Onderwerp:

Stadsnieuws 14 juni 2018

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
Gemeente Groningen
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
 
 
Gemeente Groningen
 
Stadsnieuws
 
 
 
 
 
 
 
Remwegdemonstratie in Groninger woonwijk
2018-06-14
Te hard rijden in woonwijken is een groot probleem in de provincie Groningen. Terwijl je juist zou willen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen en veilig zelfstandig van en naar school kunnen komen. Bewustwording is een belangrijk aspect van veilig verkeersgedrag. De meeste mensen onderschatten  de remweg van een voertuig en de invloed van snelheid hierop. Op 22 juni vindt er een demonstratie tussen 12:00 en 12:30 uur plaats aan de Thorbeckelaan (aan de kop van de Savornin Lohmanlaan). Een deel van de staat wordt daarvoor tussen 11:45 en 12:45 uur afgesloten.

In opdracht van Verkeerswijzer Groningen laten Veilig Verkeer Nederland en Stichting Bevordering Verkeersseducatie met een remwegdemonstratie zien welk effect snelheid heeft op de remweg van een auto. De instructeur zal eerst laten zien hoe lang de remweg van een auto is bij een snelheid van 30 km/uur, en daarna bij 50 km/uur.
Lees meer

Economisch maatregelen gemeente werken goed
2018-06-13
Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten het economisch beleid van de gemeente en komen tot de conclusie dat betrokken partijen enthousiast zijn. De gemeente laat de agenda meer door de ondernemers of kennisinstellingen bepalen en ondersteunt, jaagt aan of faciliteert. Toch werkt het niet altijd vlekkeloos, omdat niet altijd duidelijk is wat het oplevert. Het afgelopen jaar zijn er 4000 banen bijgekomen.
Lees meer in de nota

WarmteStad gaat verder met biomassa en restwarmte
2018-06-13
De gemeente wil dat WarmteStad gaat onderzoeken hoe we biomassa en restwarmte kunnen gebruiken om de huizen van warmtenet Noordwest te verwarmen. De restwarmte komt uit een nieuw datacenter op Zernike. De gemeente is samen met Waterbedrijf Groningen aandeelhouder van WarmteStad. Over twee jaar willen we 5000 woningen in Paddepoel en Selwerd op deze manier van duurzame warmte voorzien.
Lees meer in de nota

Groningen op weg naar energieneutraal in 2035
2018-06-13
De gemeente wil samen met andere gemeenten zorgen dat de provincie Groningen koploper wordt in de energietransitie. Daarom hebben wij het Gronings Bod gedaan. Veel aspecten zien we daarvan terug in het regeerakkoord. Zo komt er een klimaatinstituut in de stad en gaan we wijken aardgasvrij maken. Door lobbyen hopen we ook andere onderwerpen als waterstof en wind op zee hoger op de landelijke agenda te krijgen.
 
Bed-bad-brood-regeling in Groningen blijkt effectief
2018-06-13
De gemeente komt goed uit een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende opvangsoorten voor asielzoekers. Dat komt onder andere doordat we de screening op orde hebben en we de bewoners goed begeleiden. Een 24-uursopvang zorgt er voor dat uitgeprocedeerde asielzoekers eerder het land verlaten, dan wanneer ze op straat leven of alleen ’s nachts ergens terecht kunnen.

“Idioot” zaagt bomen om in Beijum en Lewenborg
2018-06-13
Aan de Bakboordswal, de Holmsterheerd en bij de fietscrossbaan in de Groene Long zijn de afgelopen week zes bomen omgezaagd of gedeeltelijk ingezaagd. Dat levert gevaarlijke situaties op. Een boom bij de crossbaan stond op het punt van omvallen, terwijl er kinderen naast speelden. De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie. Mensen die iets weten of iets verdachts zien, vragen we contact op te nemen met de politie.
 
Gemeente lanceert nieuwe website voor bewegend Groningen
2018-06-13
Het doel van het online platform is om inwoners in Groningen te enthousiasmeren voor sport en bewegen en ze wegwijs te maken in het Groningse sportaanbod. Op sport050.nl vinden bezoekers onder andere een overzicht van het sportaanbod en sportclubs en sportinitiatieven binnen de gemeente. Ook de sportvoorzieningen hebben een prominente plek, net als nieuwbouw- en sportprojecten en informatie over de diverse financieringsregelingen.
Lees meer

Pieter Mark Kamminga en Matthijs Leffers ontvangen beurs Andrea Elkenbrachtfonds
2018-06-13
De slagwerker Pieter Mark Kamminga (Triemen, 1996) en de tubaspeler Matthijs Leffers (Assen, 1996) delen dit jaar de beurs voor klassieke muziek uit het Andrea Elkenbrachtfonds. Het Prins Claus Conservatorium droeg dit jaar twee studenten voor. Twee, omdat het conservatorium niet wilde kiezen tussen twee studenten, die daar allebei duidelijk voor in aanmerking kwamen. En omdat het conservatorium hen allebei dat extra steuntje in de rug wilde geven met deze beurs.

Jaarlijks reikt de gemeente deze beurs van 5.000 euro uit. Pieter Mark en Matthijs ontvangen de prijs officieel tijdens de opening van het schooljaar van het Prins Claus Conservatorium op 3 september 2018 om 11.00 uur. De beurs biedt getalenteerde afgestudeerden de mogelijkheid om hun talent verder te ontwikkelen door een vervolgopleiding in het buitenland.
Lees meer

Subsidieproces Groningen op orde, maar toezicht moet beter
2018-06-12
Op verzoek van vier fracties heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen onderzoek laten doen naar het proces van subsidiëren. Aanleiding was de gang van zaken bij het subsidiëren van het supportersproject bij FC Groningen (met als doel supportersgeweld terug te dringen). Bij deze subsidie kwamen onregelmatigheden aan het licht.

De Rekenkamercommissie besloot op dit verzoek in te gaan. Uitkomsten? Subsidie-ontvangers blijken nog al eens moeite te hebben om de wat meer ingewikkelde documenten die met de verantwoording te maken hebben aan te leveren. De gemeente zou hierbij ondersteuning kunnen bieden. Bij middelgrote subsidies waarvoor geen accountantsverklaring wordt voorgeschreven, kan de gemeente de vinger aan de pols houden door steekproeven uit te voeren bij subsidie-ontvangers. Als dat nodig is, kan er dan in een eerder stadium worden ingegrepen.

De problemen die zich hebben voorgedaan bij het supportersproject zijn niet illustratief voor het subsidieproces van de gemeente Groningen, zo blijkt uit onderzoek van 40 subsidies.
Lees meer

Besturen: “vuilstort Woltersum volledig saneren”
2018-06-12
De besturen van de provincie Groningen, gemeente Ten Boer en gemeente Groningen willen de voormalige vuilstort in Woltersum saneren. In deze stortplaats aan de Bouwerschapweg zit circa elfduizend ton chemisch afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Vanwege de maatschappelijke zorgen, het milieu en de komende herindeling willen de drie besturen gezamenlijk geld op tafel leggen om de voormalige vuilstort op te ruimen.

Uit onafhankelijk onderzoek in de stortplaats kwam in januari 2018 naar voren dat er ongeveer elfduizend ton chemisch AKU-afval ligt. Op de naastgelegen percelen is geen AKU-afval aangetroffen. De stoffen die uit de stort lekken zijn voornamelijk kobalt en organische stoffen die voortkomen uit het afbraakproces van de producten. In de nabijheid van de stort is het grondwater (kobalt en organische stoffen) en het slootwater (alleen kobalt) beïnvloed. De concentraties van kobalt in het grondwater en het slootwater zijn dermate laag, dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Daarnaast levert de aanwezigheid van de organische stoffen in het grondwater in de directe nabijheid van de stort ook geen gevaar op voor de volksgezondheid. Dit is bevestigd door GGD Groningen.
Lees meer

Noordelijke delegatie bezoekt Rusland
2018-06-12
Burgemeester Peter den Oudsten is deze week op bezoek in Rusland. De burgemeester is leider van een delegatie die bestaat uit de Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer (Veeteelt, Landbouw, Internationalisering) en vertegenwoordigers van de Rijksuniversiteit Groningen, het Noordelijke bedrijfsleven en de Stedenband Groningen – Moermansk. De delegatie bezoekt eerst St. Petersburg en reist vervolgens door naar Moermansk.

Op het programma staan onder meer de opening van een seminar over zuivelbereiding, nieuw vormen van energie en het gezamenlijke project van de Stedenband met Moermansk: het Moermansk Kinderziekenhuis. Ook worden kransen gelegd, onder meer bij het monument voor de omgekomen bemanning van de onderzeeboot de Koersk. De onderzeeboot zonk in augustus 2000, tijdens een oefening met 118 personen in de Barentszzee.
Lees meer

16 Groninger overheden kopen samen lokale, duurzame energie
2018-06-12
Dertien Groninger gemeenten, de provincie, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst vierden maandag dat zij gezamenlijk groene energie gaan inkopen bij Eneco en Energie VanOns, de lokale organisatie die energie verkoopt van de Groningse energiecoöperaties. Alle energie voor de honderden publieke gebouwen, bruggen, sluizen en straatverlichting in de provincie wordt dan lokaal opgewekt. Zo blijft het geld in de regio. Samen is dit een stroomverbruik van circa 60 miljoen kWh per jaar, wat te vergelijken is met 17.000 huishoudens.
Lees meer

Zuidelijke ringweg in weekend 16 juni (deels) afgesloten
De zuidelijke ringweg/N7 is in de nacht van vrijdag 15 juni op zaterdag 16 juni van 22.00 tot 07.00 uur in beide richtingen afgesloten. De noordelijke baan van de N7 (richting Drachten) is afgesloten vanaf knooppunt Euvelgunne tot het Julianaplein. De zuidelijke baan (richting Hoogezand) is dicht vanaf het Julianaplein tot het Europaplein.

In de nacht van zaterdag 16 juni op zondag 17 juni is de A7 vanaf knooppunt Euvelgunne tot het Julianaplein (richting Drachten) van 22.00 tot 08.00 uur afgesloten. In de nacht van zondag 17 op maandag 18 juni is dit ook zo, maar dan van 21.00 tot 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid. De aannemer van de zuidelijke ringweg gaat portalen verwijderen en wegafscheidingen verplaatsen.
Lees meer
 
 
 
 
Snel naar:
 
- agenda gemeenteraad
- groningen.nl/wijken
- bekendmakingen
- neem contact op

Altijd direct op de hoogte van het laatste nieuws?
Volg ons op Twitter: @gem_groningen
Facebook: www.facebook.com/groningen050
Instagram: @gemeente_groningen
Neem ook een abonnement op een stadsdeelnieuwsbrief
Naast Stadsnieuws verstuurt de gemeente ook wekelijks Stadsnieuws Centrum, - Oude Wijken, - West, - Oost en – Zuid. De digitale nieuwsbrief van de gemeente, maar dan op maat voor uw deel van de stad. Neem een abonnement!

 
 
 
 
 
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen