Van: Certe
Onderwerp:

Certe serviceBericht

Certe serviceBericht
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

 
 
 
twitter linkedin
 
Certe serviceBericht
 
06 maart 2018
 
 
 

Diagnostiek speelt een cruciale rol bij uw werkzaamheden. Om u op de hoogte te houden van actuele, inhoudelijke zaken op het gebied van diagnostiek en ontwikkelingen, hebben wij speciaal voor de huisartsenpraktijk het serviceBericht ontwikkeld.

 
 
Inhoudsopgave:
 
- Belangrijke wijzigingen in urinediagnostiek
- Digitaal aanvragen medische diagnostiek via Connect!
- Wijzigingen in het aanvraagformulier Klinische Chemie
- Wijziging rapportagetijden en spoedprocedure
- Griepepidemie onder de loep, ongebruikelijke hoeveelheid Influenza B
- Intolerantie of allergie?
- Certe biedt een app voor zorgverleners
- Certe brengt epidemiologisch BRMO-rapport uit
- Avondopenstelling bloedafname en spreekuren Groningen
- Even voorstellen: Robin Benus, arts-microbioloog
- Huisartsensymposium 'Even op adem komen' goed gewaardeerd
- Openingstijden en boderitten tijdens feestdagen
- Agenda
 
 
 
 
 
Belangrijke wijzigingen in urinediagnostiek
 

Certe voert vanaf 6 maart belangrijke wijzigingen door in de urinediagnostiek, namelijk de introductie van afnamepakketten om urine te verzamelen en de ingebruikname van urineflowcytometrie (celtellingen) voor screenend urineonderzoek. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet in 2 items.

Lees verder:

 
 
 
 
Digitaal aanvragen medische diagnostiek via Connect!
 

Onder de werknaam Connect! ontwikkelen Certe, HAL Friesland en Izore in samenwerking met Stichting GERRIT één digitaal systeem voor het aanvragen van medische diagnostiek voor de zorgketen in Noord-Nederland.

Lees verder: Digitaal aanvragen medische diagnostiek via Connect

 
 
 
 
Wijzigingen in het aanvraagformulier Klinische Chemie
 

De komende weken wordt vernieuwde versie van het aanvraagformulier Klinische Chemie in gebruik genomen. Deze is mede aangepast naar aanleiding van uw input en de wijzigingen in de urinediagnostiek. Het nieuwe formulier wordt automatisch uitgeleverd wanneer de voorraad van het huidige formulier op is.

Lees verder: Wijzigingen in het aanvraagformulier Klinische Chemie

 
 
 
 
Wijziging rapportagetijden en spoedprocedure
 

Per 5 maart 2018 heeft Certe haar rapportagetijden en haar spoedprocedure veranderd. Via de lees verder vindt u meer informatie over op welke tijdstippen wij verzenden, op welke manier uitslagen beschikbaar zijn en hoe u spoeddiagnostiek kunt aanvragen.

Lees verder: Wijziging rapportagetijden en spoedprocedure

 
 
 
 
Griepepidemie onder de loep, ongebruikelijke hoeveelheid Influenza B
 

Nederland kent al enkele weken een griepepidemie. In de regio Groningen en Drenthe wordt het huidige griepseizoen gekenmerkt door een ongebruikelijke hoeveelheid influenza B-virus positieve monsters, met in week 8 een ongekende piek. Via de lees verder vindt u meer over de achtergronden, diagnostiek en (regionale) informatie over de recente griepepidemie. 

Lees verder: Griepepidemie onder de loep; ongebruikelijke hoeveelheid Influenza B

 
 
 
 
Intolerantie of allergie?
 

In de praktijk zien wij veel aanvragen voor allergieonderzoek om lactose-intolerantie vast te stellen. Intolerantie is echter een niet-allergische (= immunologische) reactie op voeding. Het immuunsysteem speelt hierbij geen of een onbelangrijke rol waardoor een allergietest geen soelaas biedt. Meer over deze aandoening met casuïstiek, theorie en een zinvolle aanvraag vindt u na de lees verder.

Lees verder: Intolerantie of allergie?

 
 
 
 
Certe biedt een app voor zorgverleners
 

Certe heeft voor zorgverleners een app ontwikkeld. Via deze app heeft u onder andere toegang tot contactgegevens, diagnostiekwijzer Microbiologie en referentiewaarden. Ook zijn de geldende afspraken tussen Certe en aangesloten ziekenhuizen rond antibiotica terug te vinden. U vindt de app in Google Play en App Store (Apple).

 

 

 
 
 
 
Certe brengt epidemiologisch BRMO-rapport uit
 

Dit rapport bevat een analyse over de incidentie en prevalentie van BRMO’s (zoals MRSA en ESBL-producerende bacteriën) per regio in het volledige adherentiegebied van Certe van de laatste 5 jaar. Voor u is het wellicht relevant te weten hoe de mate van multiresistentie is in uw gebied, om hier in uw (empirische) therapiekeuze rekening mee te houden. Zo is het aandeel van ESBL-producerende bacteriën (dat zorgt voor resistentie van bijvoorbeeld amoxicilline) in de regio Assen een stuk kleiner dan de regio’s Groningen en Emmen. Daarnaast zien we het aandeel MRSA’s vrij sterk afnemen bij patiënten van huisartsen, in tegenstelling tot ziekenhuizen en verpleeghuizen.

U kunt de rapportage aanvragen bij uw relatiemanager of downloaden via ‘de lees verder’.

Lees verder: Epidemiologisch BRMO-rapport

 
 
 
 
Avondopenstelling bloedafname en spreekuren Groningen
 

Vanaf 1 februari 2018 kunnen inwoners in en rondom de stad Groningen ook op donderdag in de avonduren terecht bij Certe aan het Damsterdiep in Groningen. Tijdens de avondopenstelling kunnen zij terecht voor bloedafname en (op afspraak) bij het Astma-/COPD-spreekuur, Fundus-spreekuur en Diabetes-spreekuur.

 
 
 
 
Even voorstellen: Robin Benus, arts-microbioloog
 
Even voorstellen: Robin Benus, arts-microbioloog
 
Robin Benus is onlangs als arts-microbioloog bij Certe gestart. Robin heeft zijn geneeskundestudie in Groningen gedaan en vervolgens zijn promotie-onderzoek ‘Treatment impact on...
 
Lees verder: Even voorstellen: Robin Benus, arts-microbioloog
 
 
 
 
 
Huisartsensymposium 'Even op adem komen' goed gewaardeerd
 

‘Even op adem komen’ was het thema van het jaarlijkse Certe Huisartsensymposium dat op 20 februari jl. plaatsvond. Een goed verzorgde, succesvolle avond in de Rietschans in Haren die geleid werd door dagvoorzitter Vivian van Vliet en begon met een interessante presentatie over antistollingszorg door Margriet Piersma en Karina Meijer.

Lees verder: Huisartsensymposium 'Even op adem komen' goed gewaardeerd

 
 
 
 
Openingstijden en boderitten tijdens feestdagen
 

Op de volgende dagen zijn onze spreekuurlocaties gesloten en vinden er geen boderitten plaats:

 • 2 april (2e Paasdag)
 • 27 april (Koningsdag)
 • 10 mei (Hemelvaartsdag)*
 • 21 mei (2e Pinksterdag)

* Op Hemelvaartsdag is het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Delfzijl en daarmee ook onze bloedafnamepoli gesloten.

Op Goede Vrijdag (30 maart) zijn al onze spreekuurlocaties geopend en worden de boderitten gereden. Bevrijdingsdag (5 mei) valt dit jaar op een zaterdag.

 
 
 
 
Agenda
 
 • 8 maart - Nascholing Anemie ‘Aan de slag met anemie’
 • 15 maart - Rondleiding medewerkers huisartsenpraktijk
 • 20 maart - Informatiebijeenkomst patiënten Certe Trombosedienst (Groningen)
 • 29 maart - Nascholing soa 'Opsporing verzocht!'
 • 7 april - LHV Huisartsenbeurs 2018*
 • 26 juni - Informatiebijeenkomst patiënten Certe Trombosedienst (Leeuwarden)
 • 16 oktober - Rondleiding medewerkers huisartsenpraktijk

* U vindt Certe op Stand C115, hal 7 én op het LHV Skills Lab

 
                                                           
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: