Onderwerp:

Het nieuws van de GKB in mei

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk de online versie
 
GKB Drenthe
Nieuwsbrief Mei 2018  
 
In deze uitgave
» Nieuw gezicht? Wij ontmoeten u graag!
» Vrijwilligerslunch 2018 opnieuw een succes
» Onze rentetarieven: op weg naar een oplossing
» De AVG: wat verandert er en wat betekent dit voor de GKB?
» Geslaagde activiteiten GKB tijdens landelijke Week van het Geld 2018
» Informatiebrief over schuldhulpverlening van de NVVK
» Budgetcursus in gemeente Assen van start
» Overgang op nieuw systeem voor verstrekken kredieten
 
Nieuw gezicht? Wij ontmoeten u graag!
 
De Nederlandse Gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels weer achter de rug en de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Voor ons betekent dit dat er veel nieuwe gezichten zijn binnen ons werkgebied. Ook bij ketenpartners hebben wij nieuwe gezichten gespot.
 
De GKB voert een belangrijke taak uit op het gebied van het voorkomen en oplossen van problematische schulden bij burgers. Een goede samenwerking hierin is van groot belang. Daarom nodigen wij elk nieuw gezicht graag uit voor een persoonlijke ontmoeting bij ons. Dit kan door een e-mail te sturen aan secretariaat@degkb.nl. De koffie staat klaar!

 
Vrijwilligerslunch 2018 opnieuw een succes
 
Afgelopen donderdag 12 april vond alweer de vijfde editie plaats van de jaarlijkse lunch met vrijwilligers. De samenleving kan niet meer zonder vrijwilligers. Ook de GKB werkt vaak en intensief samen met vrijwilligers. Vanwege hun grote toegevoegde waarde was het voor ons een genoegen om ook dit jaar weer ruim honderd vrijwilligers met een lunch in het zonnetje te mogen zetten.

 
Onze rentetarieven: op weg naar een oplossing
 
U heeft mogelijk gelezen over (de hoogte van) onze rentetarieven van sociale leningen. Wij hanteren momenteel een maximaal rentetarief van 14%. Vanuit verschillende hoeken kwam de vraag om de tarieven te verlagen. Op dit moment kost het verstrekken van een lening evenveel als dat zij opbrengt. Wij maken dus geen winst of verlies. Het verlagen van de tarieven zou betekenen dat er bij de GKB een tekort ontstaat. De tarieven kunnen alleen dan naar beneden worden bijgesteld als een derde partij garant staat voor de kosten die niet via de rente kunnen worden opgevangen. De GKB kent geen winstgevende activiteiten waarmee deze kosten kunnen worden gedekt en dus is aanvullende financiering door een derde partij noodzakelijk.
 
Op dit moment overweegt ons bestuur een oplossing door gemeenten de keuze te geven om bij te dragen in kosten van sociale kredieten, waardoor de rentetarieven verlaagd kunnen worden. We zijn erg blij met deze ontwikkeling: tenslotte hebben we allen als doel om kwetsbare doelgroepen zo laagdrempelig mogelijk een sociaal krediet te kunnen verstrekken.

 
De AVG: wat verandert er en wat betekent dit voor de GKB?
 
Bij ons en waarschijnlijk ook bij u in de organisatie is het al geruime tijd onderwerp van gesprek: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met ingang van 25 mei 2018 wordt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een Europese Wet: de AVG. Deze verordening zorgt in heel Europa voor dezelfde regels rondom privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG. In de AVG zijn extra prikkels opgenomen om te stimuleren dat overheden en bedrijven de nieuwe wetgeving serieus nemen. Hierbij kunt u denken aan waarschuwingen, maar ook aan (forse) boetes.
De invoering van de AVG heeft ook gevolgen voor de GKB.
 
Meer nadruk op verantwoordelijkheid
In vergelijking met de Wbp komt er meer nadruk te liggen op de verantwoordelijkheid van de GKB om te kunnen aantonen dat wij ons aan de wetgeving houden. Wij moeten, nog beter dan nu al het geval is, weten en vastleggen wat er met persoonsgegevens binnen onze organisatie gebeurt: hoelang slaan wij deze gegevens op, voor welke doeleinden en op welke locatie? Ook moeten wij kunnen aantonen dat wij de juiste organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. Denk hierbij aan firewalls, autorisatie, encryptie en dergelijke. Ook de juistheid van gegevens is een wettelijk vereiste: de data die wij bewaren moet up-to-date worden gehouden. Ook hebben we sinds kort een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Daarnaast trainen we onze medewerkers in het bewust omgaan met persoonsgegevens en privacygevoelige informatie. Kortom: er wordt hard gewerkt om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt! Het doel is om samen met u te zorgen voor een veilige verwerking van gegevens.

 
Geslaagde activiteiten GKB tijdens landelijke Week van het Geld 2018
 
Ook dit jaar was de GKB weer actief in de Week van het Geld welke dit jaar plaatsvond van 12 tot en met 16 maart. Zo verzorgden we in verschillende gemeenten de interactieve theatervoorstelling over omgaan met geld. Vandaag presenteerden we samen met de gemeente Meppel de leerzame voorstelling 'Reken je rijk' voor leerlingen van groep 7 & 8. Een voorstelling over kinderarmoede, omgaan met geld en sociale uitsluiting. Extra speciaal: de hoofdrol werd vertolkt door een jonge ervaringsdeskundige op het gebied van schulden! (Klik hier voor de reportage van RTV Drenthe.)
 
Daarnaast hebben wethouders van de gemeente Assen, Haren en Tynaarlo een gastles verzorgd op een basisschool over omgaan met geld.

 
Informatiebrief over schuldhulpverlening van de NVVK
 
Onze branchevereniging, de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), heeft een informatiebrief opgesteld voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. Wat ons betreft zeer duidelijk verwoord en daarom delen we deze informatiebrief graag met u. U vindt deze in de bijlage van deze nieuwsbrief.

 
Budgetcursus in gemeente Assen van start
 
Er gaat op 16 mei a.s. weer een nieuwe budgetcursus in de gemeente Assen van start. Deze cursus leert deelnemers in vijf bijeenkomsten over ordenen van de administratie, inkomsten & uitgaven, budgetteren, het maken van een maand- en jaarbegroting, het bijhouden van een kasboek, verzekeringen en aanvullende inkomensondersteunende voorzieningen. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Vaart Welzijn en is gratis voor inwoners van de gemeente Assen. Wilt u nog graag last-minute een klant aanmelden? Dat kan! Neemt u dan contact op met Celeste Meilof via celeste.meilof@degkb.nl. 

 
Overgang op nieuw systeem voor verstrekken kredieten
 
Op dit moment bereiden we ons voor op de overgang naar een nieuw systeem voor het verstrekken van sociale kredieten. Het huidige systeem voldoet niet aan onze eisen om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Helaas betekent dit dat we momenteel meer tijd nodig hebben om ingekomen kredietaanvragen te verwerken.

 
 
Doorsturen | Website | Afmelden | Reageren | (0592) 366 099
Postbus 426, 9400 AK Assen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: