Onderwerp:

Nieuwsbrief OIS Groningen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek & Statistieken Groningen
 
 
 
 
Nieuwsbrief 23 - December 2017
 
In de nieuwsbrief van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Groningen leest u over onze recente publicaties en andere activiteiten. Veel leesplezier!
 
 
 
  Laatste publicaties
 
  Stadskompas
 
  Wijkenquete Leefbaarheid 2016
 
  Aanmelden jongerenpanel
 
 
 
 
  Doorsturen
 
  Afmelden
 
 
Groningen gegroeid door Meerstad
 
 
De Groningse bevolking is het afgelopen jaar (2016-2017) harder gegroeid dan het vorig jaar (2015-2016). Tussen 2016 en 2017 groeide de bevolking met 0,8 procent. Tussen 2015 en 2016 was dit 0,3 procent. De relatieve groei in het afgelopen jaar wordt voor ruim zestig procent verklaard door te toevoeging van de nieuwe Groningse wijk ‘Meerstad e.o.’. Naar verwachting zal het inwonertal tot 2037 groeien naar bijna 226.500 inwoners. Dit is berekend zonder de aankomende gemeentelijke herindeling.  Begin december had de gemeente 203.250 inwoners.
 
De bevolkingsprognose »
 
 
Stad functioneert beter door goede parkeervoorzieningen
 
 
Het Stadspanel is gevraagd naar de mening over de huidige parkeersituatie in de stad en de gemeentelijke plannen op het gebied van parkeren.  Bijna iedereen is het er over eens dat genoeg parkeervoorzieningen belangrijk zijn voor het functioneren van de stad. Lang niet iedereen is het er mee eens dat die er ook zijn. De respondenten zijn over het algemeen goed te spreken over de P+R voorzieningen bij de stad.
In mei en juni 2017 is de ‘contourennota Parkeren in de levende stad’ met de gemeenteraad en de Stadjers besproken. In deze nota staat wat de gemeente Groningen op hoofdlijnen wil op het gebied van parkeren.
 
Lees hier het stadspanelonderzoek »
 
 
Factsheet Groningen-Assen
 
 

Hoe veel bezoekers trekt het Groningen Museum? Waar wonen de mensen die in Assen werken? En wordt er veel gefietst in de regio? Antwoorden op deze vragen en meer cijfers staan in de factsheet van de Regio Groningen-Assen. De factsheet is uitgegeven ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de regio. Hij is gemaakt in een samenwerking tussen Onderzoek & Statistiek en het CBS Urban Data Center regio Groningen.

 
De factsheet »
 
 
Data Science en gemeentelijke vraagstukken
 
Data komt steeds meer in complexiteit, grote hoeveelheden en in een hoger tempo beschikbaar. Hoe kan data voor bijvoorbeeld betere beleidsvorming, dienstverlening en handhaving gebruikt worden? Hoe kunnen we kennis uit (ruwe) data halen?
Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen (OIS) beschikt over expertise om te inventariseren welke data de gemeente in huis heeft, de data te ontsluiten, op te schonen en te transformeren. Het opbouwen van deskundigheid door het combineren van statistische methoden en Machine Learning technieken behoort ook tot de kerntaken van OIS. Door deze geavanceerde manier van data analyse kan ‘geleerd worden van data uit het verleden’ waarmee vervolgens bijvoorbeeld werkprocessen in de toekomst beter kunnen worden uitgevoerd.
OIS is momenteel betrokken bij de uitvoering en vormgeving van projecten waarbij toepassing van Data Science voor gemeentelijke vraagstukken centraal staat. Voorbeelden zijn onder andere ‘Data gedreven sturing Stadstoezicht’ en ‘Data Science en vergunningen dakkapellen.
 
 
Onderzoek en Statistiek heet nu Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen
 
 
De afgelopen periode is de afdeling uitgebreid met collega’s die als taak hebben de gemeentelijk organisatie van stuurinformatie te voorzien. Idee is dat met die informatie besluiten worden genomen gericht op verbetering van de dienstverlening richting burgers en andere betrokkenen in de Stad. Daarom heet de afdeling nu Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Groningen.
 
 
Volg O&S Groningen ook op Twitter
 
 
O&S Groningen maakt haar onderzoeksbevindingen, statistische informatie en interessante weetjes ook bekend op Twitter. U vindt ons via Twitter.com/basisvoorbeleid (ook zonder Twitter-account).
 
 
Jongerenpanel gemeente Groningen
 
 
Iedereen die in Groningen woont en die tussen de 12 en 23 jaar is, kan lid worden van het Jongerenpanel. Dit is een nieuw panel van O&S Groningen, als een jong zusje van het Stadspanel.
 
Aanmelden kan hier »
 
 
  www.os-groningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met iMailingtool
Gemeente Groningen