Onderwerp:

Toeslagverlening in 2018 | Afscheid van voorzitter Floris Schilthuis | De beleggingsportefeuille

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
februari 2018
 
Toeslagverlening in 2018 | Afscheid van voorzitter Floris Schilthuis  | De beleggingsportefeuille
 
Toeslagverlening in 2018 | Afscheid van voorzitter Floris Schilthuis | De beleggingsportefeuille
 
 
 
Financiële situatie
 

Hoe het pensioenfonds er financieel voor staat drukken we uit in de dekkingsgraad. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds in een maand. Het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanddekkingsgraden is de beleidsdekkingsgraad. Eind 2017 was de beleidsdekkingsgraad 121,6%. Dit is ruim boven de vereiste dekkingsgraad van 114%. Het bestuur van Pensioenfonds DNB heeft daarom besloten in 2018 een toeslag te verlenen.

 
Bekijk het verloop van de dekkingsgraad
 
 
 
 
Toeslagverlening in 2018
 

Het bestuur van Pensioenfonds DNB heeft een besluit genomen over de toeslagverlening (indexatie). De toeslag geldt voor actieve deelnemers, gepensioneerden en ex-werknemers. Wat de toeslagverlening voor u betekent leest u binnenkort in een persoonlijke brief.

 
Lees meer over de toeslagverlening
 
 
 
Afscheid van voorzitter Floris Schilthuis
 
Afscheid van voorzitter Floris Schilthuis
 

Floris Schilthuis was tot 1 februari 2018 voorzitter van het Pensioenfonds DNB. Zes jaar heeft hij deze rol vervuld. In zijn tweede, en laatste blog neemt hij u mee in zijn rol als bestuursvoorzitter, de toekomst van het fonds en zijn afscheid.

 
Lees de blog van Floris Schilthuis
 
 
 
 
Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar
 

Om de pensioenen betaalbaar te houden, stelt de overheid fiscale grenzen aan pensioenopbouw.  Sociale partners zijn het erover eens geworden dat de standaard pensioenleeftijd voor deelnemers bij Pensioenfonds DNB naar 68 gaat. Op die manier kunnen deelnemers  het maximale percentage aan pensioen opbouwen. Het opgebouwde pensioen op 65 jaar blijft staan. 

Op uw Uniform Pensioenoverzicht  (UPO) van 2018 kunt u exact zien wat deze overgang voor u betekent. 

 
Lees meer informatie op onze website
 
 
 
De beleggingsportefeuille
 
De beleggingsportefeuille
 

Pensioenfonds DNB voert een prudent beleggingsbeleid. Het belegt voor 61% in vastrentende waarden (obligaties), 26% in aandelen en 13% in overige beleggingen (vastgoed en cash).

 
Lees over de beleggingsportefeuille van Pensioenfonds DNB
 
 
 
 
Niet opgevraagde pensioenen
 

Soms komt het voor dat een ouderdomspensioen niet is uitbetaald voordat de deelnemer is overleden. Het bestuur van Pensioenfonds DNB heeft besloten om niet opgevraagde pensioenen op verzoek alsnog uit te betalen aan de erfgenamen. Dit betekent dat de partner en/of de kinderen van de overledene het pensioenfonds alsnog kunnen verzoeken het ouderdomspensioen van de overledene aan hen uit te betalen. Hiervoor geldt wel een verjaringstermijn van 5 jaar.

Bij Pensioenfonds DNB komt dit probleem trouwens maar heel weinig voor.

 
Lees meer over niet opgevraagde pensioenen
 
 
 
 
LinkedIn  Volg ons op LinkedIn
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
 
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen