze bloedafname voor de INR-bepaling over op de capillaire afname, de ‘vingerprik’. Certe werkt hiermee aan kwaliteitsverbetering van de antistollingszorg voor de cliënten, die VKA gebruiken. Zo is de vingerprik patiëntvriendelijker en draagt het bij aan een efficiënter proces. Bovendien wordt de betrokkenheid van de cliënt vergroot door directe waarneming van de INR-uitslag en de daarbij behorende adviezen (indien nodig).

Lees verder: Kwaliteitsverbetering antistollingszorg door vingerprik

 
 
 
 
Nieuw aanvraagformulier + instructie spermaonderzoek
 

Voor het spermaonderzoek fertiliteit en spermaonderzoek na vasectomie (sterilisatie) is een nieuw aanvraagformulier beschikbaar. Tegelijkertijd bevat dit formulier een instructie voor uw patiënt om te komen tot een betrouwbaar onderzoeksresultaat. U kunt dit formulier vanaf heden bestellen op onze website.

Bestel het nieuw aanvraagformulier + instructie spermaonderzoek 

 
 
 
 
Informatiepunt MRSA/BRMO Noord-Nederland
 

U krijgt wellicht soms vragen van uw patiënten over dragerschap met en de behandeling van infecties met MRSA of BRMO. Er bestaat veel onzekerheid die soms leidt tot onrust. Buiten de ziekenhuissituatie is het vaak niet duidelijk bij wie patiënten, burgers en zorgverleners voor vragen en ondersteuning terecht kunnen. Het MRSA/BRMO-informatiepunt voorziet in deze behoefte.

Lees verder: Informatiepunt MRSA/BRMO Noord-Nederland

 
 
 
 
Vragen over onderzoeken, de juiste persoon aan de lijn
 

Wij willen u graag zo spoedig mogelijk antwoord kunnen bieden bij vragen over onderzoeken. Dat begint met het contact met de juiste persoon. Wanneer belt u met het laboratorium en wanneer kan één van onze specialisten u verder helpen door intercollegiaal consult? 

Via de link vindt u alle relevante nummers, u kunt ook gebruik maken van de handige Certe App.

 
 
 
 
Terugblik LOVAH-congres 2019
 

Certe/Izore, Huisartsenzorg Drenthe, ELANN Groningen en Dokterszorg Friesland waren gezamenlijk actief op het LOVAH-congres om het noorden te vertegenwoordigen bij de aspirant-huisartsen. Een mooie samenwerking omdat één van de thema's de toekomst van de huisartsen in dunbevolkte gebieden betrof.  Er is dan ook veel gesproken met toekomstige huisartsen om ze te stimuleren om zich te vestigen in 'het Noorden'. Daarnaast verzorgde Certe een vakinhoudelijk thema. In het item gaan wij hier dieper op in.

Lees verder: Terugblik LOVAH-congres 2019

 
 
 
 
Vacature Artsen Antistolling
 

Wij zijn wegens het vertrek van collega’s per direct op zoek naar 2 Artsen Antistolling voor maximaal 32 uur per week. Andere beschikbaarheid is bespreekbaar.

Lees verder: Vacature Artsen Antistolling

 
 
 
 
Agenda
 

* Voor deze trainingen wordt nog een exacte datum vastgesteld. Hou voor de exacte datum de website in de gaten of stuur een e-mail voor meer informatie. 

 
                                                           
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: