Onderwerp:

Waardwonen Nieuws - mei 2018

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Nieuws waardwonen
 
  Volg ons op facebook
   
 
 
  Waardwonen Nieuws - mei 2018  
 
  In deze nieuwsbrief leest u over het nieuwe ondernemingsplan waarin we onze plannen voor de komende vier jaar hebben opgeschreven. Daarnaast nieuws over de Doelenstraat en Klappenburgstraat waar we samen met de bewoners werken aan plannen voor vernieuwing, de jaarlijkse huurverhoging en nog meer……
 
Heeft u tips voor ons over leuke, inspirerende of boeiende onderwerpen voor de nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via communicatie@waardwonen.nl Wij wensen u veel leesplezier!
 
Voeg ons e-mailadres toe aan uw adressenboek zodat u er zeker van bent dat u Waardwonen Nieuws ontvangt. Als u de nieuwsbrief liever niet meer wilt ontvangen, kunt u ons dat ook via bovenstaand e-mailadres laten weten.
 
 
 
 
 
  Ondernemingsplan 2018-2021: Samen werken aan een thuis  
 
  Als we nu eens alle regeltjes vergeten, procedures aan de kant zetten en alle ingesleten gewoontes van ons afschudden: waarom doen we dan wat we doen? Met die vraag starten we in 2017 een traject waarvan dit ondernemingsplan de eerste uitkomst is. We schrijven bewust ‘eerste’, want we staan met onze organisatie aan het begin van een nieuwe uitdaging: de wereld die we voor onze huurders en onszelf gedroomd hebben, werkelijkheid maken.
 
We zijn een gezonde woningcorporatie. Financieel hebben we de zaken op orde, we hebben goed onderhouden woningen en huurders zijn tevreden over onze dienstverlening. Dat vinden we ontzettend belangrijk en houden we graag vast. Toch willen we het beter doen. We kwamen uit op ‘de bedoeling’, de kortst mogelijke omschrijving van onze visie. Die luidt: ‘Samen werken aan een thuis’. De bedoeling is de basis van dit ondernemingsplan.
 
Dit plan hebben we samen met de mensen waar we voor en mee werken gemaakt. Zo hadden we inspirerende gesprekken met samenwerkingspartners zoals huurdersorganisaties, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. En we zijn bij huurders op de koffie geweest, hun wensen en ideeën leverde ons waardevolle inzichten op.
 
Waar we de komende jaren voor gaan hebben we samengevat in vier speerpunten: betaalbaarheid, wonen en zorg, investeren in wonen en klantgerichte dienstverlening. We zijn ambitieus, dat realiseren we ons. We kunnen het niet in ons eentje. Het vraagt om een brede samenwerking. Daarom ontwikkelen we ons steeds meer tot een netwerkorganisatie.

 
 
  Lees de verkorte versie van ons ondernemingsplan  
 
 
  Klappenburg Bemmel  
 
  In de wijk Klappenburg willen we 74 woningen verbeteren. Samen met de bewonerscommissie werken we aan de plannen voor de wijk. In eerste instantie dachten we aan sloop en nieuwbouw. We zijn hierover in gesprek gegaan met de bewoners, omdat we het belangrijk vinden dat de bewoners achter de plannen staan. Daarom onderzoeken we nu samen de mogelijkheden ook andere mogelijkheden zoals renovatie.

In februari zijn de bewonerscommissie, een aantal bewoners en enkele medewerkers van Waardwonen op excursie geweest naar een aantal onderhouds- en nieuwbouwprojecten. Dat deden we om een beeld te krijgen van wat er allemaal mogelijk is. In Wijchen bezochten we een renovatieproject, in Huissen enkele recent gebouwde woningen en appartementencomplexen van Waardwonen en we namen een kijkje bij een nieuwbouwcomplex in Gendt.

In maart hebben we met enthousiaste grote groep bewoners in twee workshops gewerkt aan het maken van mogelijke scenario’s voor de wijk. Tijdens de workshops hebben de bewoners benoemd wat zij belangrijk vinden bij de renovatie van hun woning. Ook is samen gekeken naar hoe de gewenste nieuwbouwwoning eruit ziet. De komende tijd werken we samen toe naar een voorkeursscenario.
 
De wijkvernieuwing voor de Molukse wijk wordt in een apart project opgepakt. Dat doen we samen met samenwerkingsplatform Penduduk Maluku Bemmel. Het samenwerkingsplatform Penduduk Maluku Bemmel bestaat uit een aantal bewoners uit de Molukse wijk waaronder de voorzitter van de Molukse Wijkraad, de Molukse welzijnsstichting Kulit Bia en de adviseurs van Tjari Muka. In mei gaan we samen met Penduduk Maluku Bemmel en bewoners op excursie om wijkvernieuwingsproject van een andere Molukse wijk te bekijken.
 
 
 
  Doelenstraat Huissen  
 
  De afgelopen tijd hebben we samen met de bewonerscommissie De Doelen gewerkt aan de vernieuwingsplannen voor de Doelenstraat. We hebben samen de verschillende mogelijkheden voor de Doelenstraat onderzocht. Belangrijk uitgangspunt was om samen tot een plan te komen, waar het merendeel van de bewoners achter staat. Dit is gelukt. De meeste bewoners willen het liefst sloop en vervangende nieuwbouw.

De komende tijd werken we het scenario sloop en vervangende nieuwbouw samen met de bewonersprojectgroep verder uit. We hebben hierbij aandacht voor de originele kenmerken en sfeer van de Doelenstraat zodat de karakteristieke uitstraling behouden blijft. Het uitgangspunt is om energiezuinige, duurzame woningen terug te bouwen. Daarnaast is het plan om verschillende typen woningen te bouwen, geschikt voor diverse doelgroepen. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld een- en tweepersoonshuishoudens, senioren of gezinnen.
 
 
 
  Brandweerlocatie Bemmel  
 
  In Bemmel bouwen we op de hoek van de Dorpsstraat en Oostervelden, op de locatie van de voormalige brandweerkazerne, 24 sociale levensloopbestendige appartementen. Vier appartementen worden rolstoeltoegankelijk. We verwachten in de tweede helft van 2018 met de nieuwbouw te starten.

 
 
 
  Huurverhoging 2018 alleen inflatievolgend  
 
  Elk jaar ontvangt u voor 1 mei een brief van ons waarin we aangeven of uw huurprijs per 1 juli wordt verhoogd en met welk percentage. Betaalbaarheid vinden we enorm belangrijk. De Bewonersraad Lingewaard en Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn ondersteunen dit. Daarom hebben we in gezamenlijk overleg besloten om de huren van ons sociale woningbezit (woningen met een huurprijs tot € 710,68) in 2018 met enkel het inflatiepercentage (1,4%) te verhogen. Zo zorgen we ervoor dat onze woningen betaalbaar blijven en vragen we niet meer huur dan nodig is. Net als in 2017 hebben we er ook dit jaar voor gekozen geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren.
 
Woningwaardering
Dit jaar hebben we de woningwaardering niet meegestuurd met de huurverhogingsbrief. Mede op verzoek van de Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn en Bewonersraad Lingewaard hebben we besloten u de woningwaardering alsnog toe te sturen. Hiermee willen we de overgang naar het digitaal verstrekken van deze gegevens voor dit jaar vergemakkelijken. Als u inlogt op uw persoonlijke pagina met uw e-mailadres en wachtwoord, vindt u vanaf 1 juli 2018 de woningwaardering per die datum. Deze hoort bij uw nieuwe huurprijs per 1 juli 2018. Tot 30 juni ziet u de actuele woningwaardering die bij uw huidige huurprijs hoort.
 
Geliberaliseerde woningen
De geliberaliseerde woningen, woningen die niet in aanmerking komen voor de Huurtoeslag en een kale huur hebben boven € 710,68, krijgen een marktconforme huurverhoging. Deze varieert tussen 1,4% en 2,4% voor 2018.
 
Mijn Waardwonen
Via www.mijnwaardwonen.nl kunt u heel eenvoudig alle actuele informatie over uw  huurprijs of de woningwaardering vinden. Vanaf 1 juli vindt u hier ook uw nieuwe huurprijs. Heeft u vragen over het gebruik van Mijn Waardwonen of ontvangt u deze gegevens graag van ons? Laat het ons dan weten. Wij helpen u graag. 
 
Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag? Dan moet u de nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen via 0800 – 05 43 of www.toeslagen.nl Als u de huur niet automatisch betaald, moet u het bedrag van de periodieke betaling aanpassen. 

Hulp bij huur betalen?
Heeft u (tijdelijk) problemen met het betalen van de huur? Neem dan gerust contact met ons op. Wij gaan dan met u in gesprek om te bekijken wat mogelijk is. We kiezen hier niet voor standaardoplossingen, maar kijken naar uw persoonlijke omstandigheden en bieden maatwerk. We werken echt samen aan een oplossing. Deze vinden we bijvoorbeeld in betalingsregelingen, maar we maken soms ook uitzonderingen waardoor we een passende maatwerk oplossing kunnen bieden.
 
Meer weten?
Heeft u vragen over de huurverhoging en/of de maandelijkse betaling, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Huuradministratie via 026 – 326 30 50, keuze 2 of een e-mail sturen naar administratie@waardwonen.nl. Wist u dat u via Mijn Waardwonen ook contact met ons kunt opnemen? Hiervoor maakt u heel eenvoudig een contactmoment aan als u bent ingelogd. 
 
 
 
  Nieuwe website Entree.nu goed bezocht  
 
  Sinds januari 2018 is de vernieuwde website van www.entree.nu online. Daarmee kunnen woningzoekenden nu nog makkelijker een voor hen passende woning vinden. Ruim 30.000 woningzoekenden activeerden hun inschrijving, waarmee gereageerd kan worden op huurwoningen van de woningcorporaties.
 
Meer informatie over buurt en woning
Woningzoekenden kunnen op de website van Entree eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen en hun inschrijving activeren. Mensen die dit gedaan hebben merken dat het nieuwe systeem sterk verbeterd is. Zo biedt het systeem veel meer informatie over de woningen die te huur staan. Er zijn meer foto’s van de woning en de omgeving en ook informatie over de wijk waarin de woning staat.
 
Passend toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties aan minimaal 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag passend toewijzen. Hiervoor gelden nieuwe toewijzingsregels. Passend toewijzen betekent dat de huurprijs van de woning die u krijgt aangeboden, past bij uw inkomen. Naast uw inkomen bepaalt ook de samenstelling van uw huishouden voor welke woning u in aanmerking komt. Het voorkomt dat huurders in betalingsproblemen komen en dat de overheid veel geld uitgeeft aan huurtoeslag. Deze maatregel is onderdeel van de nieuwe Woningwet.
 
 
Hulp nodig om uw inschrijving te activeren? 
Heeft u uw inschrijving niet geactiveerd voor 31 december 2018? Dan bent u uitgeschreven als woningzoekende. Heeft u geen activatie e-mail ontvangen, heeft u vragen over uw inschrijving als woningzoekende of heeft u hulp nodig bij het doorlopen van genoemd stappenplan? Neemt u dan contact met ons op via 026 – 326 30 50, keuze 3. Dan doorlopen we samen met u het stappenplan. Let op: zorg dat u uw inkomensgegevens (van de Belastingdienst) over 2016 of (jaaropgaven) 2017 bij de hand heeft want deze heeft u nodig.
 
 
  Kijk voor meer informatie of de tabel op www.entree.nu  
 
 
  Doe nooit zomaar open voor onbekenden  
 
  Komt er iemand bij u aan de deur namens Waardwonen en vertrouwt u het niet? Laat iemand niet binnen en neem contact met ons op via 026 -326 30 50. Als we werkzaamheden in en/of aan uw woning gaan uitvoeren, informeren we u hier altijd vooraf over.  
 
Babbeltruc
Diefstal door een “babbeltruc” komt steeds vaker voor. Onbekenden bellen bij u aan met een smoesje om zo uw huis binnenkomen. Babbeltrucs worden door zowel keurig uitziende als juist zielig uitziende personen gepleegd. Wees gezond argwanend aan de deur!
 
Op de website www.politie.nl staan tips over hoe u moet handelen bij babbeltrucs aan de deur. Vertrouwt u het niet? Bel dan de politie via 0900 – 88 44.
 
 
 
  Betalingen aan de balie uitsluitend per pin  
 
  Uit veiligheidsoverwegingen is het al een aantal jaren niet meer mogelijk om de huur contant bij ons te betalen. Zo nu en dan moeten we huurders teleurstellen die hun huur contant bij ons willen voldoen. Daarom nog even een keer deze melding: betalingen bij ons op kantoor zijn uitsluitend mogelijk per pin.
 
 
 
  Waardwonen.nl | Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.