Onderwerp:

Sportnieuwsbrief special nummer 8 rubberkorrels kunstgrasvelden

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
Sportnieuwsbrief special nummer 7 rubberkorrels kunstgrasvelden
 
 
Onderzoek RIVM mogelijke milieueffecten rubberkorrels
 
Gisteren heeft het RIVM haar rapport over het onderzoek naar mogelijke effecten op het milieu door het gebruik van SBR rubbergranulaat bij kunstgrasvelden gepubliceerd. In dit verkennende onderzoek zijn tien velden in Nederland onderzocht. Eén daarvan is een veld van sportpark Coendersborg in Groningen. De belangrijkste bevinding van het RIVM is dat er aantoonbare milieueffecten op de omgeving zijn.
 
 
Resultaten RIVM
 
Het RIVM onderzocht tien kunstgrasvelden van voetbalclubs in Nederland, die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van autobanden. In het onderzoek is de kwaliteit van het milieu rondom kunstgrasvelden met rubbergranulaat van autobanden vergeleken met de milieukwaliteit rondom echte grasvelden. Op diverse locaties overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie bij kunstgrasvelden de geldende normen voor bodem en waterbodem (Besluit bodemkwaliteit), terwijl dat bij echte grasvelden niet het geval is. Het milieu is vooral gevoelig voor hoge concentraties zink; voor de mens vormt zink geen gezondheidsrisico.
 
 
 
De milieubelasting ontstaat doordat rubbergranulaatkorrels worden meegesleept door mensen of bijvoorbeeld door bladblazers tot enkele meters naast het veld op de bermgrond terechtkomen. Daarnaast lekken stoffen uit rubbergranulaat weg naar het drainagewater: dat is regenwater dat via de sportvelden in de bodem terechtkomt en van daaruit via buizen wordt afgevoerd naar een sloot. In het slootwater worden de concentraties verdund. Wel binden de meeste stoffen zich vervolgens aan deeltjes die neerslaan als bagger op de slootbodem, waarin effecten zijn gemeten.
 
 
 
Vervanging kunstgrasvelden
 
De vervanging van de kunstgrasvelden zal plaatsvinden volgens de planning voor 2019. Eerder is het besluit genomen om in 2018 geen kunstgrasvelden te vervangen en de resultaten af te wachten. Daarnaast is besloten om de gebruikelijke onderzoeken bij vervanging van kunstgrasvelden naar voren te trekken en aanvullend milieuonderzoek te doen naar zeven velden die op de vervangingslijst staan voor 2019. Op basis van de resultaten onderzoeken we welke maatregelen we kunnen treffen om dergelijke milieueffecten te voorkomen. Na de zomer wordt een voorstel over de vervanging van kunstgrasvelden in 2019 aan de gemeenteraad van Groningen voorgelegd.
 
 
 
Contact
Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website een dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Sport050, via info@sport050.nl.
 
 
 
Voor het laatste nieuws volg ons op:  
 
 
Afmelden | Doorsturen
 
 
 
Disclaimer

© 2018 Gemeente Groningen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: