Van: ZINN
Onderwerp:

EMDR therapie voor ouderen en meer!

Nieuwsbrief ZINN Gezondheidszorg nr. 3
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

 
 
 
Nieuwsbrief ZINN Gezondheidszorg nr. 3
24 april 2018
 
 

Wat is precies EMDR therapie en hoe pas je dit succesvol toe bij ouderen? Als verwijzer mag u altijd overleggen met de specialist ouderengeneeskunde, zodat wij u verder kunnen ondersteunen. Zo kunnen onze verpleegkundig specialisten ingeschakeld worden om mee te kijken met wondzorgproblemen en is het voor clienten mogelijk om via de eerste lijn een afspraak te maken met de dietist of logopedist. Veel leesplezier!

 
 
EMDR therapie voor ouderen
 

Een aantal psychologen van ZINN Gezondheidszorg is gespecialiseerd in het geven van EMDR therapie bij ouderen. Zij hebben er inmiddels veel positieve ervaringen mee! Onze psychologen leggen uit wanneer je de therapie inzet.

 
 
 
Consult specialist ouderengeneeskunde
 

De huisarts kan de specialisten ouderengeneeskunde van ZINN Gezondheidszorg direct bereiken voor advies en/of telefonisch consult. Dit consult kan ook makkelijk en snel worden aangevraagd via ZorgDomein. Er vindt een snelle terugkoppeling plaats met een conclusie en advies. De specialist ouderengeneeskunde kan cliënten ook doorverwijzen naar één van de andere disciplines binnen het multidisciplinair team. Lees meer over advies, telefonisch consult en de samenwerkingsverbanden.

 
Wondzorg door de verpleegkundig specialist
 

De verpleegkundig specialisten van ZINN Gezondheidszorg hebben expertise op het gebied van chronische wonden. Ze kunnen ingeschakeld worden via de huisarts of de thuiszorg om mee te kijken met de wondzorgproblemen. Op alle ZINN locaties werkt een verpleegkundig specialist waardoor er continuïteit geboden kan worden in een groot gebied.
Naast de wondzorg zijn onze verpleegkundig specialisten getraind in het begeleiden en instrueren van de eigen zorgverleners (bijv. thuiszorg), zodat zij weer zelfstandig verder kunnen met de wondzorg. Afhankelijk van de hulpvraag kijken zij uiteraard meer of minder actief mee.

 
Diëtetiek in de eerste lijn
 

Vanaf heden is het voor alle ouderen mogelijk om via de eerste lijn door één van onze diëtisten behandeld te worden. De diëtisten van ZINN Gezondheidszorg zijn door jarenlange ervaring en specifieke kennis gespecialiseerd in voedingsproblematiek bij (kwetsbare) ouderen zoals verminderde eetlust, ondervoeding, COPD en decubitus. Hierdoor weten zij welke aanpak en behandeling het beste aansluit bij de cliënt. Ook is er een nauwe samenwerking met andere disciplines zoals logopedie en ergotherapie voor een optimale multidisciplinaire behandeling. Via zorgdomein is de verwijzing zo geregeld. De diëtist kan bij de cliënt thuis komen, wel zo makkelijk.

 
 
 
Logopedie bij ondervoeding door kauw- en slikproblemen
 

Ouderen kunnen problemen ervaren bij het kauwen en slikken van voeding. Bijvoorbeeld:

  • Het eten wordt lang in de mond gehouden
  • Het vermijden van bepaalde consistenties
  • Slikproblemen bij o.a. parkinson en dementie.

Hierdoor kunnen ouderen in een slechtere voedingstoestand komen. De logopedisten van ZINN Gezondheidszorg zijn hierin gespecialiseerd . Zij kunnen onderzoeken welke problemen de cliënt heeft en welke behandeling of advies nodig is. De logopedist is makkelijk in te schakelen via ZorgDomein en ze kunnen ook bij de cliënt thuis komen.

 
 

“Volg nu ook het laatste nieuws van ZINN Gezondheidszorg via LinkedIn”

 
Succesvolle netwerkbijeenkomst 'Revalideren met een cognitieve beperking'
 

Donderdag 29 maart werd de netwerkbijeenkomst 'Revalideren met een cognitieve beperking' gehouden voor zorgprofessionals. Succesvol!
120 diverse bezoekers werden meegenomen in de ervaringen die ZINN heeft met de specifieke doelgroep van revalidanten met een cognitieve beperking. En natuurlijk was de netwerkbijeenkomst bedoeld om kennis te maken, te leren van elkaar en gebruik te maken van elkaars expertise. Bekijk het verslag en de presentaties van de netwerkbijeenkomst.

 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: