Onderwerp:

Stadspanel Nieuwsbrief 2

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek & Statistieken Groningen
 
 
 
 
Stadspanel Nieuwsbrief november 2017
 
Beste Stadjer,

Leden van het Stadspanel ontvangen graag meer terugkoppeling over de onderzoeken. In deze nieuwsbrief leest u hierover. Bedankt voor de enquêtes die u voor ons heeft ingevuld! Wij wensen u veel leesplezier en vragen u allereerst om een korte enquête in te vullen over de pendelbus.

Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Zie hieronder voor contactgegevens.


Met vriendelijke groet,
het Stadspanelteam
Onderzoek en Statistiek Groningen
 
 
 
 
Mini enquête Pendelbus Binnenstad
 
 
De binnenstad van Groningen verandert. Zo rijden de bussen sinds september 2017 niet meer door de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm. De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat de binnenstad toegankelijk blijft voor iedereen. Daarom is een proef met een pendelbus gestart. Om deze proef zorgvuldig uit te voeren, wil de gemeente Groningen graag meer informatie over het gebruik de pendelbus. U kunt helpen door vijf korte vragen te beantwoorden. Alvast bedankt voor het invullen!
 
Door hier te klikken komt u bij de enquête »
 
 
Fietsen in de stad 2017
 
 
Stadjers die de enquête hebben ingevuld geven fietsen in Groningen gemiddeld een 7,2. De enquête over fietsen komt jaarlijks terug. Op basis van deze informatie wil gemeente Groningen monitoren hoe inwoners de fietsstrategie en de uitwerking daarvan ervaren. Deze fietsstrategie is in 2015 door het college van burgemeester en wethouders van de stad Groningen gepresenteerd. Uit de enquête blijkt dat de tevredenheid over fietsen in Groningen opnieuw iets is gestegen.
 
bekijk de rapportage »
 
 
Online sportplatform
 
 
Bijna 85% vindt het goed dat er een online sportplatform komt waarop alle informatie over sporten en bewegen in Groningen te vinden is. De gemeente Groningen wil een online sportplatform inrichten voor iedereen die informatie wilt over sport en bewegen in de stad Groningen. Om een beeld te krijgen van de wensen die Groningers hebben met betrekking tot een sportplatform is in samenwerking met Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen onderzoek gedaan naar de meningen van de Stadjers. Deze enquête is gehouden in het kader van een afstudeeropdracht, om deze reden is er niet op de reguliere manier gerapporteerd.


 
 
Parkeervisie
 
 

Een ruime meerderheid van de respondenten vindt dat parkeermaatregelen pas mogen worden ingevoerd, als een groot gedeelte van de bewoners het ermee eens is. In mei en juni 2017 is de 'Contourennota Parkeren in de levende stad’ met de gemeenteraad en de Stadjes besproken. In deze nota is te lezen wat de gemeente Groningen op hoofdlijnen wil op het gebied van parkeren. De gemeente wil weten wat Stadjers vinden van de huidige parkeersituatie en de nota. Daarvoor is een enquête voorgelegd aan het Stadspanel, in dit onderzoek staan de resultaten van de enquête.

 
bekijk de rapportage »
 
 
De gemeente en social media
 
 

De eerste enquête van 2017 ging over de communicatie van de gemeente Groningen via social media. De resultaten van dit onderzoek zijn intern volop gebruikt. We hebben voor jullie de actiepunten op een rij gezet:

- Afdeling communicatie kijkt hoe ze meer bekendheid kunnen geven aan de digitale communicatie kanalen.
- De gemeentelijke content-strategie wordt verder uitgewerkt en gepeild of ze op het goede pad zitten met de kanalen die er worden ingezet en de inhoud daarvan.
- Het rapport is opgenomen bij de stukken in de begroting. Op deze manier wordt aangegeven dat ook Stadjers worden betrokken bij de aanpak communicatie via social media.
 

 
bekijk de rapportage »
 
 
OOG TV en Radio
 
 

Ruim de helft van de Stadspanelleden kijkt weleens naar OOG TV (Omroep Organisatie Groningen, de lokale stadsomroep). Ruim 70 procent van de Stadpanelleden kijkt wel eens naar RTV Noord. De respondenten geven dit jaar als rapportcijfer een 7 aan OOG TV, in 2016 gaven de Stadspanelleden nog een 6,2. We hebben voor het tweede jaar uitgezocht wat de stadspanelleden van vinden.

 
bekijk de rapportage »
 
 
Verbouwing Stadhuis
 
 
Over de verbouwing van het Stadhuis is aan het Stadspanel een aantal vragen gesteld: Een ruime meerderheid (87%) van de respondenten vindt het belangrijk dat het Stadhuis toegankelijker en beter geschikt wordt voor ontmoetingen tussen politiek en burgers. Ook een overgrote meerderheid is van mening dat het monumentale karakter van het Stadhuis bewaard moet blijven en dat de ontvangstruimtes en de raadszaal een uitstraling moeten hebben die past bij het monumentale karakter van het Stadshuis.
 
bekijk de rapportage »
 
 
Recente enquêtes
 
U heeft recent de stadsenquête kunnen invullen. We zijn bezig met het verwerken van de resultaten. Verder volgt in december nog de laatste enquête van dit jaar.  
 
 
  stadspanel@os.groningen.nl | www.os-groningen.nl
Deze e-mail is verstuurd met iMailingtool
Gemeente Groningen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: