Onderwerp:

Stadspanel Nieuwsbrief najaar 2018

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek, Informatie en Statistieken Groningen
 
 
 
 
 
Beste Stadjer,

In deze nieuwsbrief informeren wij u over onze onderzoeken van het afgelopen jaar waar het Stadspanel aan meegewerkt heeft. Bedankt voor de vragenlijsten die u de afgelopen tijd voor ons heeft ingevuld!
Wij wensen u veel leesplezier.

Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
het Panelteam
Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen
 
 
 
 
Burgerpeiling
 
 
De burgerpeiling is een landelijk onderzoek ontwikkeld door KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten). Het onderzoek wordt uitgevoerd door een enquête onder het Stadspanel te houden. De vragen in de Burgerpeiling hebben betrekking op vier belangrijke maatschappelijke thema’s: leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen inwoner en gemeente en de directe dienstverlening van de gemeente. De resultaten van deze burgerpeiling zijn ook ingevoerd op de landelijke website waarstaatjegemeente.nl
 
bekijk de rapportage »
 
 
Stadsenquête 2017
 
 
In deze vragenlijst hebben we vragen gesteld over de tevredenheid over voorzieningen in de gemeente Groningen, over brieven die de gemeente stuurt, over onderhoud van de woonomgeving en over WIJ en WE-Helpen. U vindt een samenvatting van deze resultaten in de factsheet.
 
bekijk de factsheet »
 
 
Kindermishandeling
 
 

In de week van 20 tot en met 26 november van 2017 vonden diverse activiteiten plaats in het kader van de Publiekscampagne Kindermishandeling. In deze publiekscampagne wordt onder meer een beroep gedaan op mensen om bij een ‘niet-pluis-gevoel’ in actie te komen. De kernboodschap van de campagne is: Vermoeden van kindermishandeling? Ook jij kunt iets doen!
Na de campagne is een vragenlijst uitgezet onder de leden van het Stadspanel. Het doel van de vragenlijst was om de bekendheid van de campagne te onderzoeken.

 
bekijk de rapportage »
 
 
Fietsen 2018
 
 
Nergens ter wereld fietsen zoveel mensen als in Groningen. De gemeente Groningen wil monitoren hoe inwoners de fietsstrategie ervaren. Dit jaar is het dan ook de vierde keer dat er een fietsenquête onder het Stadspanel gehouden wordt. Als meest veilige fietspaden worden de Paterswoldseweg, de Hereweg en het Damsterdiep genoemd. Het meest onveilig voelen respondenten zich op de Korreweg. Dit jaar geven de respondenten fietsen in Groningen gemiddeld een 7,3. Tot nu toe neemt elk jaar de waardering voor fietsen in Groningen een beetje toe.
 
bekijk de rapportage »
 
 
Oud en Nieuw 2018
 
 
In mei 2018 hield de Groninger gemeenteraad een expertmeeting over oud en nieuw. OIS heeft een vragenlijst uitgezet onder het Stadspanel om input hiervoor te leveren. Van de respondenten geeft ruim een kwart aan vaak overlast te ondervinden tijdens oud en nieuw. Ruim de helft is geen voorstander van het toestaan van het afsteken van vuurwerk. Dit percentage is iets hoger dan in een eerdere peiling in 2016. Driekwart van de respondenten vindt het een goed idee als er een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou worden door de gemeente.
 
bekijk de rapportage »
 
 
Openbaar Vervoer
 
 

We hebben het Stadspanel en het Ten Boer panel gevraagd wat ze van het openbaar vervoer in Groningen en Ten Boer vinden. De uitkomsten van de enquête levert informatie voor de nieuwe visie op het openbaar vervoer.Over het algemeen zijn respondenten tevreden over het openbaar vervoer. Ze noemen regelmatig, frequent en op tijd rijden van de bussen als positieve punten. Negatieve punten gaan over gaan vooral over de prijs van het openbaar vervoer. Respondenten zeggen (vaker) met het openbaar vervoer te zullen reizen wanneer het goedkoper wordt. Vooral de kosten van het reizen met de trein vinden ze te prijzig.

 
bekijk de rapportage »
 
 
KEI Week en let's Gro
 
Vlak na de KEI week hebben we ons Stadspanel een korte vragenlijst gestuurd over de KEI week. Ook wilden we weten of Stadjers overlast hebben ervaren van de KEI week.
Ook hebben we vlak na Let's Gro een korte vragenlijst verstuurd over Let's Gro en over de bekendheid ervan. De resultaten van beide vragenlijsten worden gebruikt om de KEI Week en Let's Gro in de toekomst te verbeteren.

 
 
Jongerenpanel
 
 
Oproep: aanmelding Jongerenpanel (12-24 jaar)
Sinds 2017 bestaat het Jongerenpanel. We vinden het van belang om te weten wat er speelt onder jongeren in de gemeente Groningen. Wij sturen het Jongerenpanel een aantal keer per jaar een enquête waarin jongeren hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen aangaan, zoals sport, onderwijs, vrije tijd en gezondheid. Bij elke enquête maken deelnemers kans op cadeaubonnen. Inmiddels hebben zich ongeveer 600 jongeren aangemeld, maar we kunnen er meer gebruiken! Via onderstaande link kunnen jongeren zich aanmelden. Alvast bedankt!
 
Aanmelding jongerenpanel »
 
 
Volg OIS Groningen
 
Rapporten  Via onze website kunt u rapporten van al onze onderzoeken lezen.
Nieuwsbrief  Ook kunt u zich via onze website aanmelden voor de OIS Nieuwsbrief.
Twitter  Wilt u ons op Twitter volgen, meld u dan aan via twitter/basisvoorbeleid
Panels We hebben een aantal panels, zoals: het Stadspanel, het Veiligheidspanel, het Jongerenpanel en het Bedrijvenpanel. U kunt zich op onze website aanmelden voor deze panels.
 
 
Afmelden of wijzigen
 
Afmelden of wijzigen e-mailadres Als u zich wilt afmelden voor het Stadspanel, of als u uitnodigingen voor het Stadspanel wilt ontvangen op een ander e-mailadres, dan kunt u een e-mail sturen naar stadspanel@groningen.nl
 
 
 
 
 
  stadspanel@groningen.nl | www.oisgroningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met iMailingtool
Gemeente Groningen