Onderwerp:

LegalLinks, november 2017, nr. 69

LegalLinks, november 2017, nr. 69
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

 
 
 
twitter linkedin
woensdag 08 november 2017
 
In deze LegalLinks:
 
 
 
Moet ik een Functionaris voor Gegevensbescherming aanstellen op grond van de AVG?
 
Krimp als onvoorziene omstandigheid
 
Nieuw (internationaal) huwelijksvermogensrecht
 
Register voor verwerkingsactiviteiten onder de nieuwe AVG
 
Noorderpoort winnaar met case PlasBossinade bij Battle of the Schools Let's Gro!
 
Blockchain en het notariaat: bedreiging of kans?
 
De wet Damocles in de praktijk
 
 
Moet ik een Functionaris voor Gegevensbescherming aanstellen op grond van de AVG?
 
Vivienne Verlinden-Masson
 
Moet ik een Functionaris voor Gegevensbescherming aanstellen op grond van de AVG?
 

Op vrijdag 25 mei 2018, dus over ongeveer 7 maanden, treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en vervangt deze de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In het blog van 31 mei 2017  gaven we u 10 tips om uw organisatie klaar te maken voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit blog ga ik nader in op tip 4: Beoordeel of uw organisatie verplicht is een Functionaris voor Gegevensbescherming aan te stellen.

Lees verder ›
 
 
Krimp als onvoorziene omstandigheid
 
Robert van der Velde
 

Vóór, en ook nog in de crisis, zijn veel samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen ontwikkelaars en gemeenten over woningbouwplannen, die bij nader inzien toch niet meer helemaal reëel zijn. In grote delen van Nederland zijn woningbouwprognoses naar beneden bijgesteld, bijvoorbeeld vanwege bevolkingskrimp. Zo’n overeenkomst moet dan beëindigd of gewijzigd worden, waarbij gemeenten zich nog wel eens beroepen op onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW). Zo ook de gemeente Bronckhorst in de zaak die leidde tot een recent arrest van de Hoge Raad.

Lees verder ›
 
 
Nieuw (internationaal) huwelijksvermogensrecht
 
Jan-Ger Knot
 
Nieuw (internationaal) huwelijksvermogensrecht
 

Niet alleen in Nederland houdt de wetgever zich met het huwelijksvermogensrecht bezig. De Euro­pese wetgever laat zich op dit terrein evenmin onbetuigd. Een nieuwe Europese verordening bepaalt onder meer welk huwelijksvermogensrecht in grensoverschrijdende gevallen van toepassing is. Wanneer geldt de nieuwe Nederlandse (beperkte) gemeenschap van goederen en wanneer geldt buitenlands recht?

Lees verder ›
 
 
Register voor verwerkingsactiviteiten onder de nieuwe AVG
 
Martin Schiphorst
 

Op dit moment, nu de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) nog geldt, is het zo dat verwerkingen van persoonsgegevens in beginsel moeten worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Omdat dagelijks in vrijwel alle organisaties in ons land aan de lopende band persoonsgegevens worden verwerkt en het ondoenlijk zou zijn al die verwerkingen steeds te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft de wetgever bepaald dat veel voorkomende verwerkingen zijn vrijgesteld van de meldingsplicht. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) in werking die de Wbp zal vervangen. Vanaf dat moment zal ook de meldingsplicht vervallen. In plaats daarvan zal uw organisatie vanuit het accountability principe naleving van de AVG aantoonbaar moeten maken. In dat kader is een registerplicht opgenomen in de AVG.

Lees verder ›
 
 
Noorderpoort winnaar met case PlasBossinade bij Battle of the Schools Let's Gro!
 
Noorderpoort winnaar met case PlasBossinade bij Battle of the Schools Let's Gro!
 

Van 1 tot en met 3 november vond tijdens Let's Gro the Battle of the Schools plaats. En net als vorig jaar heeft een team, team Noorderpoort, met een case van PlasBossinade gewonnen! De case advocaat/notaris in je broekzak ontving van de jury de eerste prijs. Er deden maar liefs 15 teams mee dus dat is een hele prestatie. Team Alfa-college 2 heeft voor Plasbossinade de case privacyproof-tool ook heel bruikbaar uitgewerkt. 

Lees verder ›
 
 
Blockchain en het notariaat: bedreiging of kans?
 
Ronald Schultinga
 

Als we de deskundigen mogen geloven zal de blockchain de komende jaren de wereld van de notaris ingrijpend veranderen. Er wordt zelfs gezegd dat blockchain een verandering teweeg zal brengen die vergelijkbaar is met de komst van het internet. Overal ter wereld is men bezig om de mogelijkheden van blockchain te onderzoeken en verder uit te werken. Daarom is het ook voor de notaris juist nu belangrijk om zich te verdiepen in deze technologie.

Lees verder ›
 
 
De wet Damocles in de praktijk
 
Leon Mathey
 

Bij een woning in Kaatsheuvel zijn op 3 november jl. twee doden gevallen, vermoedelijk door inademing van koolmonoxide en andere giftige chemicaliën afkomstig uit een drugslab in de garage achter dat huis. De politie zette de omgeving meteen af, omdat er zorgen waren over explosiegevaar. De 21-jarige zoon van een van de overledenen is de laatst overgebleven bewoner van de  woning. Het pand is dezelfde dag nog door de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet gesloten.

Gebruikmaking van dit artikel kent ingrijpende gevolgen, zo ook in deze zaak. De 21-jarige man heeft immers net zijn vader verloren en mag wegens de sluiting van de woning zijn eigen huis ook niet meer in. Waar moet de burgemeester op bedacht zijn bij toepassing van artikel 13b Opiumwet?

Lees verder ›
 
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: