Onderwerp:

Nieuwsbrief Infectieziekten

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
Nieuwsbrief Infectieziekten
jaargang 10, nummer 2
GGD Groningen
 
 
december 2017
 
 
 
 
In de laatste nieuwsbrief van 2017 gaan wij in op ontwikkelingen in de bestrijding van antimicrobiële resistentie. Daarnaast gaan wij in op enkele actualiteiten.

De digitale versies van de nieuwsbrieven zijn te vinden op: http://ggd.groningen.nl/infectieziekten-hygiene/informatie-voor-professionals
 
 
 
 
 
  AntimicrobiŽle resistentie (AMR)  
 
 
Casuïstiek
Een cliënt van de thuiszorg is MRSA gekoloniseerd. Via de bedrijfsarts wordt in het contactonderzoek MRSA gevonden bij een stagiaire. Deze stagiaire heeft psoriasis met als risico langdurig en moeilijk te behandelen dragerschap. De stage is afgelopen en de bedrijfsarts trekt zijn handen ervanaf. De dermatoloog stuurt haar naar de deskundige infectiepreventie van het ziekenhuis. Deze stuurt haar naar de infectioloog voor eradicatie. De infectioloog neemt contact op met de huisarts voor contact-onderzoek en eradicatie in haar gezin. Deze bestaande casus geeft aan hoeveel betrokkenen er kunnen zijn rond een casuïstiek met resistente micro-organismen. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie is de casemanager? Deze stagiaire en haar gezin waren af en toe de weg kwijt.
 
Zorgnetwerk rond AMR
AMR is een van de grote uitdagingen in de infectieziektebestrijding. Naast rationele en restrictieve antibiotica-prescriptie is het toepassen van de basale hygiënemaatregelen noodzakelijk om uitbreiding van resistentieproblematiek te voorkomen. Bij BRMO- of MRSA-casuïstiek is afstemming tussen diverse zorgverleners noodzakelijk. Het ministerie van VWS heeft het initiatief genomen tot de oprichting van tien regionale zorgnetwerken ter bevordering en de afstemming van de bestrijding van AMR. Het Noord-Nederlands zorgnetwerk heeft onlangs de eerste nieuwsbrief uitgebracht.
 
Punt Prevalentie Onderzoek (PPO) verpleeghuizen
In 2018 zal dit landelijke onderzoek plaatsvinden. Er is onvoldoende bekend over de prevalentie van BRMO-dragerschap in verpleeghuizen en dit onderzoek moet daar uitsluitsel over geven. Kennis van de prevalentie is van belang omdat deze mogelijk hoog is door het frequent voorschrijven van antibiotica en omdat er grote uitwisseling is van patiënten met andere zorgverleners. De verpleeghuizen in Noord-Nederland zullen gevraagd worden hieraan deel te nemen. Er wordt gestreefd naar de deelname van twaalf huizen in het Noorden, met vanuit elk huis veertig bewoners.
 
 
 
 
 
  Hepatitis B en C e-learning  
 
 
De behandelingsmogelijkheden voor hepatitis B en C zijn sterk verbeterd. De NHG-standaard is daar ook op aangepast. In Noord-Nederland is in twee projecten op die ontwikkeling ingespeeld. Er is systematisch gescreend op hepatitis B onder migranten. Daarnaast zijn buiten beeld geraakte vroeger gediagnosticeerde dragers van hepatitis B en C opnieuw opgespoord en alsnog voor behandeling verwezen. Op www.hepatitisinfo-learning.nl staat nu een geaccrediteerde e-learning voor huisartsen over HBV en HCV (2 punten). Deze is gericht op de inhoud van het nationaal hepatitisplan en de NHG-standaard.
 
 
 
 
 
  Proactief testen van migranten op soa  
 
 
Soa Aids Nederland is in september een campagne gestart gericht op huisartsen. Hierin wordt aandacht gevraagd voor proactief testen op soa onder migranten. RIVM-cijfers en ook andere onderzoeken laten zien dat de soa-prevalentie onder migranten beduidend hoger is dan in de autochtone bevolking. Ook partners van personen uit deze groep lopen een hoger risico op soa.
 
Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen in jet attenderen van deze groep op het belang van het testen op hiv en andere soa’s. Zo kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan zowel de individuele als publieke gezondheid. Ook onder vluchtelingen is de prevalentie van soa hoog.
  
Er is een wachtkamerfilmpje ontwikkeld om de mensen uit de doelgroepen bewust te maken van het belang van vroegtijdig testen op soa en hiv. Dit is te vinden op: www.soaaids.nl/nl/professionals/beroepsgroep/arts/proactief-testen-migranten (onderaan de webpagina).
 
 
 
 
 
  Kinkhoest-vaccinaties  
 
 
De Gezondheidsraad heeft twee adviezen uitgebracht over het vaccineren tegen kinkhoest voor risicogroepen. In het eerste advies wordt geadviseerd zwangeren te vaccineren tijdens het tweede, of eventueel ook het derde trimester van de zwangerschap. Dit geeft 95% bescherming tegen kinkhoest bij de zuigeling door overdracht van maternale antistoffen. Voordat deze vaccinatie in het Rijks Vaccinatie Programma is opgenomen kunnen zwangeren zich op eigen kosten via de huisarts tegen kinkhoest laten vaccineren. Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad om werknemers die in hun werk in contact komen met zuigelingen jonger dan zes maanden eenmaal per vijf jaar te vaccineren. Zie hier een filmpje van kinkhoest bij een zuigeling.
 
 
 
 
 
  Tuberculose in Groningen: alertheid blijft geboden  
 
 
Met 33 nieuwe tuberculosepatiënten in de provincie Groningen in 2017 (tot begin december) is het aantal vergelijkbaar met dat van 2016. De meeste zijn geboren in landen waar TBC veel voorkomt, zoals Eritrea (36%) en Somalië (12%). Maar ook werden infecties gevonden bij personen afkomstig uit bijvoorbeeld Thailand, Servië, Kosovo, Indonesië of een enkele keer Nederland. Een deel van de tuberculosepatiënten werd gevonden onder nieuwe asielzoekers bij screening bij binnenkomst in het COA-aanmeldcentrum in Ter Apel, maar ook na langer verblijf in Nederland zien we bij mensen afkomstig uit landen met een hoge tbc-incidentie, tuberculose ontstaan. Het blijft daarom erg belangrijk om als huisarts of specialist bij langdurige hoestklachten in combinatie met gewichtsverlies en algehele malaise, te denken aan tuberculose. Het kan in dergelijke gevallen erg handig zijn om bij de GGD een thoraxfoto te laten maken (kan dagelijks) zodat tuberculose snel uitgesloten dan wel bevestigd kan worden.
 
 
 
 
 
  Beperkte beschikbaarheid hepatitis A- en B-vaccin  
 
 
Sinds het begin van 2017 is er een tekort aan zowel hepatitis A als hepatitis B vaccins. Sedert april worden de vaccins selectief verdeeld over het land. Zo blijft er voldoende vaccin beschikbaar voor geprioriteerde situaties. Verwacht werd dat het hepatitis A vaccin in het vierde kwartaal van 2017 weer volledig beschikbaar zou zijn. Dit blijkt niet het geval. De maatregelen om de beperkte voorraad hepatitis A-vaccin zo effectief mogelijk in te zetten blijven van kracht. Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) heeft de indicaties voor reizigersvaccinatie (tijdelijk) aangepast op basis van risicoprofielen voor landen van bestemming.
GGD Groningen heeft een noodvoorraad hepatitis A- en B-vaccins beschikbaar voor uitbraken in onze provincie, bijvoorbeeld voor het preventief vaccineren van de contacten van een hepatitis A- of B-patiënt. Personen met een medische noodzaak voor vaccinatie tegen hepatitis (gezins- of seksuele contacten bij hepatitis B, onderliggend lijden etc.) kunnen zich bij de GGD tegen hepatitis laten vaccineren. Mocht u geconfronteerd worden met een dergelijke casus, dan kunt u indien het vaccin niet leverbaar is, contact opnemen met de afdeling infectieziektebestrijding van GGD Groningen. Voor personen met een werkgerelateerde vaccinatie-indicatie is een vaccin beschikbaar. Zij kunnen via de afdeling reizigersadvisering van de GGD gevaccineerd worden.
 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheid Algemene Infectieziektebestrijding (AIZB) GGD Groningen.

24 uur per dag, 7 dagen per week, dus ook op zon- en feestdagen, is er een arts infectieziektebestrijding bereikbaar voor vragen, meldingen of intercollegiaal overleg. Tijdens kantooruren kunt u via het algemene nummer van de GGD (050) 367 40 00 altijd vragen naar de dienstdoende arts of verpleegkundige algemene infectiebestrijding. Buiten kantooruren kunt u via de Meldkamer Noord-Nederland (MKNN) 088 023 06 17 de dienstdoend arts infectieziektebestrijding van de GGD Groningen laten oproepen.

Afdeling AIZB: Afiena Benthem, verpleegkundige M&G; Bert Wolters, arts M&G/AIZB/tubercolose; Greet Nieland, deskundige infectiepreventie; Jakob Keizer, arts M&G/AIZB; Jan van der Have, arts M&G/AIZB; Janet van der Laan, verpleegkundige M&G; Jolien Groeneveld, verpleegkundige M&G; Jossy van den Boogaard, arts AIZB; Laura de Koning, verpleegkundige M&G; Machiel Vonk, arts M&G/AIZB; Nellie Hagedoorn, verpleegkundige AIZB; Tamara Korte, verpleegkundige M&G Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA); Wim Niessen, arts M&G/AIZB.

De Nieuwsbrief Infectieziekten is een drie tot vier keer per jaar verschijnend informatiebulletin van de afdeling AIZB van de GGD Groningen en wordt toegezonden aan huisartsen, verpleeghuisartsen, hygiënisten, infectiologen, medisch microbiologen en andere belangstellenden/relaties van de GGD in de provincie Groningen.

Reacties zijn welkom en kunt u sturen naar aizb@ggd.groningen.nl of GGD Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen, telefoon (050) 367 40 00.
De website van de GGD Groningen vindt u hier.
 
 
 
           
  Aanmelden       Afmelden
           
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: