Onderwerp:

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk de online versie
 
GKB Drenthe
Nieuwsbrief December 2017  
 
In deze uitgave
» GKB strijdt mee tegen laaggeletterdheid
» Onze rentetarieven: een korte uitleg
» Interview voor Raadsmonitor Assen
» GKB neemt deel aan bewindvoerdercongres van ABN AMRO
» Wijziging openingstijden Kerst en Oud & Nieuw
» Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!
 
GKB strijdt mee tegen laaggeletterdheid
 
In Nederland heeft ongeveer 1 op de 6 mensen moeite met lezen en schrijven. Deze mensen hebben erg veel moeite om te functioneren in de maatschappij, met soms zelfs schulden tot gevolg. Daarom vindt de GKB het belangrijk mee te werken aan het bestrijden van laaggeletterheid.  
 
Aanpak laaggeletterdheid Assen
De GKB is onder andere lid van de kerngroep aanpak laaggeletterdheid Assen. 
Deze groep, bestaande uit verschillende partijen uit de publieke sector, werkt aan het ontwikkelen van diverse activiteiten om het aantal laaggeletterden terug te dringen. Zo is er bijvoorbeeld een Taalhuis gerealiseerd. Hier kunnen laaggeletterden terecht voor het beter leren lezen, schrijven en met de computer omgaan. Daarnaast zijn diverse organisaties getraind in het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid. 
Lees verder.
 
Onze rentetarieven: een korte uitleg
 
U heeft mogelijk gelezen over onze rentetarieven van sociale leningen.
Op dit moment kost het verstrekken van een lening evenveel als dat zij opbrengt. Wij maken dus geen winst of verlies.
 
Onderstaand leest u antwoord op vragen die ons over onze rentetarieven zijn gesteld.

1 Kloppen de gepubliceerde rentetarieven en kunt u deze inhoudelijk toelichten?
Het klopt dat de GKB in een enkel geval een maximaal rentetarief hanteert van 14%. Echter het rentetarief wordt via een schaalverdeling bepaal, waardoor slechts in een enkel geval daadwerkelijk sprake is van de maximale rente. Het gemiddelde verstrekte krediet bedraagt €.3.000,- netto, het hierbij horende rentetarief bedraagt 9,4%. In gevallen van zeer minimale kredietbedragen, bijvoorbeeld €.500,-, bedraagt de rente 14%. In exacte bedragen is dat slechts €.36,- en daarmee nauwelijks kostendekkend. Dat is ook meteen de reden waarom commerciële banken dit soort kleine kredieten niet of nauwelijks verstrekken. De GKB kent echter het fenomeen van een minimaal krediet (terecht) niet: de GKB prikkelt de burger niet om hogere bedragen te lenen om daarmee zelf kostendekkend te kunnen werken.
 
2 Is het juist dat de GKB een rentetarief hanteert van maximaal 14 procent?
De huidige rentetarieven worden gehanteerd om kostendekkend te kunnen werken en zijn aldus gebaseerd op de kostprijs. De gemiddelde administratieve kosten liggen bij de GKB, in vergelijking tot commerciële kredietaanbieders, relatief hoog. Lees meer.
 
Interview voor Raadsmonitor Assen
 
Voor de zesde raadmonitor van Assen zijn verschillende medewerkers van de GKB geïnterviewd over hun werk. We vinden het fijn dat we raadsleden van de gemeente Assen op deze manier een kijkje hebben kunnen geven achter de schermen van de schuldhulpverlening. Lees hier het gehele interview. 
 
GKB neemt deel aan bewindvoerdercongres van ABN AMRO
 
Op donderdag 23 november organiseerde de ABN AMRO een bewindvoerdercongres met diverse interessante onderwerpen voor bewindvoerders. Directeur van de GKB, Jan Tingen, nam deel aan een ronde tafelgesprek geleid door Eddy Klement, directeur Acquisitie bij ABN AMRO. De onderwerpen waarover werd gediscussieerd waren onder andere de wetgeving met betrekking tot de bewindvoering, het creëren van zelfredzaamheid, PSD2 en digitalisering. 
 
Wijziging openingstijden Kerst en Oud & Nieuw
 
 
Vanwege de feestdagen is de GKB gesloten op maandag en dinsdag 25 en 26 december 2017 en op 1 januari 2018.
 
Omdat de banken op feestdagen geen betalingen doen, wordt het weekgeld van 25 en 26 december 2017 eerder aan de klant uitbetaald. Dit zal uiterlijk 22 december bij de klanten op de rekening staan. Daarnaast is klanten geadviseerd extra geld uiterlijk 21 december aan te vragen. Klanten die op deze dagen extra geld opvragen, kunnen dit doen tot uiterlijk 12.00 uur.

Rond Kerst en Oud en Nieuw wijzigt een aantal spreekuren op locatie in verschillende gemeenten. Kijk op onze contactpagina (Locatiebezoek per gemeente) voor een actueel overzicht van deze wijzigingen per locatie.
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!
 
 
 
 
Doorsturen | Website | Afmelden | Reageren | (0592) 366 099
Postbus 426, 9400 AK Assen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: