Onderwerp:

Sportnieuwsbrief special nummer 9 rubberkorrels kunstgrasvelden

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
Sportnieuwsbrief special nummer 9 rubberkorrels kunstgrasvelden
 
 
Groningen gaat over op kunstgrasvelden zonder korrels
 
Voor de zomer werd bekend dat er sprake is van milieurisico’s bij het gebruik van SBR rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor mensen en er is geen reden om acuut alle velden te vervangen. De uitkomsten van de milieuonderzoeken geven wel reden tot het nemen van maatregelen bij het regulier vervangen van kunstgrasvelden.
 
 
In 2019 staan er om sporttechnische redenen 7 kunstgrasvelden op de planning om vervangen te worden. Het college heeft besloten om bij deze 7 velden een non-infill toplaag toe te passen.  Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar alternatieven voor SBR rubbergranulaat. Hierbij is gekeken naar milieu en gezondheid, sporttechnische kwaliteiten en prijs. Non-infill is daarbij als beste alternatief naar voren gekomen. Deze toplaag bevat – zoals de naam al zegt – geen infill / korrels. Aangezien er geen infill nodig is, is er geen sprake van verspreiding van korrels en vindt ook geen uitloog plaats. De technische bespeelbaarheid is bovendien na onderzoek goed bevonden door de KNVB en de ISA (keurmerkinstituut).
 
 
 
Bij het vervangen van de kunstgrasvelden worden de korrels uit de omgeving opgeruimd en wordt de sporttechnische onderlaag bij 2 sportvelden vervangen. In deze 2 onderlagen zit namelijk rubber verwerkt. Bij de overige 5 velden is dit niet het geval en hoeft deze laag niet vervangen te worden.

Het college legt hun besluit voor aan de raad. De verenigingen die spelen op een van deze 7 kunstgrasvelden, worden na een positief besluit door de raad uitgenodigd om een kunstgrasveld met een non-infill toplaag te bezoeken.
 
 
 
Contact
Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website een dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Sport050, via info@sport050.nl.
 
 
 
Voor het laatste nieuws volg ons op:  
 
 
Afmelden | Doorsturen
 
 
 
Disclaimer

© 2018 Gemeente Groningen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: