Onderwerp:

Nieuwsbrief OIS Groningen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek, Informatie en Statistieken Groningen
 
 
 
 
Nieuwsbrief 25 - November 2018
 
In de nieuwsbrief van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Groningen leest u over onze recente publicaties en andere activiteiten. Veel leesplezier!
 
 
 
  Laatste publicaties
 
  Stadskompas
 
 
 
 
  Doorsturen
 
  Afmelden
 
 
Groningen City Monitor
 
 
Groningen City Monitor: over Groningen en haar economie

Op 7 november is de Groningen City Monitor gelanceerd. De City Monitor is een initiatief van het (verenigd) bedrijfsleven en de gemeente. Een site met data en statistieken over Groningen, haar economie, haar inwoners en de studenten. Per bedrijventerrein staat onder meer op de site wat voor soort bedrijven er zitten en hoeveel mensen er werken. Zo ook over de binnenstad, waarin 20 procent van alle banen in de gemeente geconcentreerd zijn.
 
Bekijk hier de monitor »
 
 
Jongerenpanel
 
 
Oproep: aanmelding Jongerenpanel (12-24 jaar)

Sinds 2017 bestaat het Jongerenpanel, omdat het van belang is te weten wat er speelt onder jongeren in de gemeente Groningen. Wij sturen het Jongerenpanel een aantal keer per jaar een enquête waarin jongeren hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen aangaan, zoals sport, onderwijs, vrije tijd en gezondheid. Bij elke enquête maken deelnemers kans op cadeaubonnen. Inmiddels hebben zich ongeveer 600 jongeren aangemeld, maar we kunnen er meer gebruiken! Via onderstaande link kunnen jongeren zich aanmelden. Alvast bedankt!
 
Aanmelding jongerenpanel »
 
 
Armoedemonitor
 
 
Armoede ook onder de kleine zelfstandigen

Groningen is een van de steden met veel huishoudens met een laag inkomen (minima). In de Armoedemonitor houden we de stand van zaken bij. Wat daarbij opvalt is dat, naast bijstandgerechtigden, ook veel huishoudens die afhankelijk zijn van een inkomen uit een eigen bedrijf een laag inkomen hebben. Ook is het opmerkelijk dat deze groep, die vooral bestaat uit ZZP-ers, veel minder gebruik maakt van inkomensondersteunende maatregelingen dan andere minima. Binnen de groep minima zijn eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd. Bekijk hier de presentatie.
 
Zie hier de presentatie »
 
 
Publiekscampagne kindermishandeling
 
 
Bijna de helft van de stadjers kent de Publiekscampagne Kindermishandeling

In november 2017 vonden diverse activiteiten plaats in het kader van de Publiekscampagne Kindermishandeling die door de gemeente Groningen werd verzorgd, met inzet van bekende Groningers. Onder de leden van het Stadspanel hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid van deze campagne. Ook vroegen we of respondenten ooit te maken hebben gehad met een vermoeden van kindermishandeling en wat ze vervolgens hebben gedaan.
 
Zie hier het rapport »
 
 
Fietsenquête onder jongeren
 
 
Jongeren zijn tevreden over de fietspaden in de stad

Voor het eerst is er een fietsenquête onder het Jongerenpanel gehouden. Vrijwel alle jongeren (99%) fietsen in de stad Groningen. Voor een kleine meerderheid (56%) is de fiets het enige vervoersmiddel. Helaas werd de fiets in 2017 van 20% van de jongeren gestolen. Slechts 12% van de jongeren maakt vaak gebruik van gratis niet overal duidelijk is wat de regels zijn wat betreft fietsers en voetgangers.bewaakte fietsenstallingen. Over het geheel genomen zijn jongeren tevreden over fietspaden. Als negatief punt wordt benoemd dat dat niet overal duidelijk is wat de regels zijn wat betreft fietsers en voetgangers.
 
Naar de mening van de jongeren »
 
 
Enquête Leefbaarheid 2018
 
 
Ruim 10.000 inwoners Ten Boer, Haren en Groningen vulden Enquête Leefbaarheid in

Van hen deden 3.300 telefonisch en 6.700 online mee. We vroegen om hun mening over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk, buurt of dorp en over hun eigen leefsituatie. De Enquête Leefbaarheid bevat zeer diverse onderwerpen: van het onderhoud van de openbare ruimte tot mantelzorg, van omgang met buurtgenoten tot de kwaliteiten van de woning, van veiligheid tot deelname aan de maatschappij. In het nieuwe jaar publiceren we de uitkomsten. De drie gemeenten willen samen met de inwoners de nieuwe gemeente Groningen leefbaar en veilig maken en houden. De mening van de inwoners is van groot belang om gezamenlijk problemen op te lossen, beleid te maken en maatregelen te treffen, én om te weten wat er al goed gaat. Om deze informatie straks over de hele nieuwe gemeente te hebben, hebben de drie gemeenten deze enquête samen gehouden. In het huidige Groningen al voor de 12e keer.
 
Eerdere resultaten vindt u hier. »
 
 
Mobiliteitsmonitor regio Groningen-Assen
 
 
Gebruik van de fiets groeit sneller dan gebruik van de auto

De Mobiliteitsmonitor regio Groningen-Assen brengt de verkeersstromen in beeld binnen en van en naar de regio Groningen-Assen. Ook de achterliggende redenen van deze verkeersstromen zijn meegenomen: onder meer de ontwikkeling van de bevolking, van de werkgelegenheid en van het onderwijs sturen de verkeersstromen. Vooral de economische groei in de stad Groningen en op de as Groningen-Haren-Tynaarlo-Assen springt eruit. De groei van het wegverkeer is dan ook duidelijk merkbaar. Opvallend: het gebruik van fiets en openbaar vervoer stijgt relatief sterker dan het vervoer per auto.
 
De mobiliteitsmonitor »
 
 
Duurzame energie Ten Boer
 
 
De inwoners van Ten Boer vinden het Eemskanaal en de Eemshavenweg geschikt voor windmolens

Aan de inwoners van Ten Boer is de mening over duurzame energie-opwekking in de gemeente gevraagd. 78 Procent van de inwoners vindt het belangrijk dat de gemeente Ten Boer werkt aan het opwekken van duurzame energie, 44 procent vindt het een goed idee om meer windmolens in de gemeente te plaatsen. Als geschikte plaats voor windmolens zien de inwoners de molens graag staan in een rij langs lijnen in het landschap, bijvoorbeeld langs het Eemskanaal of de Eemshavenweg.
 
Zie hier het rapport »
 
 
Sporthallen beoordeeld
 
 
Ruim de helft van de inwoners tevreden over de sporthallen

Als we kijken naar de tevredenheid over alle sporthallen samen blijkt dat ruim 60 procent van de respondenten tevreden of zeer tevreden is over zijn of haar sporthal. De algemene tevredenheid over alle sporthallen samen is iets toegenomen ten opzichte van het onderzoek uit 2015. Ook hebben we gekeken naar de tevredenheid over de kleedkamers. Dit blijft een punt waar vaak kritiek op is. De gebruikers zijn het meest tevreden over de Tichelhal in Ten Boer, over Kardinge en Selwerd. Het minst tevreden zijn de inwoners over de sporthallen Hoogkerk, Vinkhuizen en Beijum.
 
Zie hier het rapport »
 
 
Panels gemeente Groningen
 
 
Er zijn verschillende on-line panels binnen de gemeenten Groningen en Ten Boer, de leden krijgen regelmatig een uitnodiging voor een korte enquête over een actueel onderwerp spelen in de gemeente.

Voor de volgende panels kunt u zich aanmelden:
• Stadspanel voor alle inwoners van 18 jaar en ouder wonend in de gemeente Groningen
•  Jongerenpanel: Iedereen die in Groningen woont en die tussen de 12 en 23 jaar is, kan lid worden van het Jongerenpanel.
• Veiligheidspanel: Voor inwoners van de gemeente Groningen, zij krijgen 3 maal per jaar een vragenlijst ver de veiligheid in Stad en wijken.
• Daarnaast zijn er nog het bedrijvenpanel voor alle bedrijven uit de gemeente Groningen en het Ten Boer panel voor alle inwoners van 18 jaar en ouder wonend in de gemeente Ten Boer.
 
Aanmelden kan hier »
 
 
Volg OIS Groningen ook op Twitter
 
 
OIS Groningen maakt haar onderzoeksbevindingen, statistische informatie en interessante weetjes ook bekend op Twitter. U vindt ons via Twitter.com/basisvoorbeleid (ook zonder Twitter-account).
 
 
  www.oisgroningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met iMailingtool
Gemeente Groningen