Onderwerp:

Sportnieuwsbrief special Gelijk Speelveld

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of ga naar de online versie.
 
Gemeente Groningen STAD
 
  Sportnieuwsbrief special Gelijk Speelveld  
  Sportnieuwsbrief  
 
Gemeente Groningen
   
 
Aanmelden
 
Afmelden
 
Doorsturen
 
 
 
 In deze nieuwsbrief...
 
 
De gemeente Groningen is al enige tijd bezig om een ‘Gelijk Speelveld’ op de sportparken te creëren. In februari 2017 hebben wij een bijeenkomst georganiseerd om u hierover te informeren en intussen zijn er ook al gesprekken gevoerd met de verschillende sportclubs.

Wij zitten nu in de afrondende fase van het project. Via deze nieuwsbrief willen wij u hierover graag op de hoogte brengen.

Mocht u nog vragen hebben dan u kunt u deze altijd aan ons stellen.

Marijke Gelling,
Directeur Sport050/Gemeente Groningen.

Voor het laatste nieuws volg ons via:
- twitter@sport050
- facebook sport050

of bezoek onze website Sport050


 
 
 
  Stand van zaken  
 
In het verleden zijn er verschillende afspraken gemaakt met verenigingen over eigendom en vergoedingen. Hierdoor is ongelijkheid ontstaan tussen de buitensportverenigingen. Met het Gelijk Speelveld worden de onduidelijkheden over de eigendomssituatie en ongelijkheid in financiële afspraken tussen gemeente en verenigingen opgeheven.
 
Na de eerste bijeenkomst in februari en na de individuele gesprekken zijn diverse juridische en financiële dilemma’s onderzocht en afgewogen. De resultaten van de verdiepingsslag zijn tijdens de bijeenkomst van 17 oktober 2017 gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Hierbij waren veel verenigingen aanwezig.
 
Individuele gesprekken
De individuele gesprekken met verenigingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Met enkele verenigingen die daar behoefte aan hebben, worden ondertussen vervolggesprekken gevoerd. De vragen die door de verenigingen zijn gesteld worden zo snel mogelijk door de gemeente beantwoord.
 
Overleg met de Sportkoepel
Tijdens het traject heeft de gemeente veelvuldig overleg gevoerd met de Groninger Sportkoepel. De Sportkoepel vertegenwoordigt een groot deel van de Groninger sportclubs en behartigt de gezamenlijke belangen van de verenigingen die vallen onder het Gelijk Speelveld.
 
Aangegeven is dat de beide partijen op de volgende punten een verschil van inzicht hebben:
  • Het aantal kleedkamers per veld;
  • Normoppervlak per kleedkamer;
In de brief aan de raad van 13 december zijn de verschillen van inzichten benoemd. De gemeente onderzoekt beide punten in het project ‘beter benutten’. Dit kan mogelijk leiden tot een heroverweging van de normen.


 
 
 
  Vervolg  
 
Keuze recht van opstal of huur
De buitensportverenigingen geven uiterlijk 1 maart 2018 hun keuze voor huur of recht van opstal door aan de gemeente. Mocht een vereniging voor die tijd nog een gesprek met de gemeente willen, dan is dat mogelijk.
Nadat de keuze van de vereniging bekend is, start de gemeente met gesprekken om de afspraken te formaliseren.
 
Een aantal verenigingen hebben aangegeven meer informatie te willen over de inhoud van de overeenkomst huur en recht van opstal. In januari 2018 wordt hierover meer informatie naar de verenigingen gestuurd.
 
Voorlopig handhaven huidige Ingebruikgevingsvergoeding
In het Gelijk Speelveld hebben enkele verenigingen de keuze om ook het eigenaarschap van kleedkamers te krijgen. Voorwaarde is dat de verenigingen zelf hierin hebben geïnvesteerd. Wanneer de vereniging kiest voor eigenaarschap van kleedkamers, kan de situatie ontstaan dat de gemeente zelf te weinig kleedkamers kan bieden op het sportpark. Het tekort aan kleedkamers van de gemeente vergoedt zij aan de vereniging. Op basis van de keuze worden hierover afspraken vastgelegd. Totdat deze definitief zijn gemaakt, houdt de gemeente vast aan de oude/huidige regeling voor ingebruikgevingsvergoeding. De betreffende verengingen worden hierover nader geïnformeerd.
 
Schoonmaakvergoeding gebruik derden per 1 januari 2018
De schoonmaakvergoeding gebruik door derden eindigt op 1 januari 2018. Hierover zijn de betreffende verenigingen inmiddels op de hoogte gesteld. De nieuwe schoonmaakvergoeding gebruik door derden wordt eveneens per 1 januari 2018 ingevoerd. De betreffende verenigingen worden in januari hierover nader geïnformeerd.
 
De overige regelingen zijn beëindigd per 1 januari 2018.
 
Ondersteuning bij maken van keuze
De verenigingen hebben de mogelijkheid om ondersteuning te vragen voor de keuze van recht van opstal of huur en voor de financiële impact. Deze ondersteuning wordt geboden door Sportbonden, het Huis voor de Sport en de Sportkoepel.
 
Voor verenigingen bestaat de mogelijkheid tot ingroeien in het Gelijk Speelveld. De vereniging moet dan aantonen dat zij nu nog niet aan de verplichtingen kunnen voldoen met de verwachting dit binnen vijf jaar wel te kunnen. Met een informatievraag ingroeimodel kan zij dit zelf onderzoeken en een aanvraag indienen via de website. 

 

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
Deze mail is verstuurd met iWink Mailingtool
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: