Onderwerp:

Kom naar de deelnemersbijeenkomst | FinanciŽle situatie | In gesprek over uw pensioen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
oktober 2018
 
 
Kom naar de deelnemersbijeenkomst | Financiële situatie | In gesprek over uw pensioen
 
 
Kom naar de deelnemersbijeenkomst
 
Kom naar de deelnemersbijeenkomst
 

Op donderdag 8 november organiseert Pensioenfonds DNB weer een bijeenkomst met deelnemers. Het bestuur praat u graag bij over de uitdagingen waarvoor het zich in 2019 gesteld ziet. Ook maatschappelijk verantwoord beleggen komt aan bod en u krijgt een terugkoppeling van de enquête die u voor de zomer heeft ingevuld. De bijeenkomst begint om 09.00 uur en vindt plaats in het auditorium van de Nederlandsche Bank. Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging thuis en kunt u zich inschrijven via de website van het fonds.

 
 
 
Financiële situatie
 
Financiële situatie
 

Hoe het pensioenfonds er financieel voor staat drukken we uit in de dekkingsgraad. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds in een maand. Het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanddekkingsgraden is de beleidsdekkingsgraad. Eind september 2018 was de beleidsdekkingsgraad 124,1%.

 
Bekijk het verloop van de dekkingsgraad
 
 
 
 
In gesprek over uw pensioen
 

Op 5 en 6 november 2018 komen de medewerkers van de Pensioendesk weer naar DNB om met actieve deelnemers één-op-één gesprekken te voeren. Samen met deze medewerker doorloopt u het pensioendashboard. Hierdoor weet u in grote lijnen hoe uw huidige pensioensituatie is. Daarnaast worden de gevolgen van eventuele pensioenkeuzes (bijvoorbeeld als u eerder met pensioen wilt) duidelijk. U kunt zich aanmelden op de website van Pensioenfonds DNB. Los daarvan kunt u altijd contact opnemen met de Pensioendesk.

 
 
 
 
Blog van Thijs Stegeman
 

Thijs Stegeman is bestuurslid van Pensioenfonds DNB namens de werknemers. In zijn blogbijdrage belicht hij zijn rol als bestuurslid. Bovendien filosofeert hij over de omvang van Pensioenfonds DNB. Die is in absolute zin niet veel anders dan tien jaar geleden. Maar in vergelijking tot andere fondsen is er wel degelijk het nodige veranderd.

 
Lees de blog van Thijs Stegeman
 
 
 
 
Geslaagde dag voor gepensioneerden
 

Op zaterdag 29 september jongstleden kwamen vele gepensioneerden van De Nederlandsche Bank samen. Het was weer tijd voor de jaarlijkse gepensioneerdendag. Als locatie was deze keer gekozen voor het Tropenmuseum in Amsterdam. Een verslag van deze geslaagde dag vindt u op de website van het fonds.  

 
 
 
Handboek IRM
 
Handboek IRM
 

Voor pensioenfondsen is het belangrijk om risico’s te identificeren en te beheersen. De wijze waarop pensioenfondsen dat doen, heet integraal risico management (IRM). Pensioenfonds DNB heeft daarom een nieuw en geactualiseerd Handboek IRM.

Bestuursleden Steffie Schwillens en Robert Daniëls zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen ervan. In een uitgebreid vraaggesprek leggen zij graag nut en noodzaak van het Handboek IRM uit.

 
 
 
 
Vrouwen en pensioen
 

Op dinsdag 2 oktober jongstleden was er een bijeenkomst van het Netwerk voor Vrouwelijke Managers. Het thema van de bijeenkomst was pensioen. DNB heeft als toezichthouder onlangs gepleit voor meer aandacht voor diversiteit in pensioenfondsbesturen. Pensioenfonds DNB geeft hierbij gelukkig zelf het goede voorbeeld. Steffie Schwillens en Saskia de Vries - van Ewijk maken deel uit van het pensioenfondsbestuur. Zij verzorgden samen één van de drie presentaties tijdens de bijeenkomst. Hun bijdrage ging over de actualiteit bij het fonds en hoe het fonds invulling wil geven aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Het was een positieve bijeenkomst met veel ruimte voor dialoog.  

 
 
 
 
LinkedIn  Volg ons op LinkedIn
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
 
Verzonden met Kirra Mailer   |   Doorsturen   |   Printen