Onderwerp:

Sportnieuwsbrief special nummer 7 rubberkorrels kunstgrasvelden

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
Sportnieuwsbrief special nummer 7 rubberkorrels kunstgrasvelden
 
 
Kunstgrasvelden
 
Bij de investeringen van kunstgrasvelden waarin gebruikelijk SBR rubberinfill wordt toegepast, kiest de gemeente – in afwachting van de nadere onderzoeken naar mogelijke milieurisico’s - voor het uitstellen van het vervangen en aanleggen van kunstgrasvelden in 2018.

Het RIVM heeft in december 2016 vastgesteld dat de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar klein zijn en dat er dus veilig gesport kan worden op kunstgras met rubbergranulaat. Op grond van het standpunt van het RIVM is begin 2017 besloten door te gaan met het vervangen van kunstgrasvelden met SBR rubberinfill. Met het gebruik van rubber als infill boden we verenigingen zoveel mogelijk kwaliteit, passend binnen onze begroting. Daar komt bij dat over alternatieve infills nog weinig bekend is wat betreft de milieu- en gezondheidsaspecten.
 
 
Milieurisico’s
 
Maar nu zijn er vragen ontstaan over de mogelijke milieurisico’s van het SBR rubbergranulaat. Op dit moment worden de mogelijke milieurisico’s nader onderzocht door het RIVM samen met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. De resultaten van het aanvullende onderzoek op het milieu worden rond augustus 2018 verwacht. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de website van het RIVM.
 
 
 
Vervanging velden
 
De gemeente stelt vanuit haar zorgplicht voor het milieu, in afwachting van de nadere onderzoeken van het RIVM naar de mogelijke milieurisico’s, de investeringen in kunstgrasvelden in 2018 uit. Dit heeft effect op vier sportparken. Het sportpark de Verbetering bij Hoogkerk, sportpark Kardinge, sportpark Velocitas en sportpark SC Stadspark. De gemeente kiest voor het verlengen van de levensduur met een jaar middels extra onderhoud. Dit is besproken met de verenigingen die hierdoor langer dan gepland op hun huidige veld blijven spelen. Hoewel de situatie natuurlijk sporttechnisch gezien vervelend is, is er ook begrip voor deze afweging. Eén vereniging houdt bezwaar.

Zodra meer bekend is over de milieurisico’s leggen we een nieuw voorstel voor dat past bij de resultaten van de onderzoeken en het standpunt van de RIVM. We hebben de vervanging van deze velden opgenomen in de planning van 2019.
 
 
 
Contact
Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website een dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Sport050, via info@sport050.nl.
 
 
 
Voor het laatste nieuws volg ons op:  
 
 
Afmelden | Doorsturen | Printen
 
 
 
Disclaimer

© 2018 Gemeente Groningen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: