Onderwerp:

Stadsnieuws 5 oktober 2018

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
Gemeente Groningen
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
 
Gemeente Groningen
 
Stadsnieuws
 
 
 
 
 
 
 
Week van de Veiligheid van start
2018-10-05
De landelijke week van de veiligheid vindt dit jaar plaats van maandag 8 t/m zondag 14 oktober. Ook in Groningen worden in dit kader activiteiten georganiseerd voor inwoners en ondernemers, met als doel beter voorbereid te zijn op diverse vormen van criminaliteit en geweld. Juist de donkere wintermaanden zijn het aangewezen moment om aandacht voor veiligheid te vragen aangezien in deze maanden de criminaliteit en het overvalgeweld stijgt.

Voorbeelden van activiteiten zijn: een training winkeldiefstalpreventie voor ondernemers, een hennepcontainer waarin politie en Enexis laten zien wat de gevaren van een hennepkwekerij zijn voor omwonenden, een belevingscontainer van de brandweer waarin men kan nagaan of de eigen woning wel brandveilig is, een inbraakpreventietruck van de politie en een voorlichtingsbijeenkomst over ‘babbeltrucs’.
Lees meer

Genomineerden Hendrik de Vriesstipendium zijn bekend
2018-10-04
De namen van de genomineerden voor het Hendrik de Vriesstipendium 2018 zijn bekend. De vakjury heeft vijf kanshebbers geselecteerd voor de twee stipendia voor literaire talenten en beeldend kunstenaars. De genomineerden zijn: Esmé van den Boom en Jelte Hommes in de categorie literatuur. En in de categorie beeldende kunst: Rosa Everts, Marthe van de Grift en Wim Warrink.

Op zaterdag 15 december maakt Wethouder cultuur Paul de Rook de door de jury gekozen winnaars bekend. Dit gebeurt tijdens Wildvang in het Centrum Beeldende Kunst (CBK). Nieuw dit jaar is een publieksprijs. De genomineerden maken bovenop de twee stipendia van 6.000 euro, kans op een publieksprijs van 1.000 euro. Bezoekers van Wildvang kunnen tijdens het evenement stemmen op hun favoriet. De genomineerde met de meeste stemmen krijgt de prijs.
Lees meer

Het is elke dag dierendag op Kinderboerderij Stadspark
2018-10-04
4 oktober was het weer dierendag. Maar voor Wolter Landlust, ‘boer’ van de Kinderboerderij Stadspark, is het een dag als alle andere dagen. “We denken toch ook niet alleen met Kerst aan onze naaste! Ach ja, vroeger gaven we nog wel eens extra brokken. Leuk gebaar, maar daar merken de dieren toch niks van.”
Lees meer

Terrassen zuidkant Grote Markt krijgen energiezuinige terrasverwarming
2018-10-03
De terrassen aan de zuidzijde van de Grote Markt krijgen deze winter energiezuinige terrasverwarming die door terrasbezoekers zelf aan of uit kan worden gezet. De verwachting is dat dit een energiebesparing van 20 tot 60 procent oplevert. Een uitbater van meerdere horecazaken aan het Kattendiep wil ook investeren in dit soort energiezuinige terrasverwarming. Dit gebeurt komend voorjaar. Samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) helpt de gemeente horecaondernemers die willen besparen op energieverbruik. Deze maand gaan KHN en Marketing Groningen dekentjes uitdelen aan alle ondernemers met een winterterras.
Lees meer in de brief de brief van het college aan de raad

Groninger bedrijven en gemeente zetten samen in op energietransitie
2018-10-03
"Heel Nederland staat voor een grote opgave als het om duurzame energie gaat. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om juist hier in Groningen te laten zien dat we deze energietransitie willen maken. Laten we elkaar daarin scherp houden en concrete deals sluiten." Deze oproep deed Mattias Gijsbertsen, wethouder Duurzaamheid, woensdag 3 oktober tijdens een bijeenkomst met ruim 50 vertegenwoordigers van Groninger bedrijven en instellingen. ‘De aardgaswinning wordt afgebouwd en dat vraagt om nieuwe initiatieven die kansen bieden voor de economie en werkgelegenheid in onze regio’.
Lees meer

Klimaateffecten op een rij
2018-10-03
De effecten van hitte, droogte, wateroverlast en andere vormen van extreem weer zijn onderwerp van de zogeheten ‘klimaatstresstest’. Deze test is in de gemeenten Groningen en Ten Boer het afgelopen voorjaar en zomer uitgevoerd. Het is een verkennende inventarisatie, met input van andere overheden, bedrijven en relevante organisaties. Voorbereiden op een veranderend klimaat is immers een verantwoordelijkheid van iedereen!

In de stresstest is gekeken naar de effecten binnen sectoren die van groot belang zijn in de gemeenten Groningen en Ten Boer. Deze zijn: gezondheid, recreatie, veiligheid, infrastructuur (inclusief energie), natuur, landbouw, water en ruimte. De stresstest is een eerste inventarisatie en wordt verder aangevuld en aangescherpt.
Lees meer

Raad moet beter kunnen sturen op de WMO
2018-10-02
De gemeenteraad is nog niet goed in staat om vast te stellen of de stad de gewenste resultaten behaalt op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen.

Op dit moment zijn er veel doelstellingen geformuleerd en maar liefst 68 indicatoren, op basis waarvan de raad zou moeten constateren dat het de goede kant opgaat. Omdat het er zo veel zijn en omdat ze vaak gaan over details, is het voor de raad haast niet mogelijk om na te gaan of de belangrijke hoofddoelstellingen worden gerealiseerd en in welke mate. Met de WMO biedt de gemeente ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, in de vorm van bijvoorbeeld dagbesteding, huishoudelijke hulp of beschermd wonen. Voor een goede uitvoering daarvan heeft de gemeente algemene doelen gesteld zoals het streven naar meer zelfredzaamheid en langer zelfstandig blijven wonen.
Lees meer

Groningen krijgt 4,8 miljoen voor aardgasvrij maken van wijken
2018-10-02
De gemeente Groningen krijgt 4,8 miljoen subsidie voor het aardgasvrij maken van twee wijken in de stad. Dat maakte minister Ollongren bekend tijdens een werkbezoek in Assen. In de wijken Paddepoel-Noord en Selwerd wordt geprobeerd met deze subsidie duizend huizen in 2022 aardgasvrij te maken. ‘Dit is een belangrijke bijdrage voor de energietransitie in deze wijken’, zegt Mattias Gijsbertsen, wethouder Duurzaamheid.

In beide wijken zijn de bewoners en gemeente al langere tijd in gesprek over een wijkgerichte aanpak van de energietransitie. Naast een energietransitieplan met verschillende scenario’s zijn er al wijkenergieplannen met concrete acties opgesteld. Groningen loopt daarmee voorop in Nederland.
In de wijken staan in totaal ongeveer 9.000 woningen, waarvan ruim duizend particuliere woningen voor de subsidie in aanmerking komen.
Lees meer

Feestelijke waardering voor mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg
2018-09-28
Op 10 november wordt in de stad Groningen de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg gevierd. Mantelzorg is langdurige zorg die vanuit een persoonlijke relatie wordt gegeven aan iemand met een ziekte of beperking. Mantelzorgers kunnen in Hanze Plaza genieten van een gezellige en feestelijke avond, verzorgd door de Groningse swingband ‘the Full Minties’. De kleurrijke en smakelijke hapjes worden door Vrouwkracht Catering gemaakt. Wethouder Ton Schroor opent de avond met een welkomstwoord voor de mantelzorgers. In de week voorafgaand aan de Dag van de Mantelzorg zijn er gezellige inloopbijeenkomsten voor mantelzorgers in de wijken.
Lees meer

Gemeenteraad zorgt voor twee landelijke primeurs voor Groningen
2018-09-27
Twee landelijke primeurs voor de gemeente Groningen. Als eerste gemeente kan Groningen publieke ruimtes aanwijzen waar een verbod geldt op hinderlijke (rook)gassen. De gemeente kan voortaan de rookvrije zones rond bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen uitbreiden naar de straat als zij daarom vragen. De maatregel is bedoeld om bezoekers te beschermen tegen sigarettenrook. Maar de gemeente kan de maatregel ook inzetten om andere vormen van hinderlijke rook(gassen), zoals gassen van auto's, motoren of bromfietsen tegen te gaan.

En als eerste gemeente voert Groningen een vergunningstelsel voor kamerverhuurders in. Dat betekent dat de gemeente bij slecht verhuurgedrag maatregelen mag nemen als een dwangsom opleggen, bestuursdwang opleggen of – als dat niet helpt - de vergunning. De verhuurder mag dan niet langer verhuren. Een dergelijk vergunningstelsel is nieuw in Nederland. Hiermee is Groningen voorloper op vele andere gemeenten die slecht verhuurgedrag van huisjesmelkers willen aanpakken.
Lees meer

Erepenning van de stad Groningen voor Sibrand Poppema
2018-09-27
Burgemeester Peter den Oudsten reikte op donderdag 27 september de Erepenning van de Stad Groningen uit aan Sibrand Poppema. De uitreiking vond plaats tijdens het symposium in de Martinikerk ter gelegenheid van het afscheid van Sibrand Poppema, voorzitter college van bestuur Rijksuniversiteit Groningen. De heer Poppema heeft tal van bestuursfuncties vervuld in en voor de stad Groningen. Met het verlenen van de Erepenning van de Stad Groningen spreekt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor de uitnemende verdiensten van Sibrand Poppema.
Lees meer

Praat a.s. dinsdag mee over Europa
Europa is een uniek samenlevingsmodel waarin democratie centraal zou moeten staan, stelde de Franse president Macron in een toespraak in Straatsburg in april dit jaar. Om dit samenlevingsmodel ook in deze tijden te laten slagen, moeten Europese burgers nauwer worden betrokken bij het vernieuwen van de Europese Unie. Daarom worden in elke EU-lidstaat lokale dialogen over de toekomst van Europa gehouden. De dialoog in Groningen is op dinsdag 9 oktober in het Groninger Forum aan de Oude Boteringestraat 18.
Lees meer

Denk mee over ‘Dudok aan het Diep’
Hoe ziet de locatie Dudok aan het Diep er in de toekomst uit? De benzinepomp is verdwenen, het monumentale gebouwtje van Dudok blijft staan: kansen voor een nieuwe invulling! Iedereen die ideeën heeft voor deze voormalige ‘BIM’-locatie aan de Diepenring wordt opgeroepen mee te denken. Dat kan door suggesties aan te leveren in de vorm van een foto of afbeelding. Dat mag over de gehele plek gaan, maar ook over het gebouwtje in het bijzonder. We zoeken vooral beelden: impressies, schetsen of foto’s van hoe ze het elders doen. Stuur je afbeelding, voor vrijdag 2 november naar binnenstad@groningen.nl

Op vrijdag 2 november 16.00 gaan we op locatie, waarvoor u van harte bent uitgenodigd, een ‘moodboard’ presenteren die we samenstellen uit de ingezonden beelden. Dit gebeurt tijdens Let’s Gro.

Groninger Culturele Ambassade
Wat heeft Groningen te bieden op cultureel gebied? Ontdek het in de tijdelijke, culturele ambassade in de Zuiderstadsgracht in Leeuwarden. De Groninger Culturele Ambassade is een bijdrage van de provincie Groningen en de gemeente Groningen aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (LF2018). Onder coördinatie van het CBK tonen de Bierumer School, Academie Minerva, NAIP, NP3, SIGN en het CBK hier hedendaagse kunst over de impact en mogelijkheden van water en waterstof. De ambassade is vrij toegankelijk van 15 september t/m 18 november 2018 van woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Komend weekend, op 6 en 7 oktober, zijn er van de kunstenaars Paula Biemans, Jan Pieter van den Bos en Manja Kindt van de Bierumer School een installatie en performances te zien in de Blokhuispoort.
Lees meer

Adreswijziging doorgeven voor gemeenteraadsverkiezing
Verhuist u vóór 8 oktober binnen of naar de gemeente Groningen? Let dan goed op! Op 21 november mogen we stemmen voor de Groninger gemeenteraad. De stempassen sturen we naar het adres waar u op 8 oktober staat ingeschreven. Geef uw nieuwe adres dus zo snel mogelijk door aan de gemeente.
Lees meer

 
 
 
 
Snel naar:
 
- agenda gemeenteraad
- groningen.nl/wijken
- bekendmakingen
- neem contact op

Altijd direct op de hoogte van het laatste nieuws?
Volg ons op Twitter: @gem_groningen
Facebook: www.facebook.com/groningen050
Instagram: @gemeente_groningen
Neem ook een abonnement op een stadsdeelnieuwsbrief
Naast Stadsnieuws verstuurt de gemeente ook wekelijks Stadsnieuws Centrum, - Oude Wijken, - West, - Oost en – Zuid. De digitale nieuwsbrief van de gemeente, maar dan op maat voor uw deel van de stad. Neem een abonnement!

 
 
 
 
 
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: