Onderwerp:

Het nieuws van de GKB in juli 2018

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk de online versie
 
GKB Drenthe
Nieuwsbrief  
 
In deze uitgave
» ‘Het G€LDLAB’ op basisschool Apollo
» Verschil tussen een Schuldbemiddeling en een Saneringskrediet
» Infographic jaarverslag GKB 2017
» Gewijzigde spreekuren in vakantieperiode
 
‘Het G€LDLAB’ op basisschool Apollo
 
Op basisschool Apollo zijn twee verdachte personen gesignaleerd met een geheim geldlab. De Geheime Dienst vermoedt dat er hier sprake is van zwendel en dat het lab hoofdkwartier is van geldcriminelen. Maar is dat ook echt zo? Leerlingen van groep 7 van basisschool Apollo zijn voor een dag onderdeel van een team Geheim Agenten en gaan op zoek naar aanwijzingen om de criminelen te ontmaskeren. De ontknoping wordt opgevoerd in een theatervoorstelling  voor hun ouders.
 
Het (levend) spel en de theatervoorstelling  zijn  ontwikkeld door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Doel van het spel en de voorstelling is om leerlingen én ouders bewust te maken van omgaan met geld.
 
De GKB heeft onderzoek gedaan naar financiële educatie. Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek is het betrekken van de ouders. Hieruit is ‘Het G€LDLAB’’ ontstaan. Door leerlingen en ouders bewust te maken hoopt de GKB schulden te voorkomen.
 
Deze voorstelling ook in uw gemeente? Neem dan contact op met preventie@degkb.nl

 
Verschil tussen een Schuldbemiddeling en een Saneringskrediet
 
Regelmatig krijgen wij de vraag wat het verschil is tussen een schuldbemiddeling en een saneringskrediet. Daarom leek het ons goed het verschil in onze nieuwsbrief uit te leggen.
 
Bij een minnelijk (vrijwillig) schuldhulptraject bemiddelt de GKB tussen schuldenaar en schuldeisers. Als alle schuldeisers akkoord zijn met het voorstel voor afbetaling van de schulden, dan is de minnelijke schuldregeling een feit. Daarbij hebben we de keuze uit twee vormen: een schuldbemiddeling en een saneringskrediet.
 
Schuldbemiddeling
Bij een schuldbemiddeling worden elke maand gedurende 36 maanden alle inkomsten boven het vrij te laten bedrag (VTLB) gereserveerd voor de schuldeisers. Dit is het bedrag dat de schuldenaar maximaal beschikbaar kan stellen voor het aflossen van de schulden en noemen we de afloscapaciteit. Omdat de financiële omstandigheden van de schuldenaar gedurende drie jaar kunnen wijzigen, wordt er een prognose voorstel gedaan aan de schuldeisers. Eén keer per jaar wordt de afloscapaciteit herberekend. Alle schuldeisers krijgen op basis van die berekening elk jaar een bedrag uitgekeerd minus 9% administratiekosten. De uiteindelijke uitkering kan dus afwijken van de oorspronkelijke prognose, door bijvoorbeeld verlies of juist vinden van een baan, ziekte, etc.
 
Saneringskrediet
Bij een saneringskrediet verstrekt de GKB een lening aan de klant ter hoogte van de berekende afloscapaciteit over 36 maanden. Bij een saneringskrediet wordt een vast voorstel gedaan aan de schuldeisers. De schuldeisers krijgen dit bedrag in een keer uitbetaald. De klant betaalt de aflossing en rente van het krediet (tezamen niet hoger dan de afloscapaciteit) in 36 maanden terug aan de GKB. De rente van het saneringskrediet wordt in mindering gebracht op het bedrag dat de schuldeisers krijgen uitbetaald. Een saneringskrediet heeft zowel voordelen voor de klant als voor de schuldeiser. De schuldeiser is zeker van het te ontvangen bedrag en krijgt dit in één keer uitbetaald, dit betekent dat hij geen jaarlijkse administratiekosten meer hoeft te maken. De klant is meteen van alle schuldeisers af en betaalt alleen nog terug aan de GKB.
 
Een saneringskrediet kan alleen als vrijwel zeker is dat de schuldenaar de komende 36 maanden hetzelfde inkomen houdt. Als de kans groot is dat een klant meer of minder inkomen gaat ontvangen, dan wordt voor een schuldbemiddeling gekozen.

 
Infographic jaarverslag GKB 2017
 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om onze kerncijfers in beeld te brengen via een prachtige infographic. U vindt deze in de bijlage. Wilt u de jaarcijfers van uw eigen gemeente (in ons werkgebied) bekijken? Klik dan hier.
 
Waar we erg trots op zijn is dat het aantal klachten ten opzichte van 2016 is gehalveerd van 82 naar 40 klachten. De GKB streeft ernaar om het indienen van klachten zo laagdrempelig mogelijk te maken. Daarom kunnen klachten via diverse kanalen worden ingediend; per brief, e-mail, papieren klachtenformulier en het digitale klachtenformulier op de website van de GKB. Daarnaast is het mogelijk voor de klager om telefonisch contact op te nemen met de geschillencommissie om de klacht te bespreken. Ook kan een gesprek gepland worden op het kantoor van de GKB. De meeste klachten in 2017 (63%) werden via ons digitale klachtenformulier op de website ingevuld.


 
Gewijzigde spreekuren in vakantieperiode
 
Vanwege de zomerperiode wijzigt een aantal van onze spreekuren op locatie. Op onze website onder Contact bij Locatiebezoek per gemeente staan de wijzigingen per gemeente opgenomen.
 
Wij wensen u een fijne zomer!

 
 
Doorsturen | Website | Afmelden | Reageren | (0592) 366 099
Postbus 426, 9400 AK Assen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: