Onderwerp:

Aan- en afmelden van uw werknemers

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Nieuwsbrief werkgevers
December 2017
www.pfvervoer.nl   werkgever@pfvervoer.nl
Inhoud

We hebben u nodig voor de juiste gegevens in de pensioenadministratie

Meld mensen die uit dienst zijn of gaan op tijd af

Meld 67-jarige werknemers weer aan

De weduwe rekende op een te hoog pensioen

Begin volgend jaar

Contact

Heeft u vragen over het werkgeversportaal, nota's of het pensioen van uw werknemers? Neem dan contact op met Pensioenfonds Vervoer via (050) 582 98 88. Of stuur een e-mail naar werkgever@pfvervoer.nl.
Snel naar

Looncomponenten
Notadata & vervaldata 2017
Kerncijfers 2017
We hebben u nodig voor de juiste gegevens in de pensioenadministratie

Het is erg belangrijk, zeker nu de pensioenregeling op 1 januari verandert, dat alle loongegevens van uw medewerkers bijgewerkt en juist zijn. Is dat niet zo, dan kunnen er soms zeer vervelende situaties ontstaan. We hebben uw hulp nodig en vragen u daarom uw administratie vóór 1 januari bij te werken. Zo voorkomen we dat we verkeerde informatie sturen als we komend jaar iedereen gaan informeren over de nieuwe regeling en de omrekening van opgebouwd pensioen.  
Meld mensen die uit dienst zijn of gaan op tijd af

Als een werknemer bij u uit dienst gaat, bouwt hij of zij geen pensioen meer op bij Pensioenfonds Vervoer. U betaalt uiteraard ook geen premie meer. Het is dus belangrijk dat wij zo snel mogelijk weten dat iemand uit dienst is.
  • Controleer of iedereen die het afgelopen jaar uit dienst is gegaan ook is afgemeld in het werkgeversportaal.
  • Meld werknemers die de komende maanden uit dienst gaan ook zo snel mogelijk af.
 
Meld 67-jarige werknemers weer aan

Heeft u werknemers afgemeld omdat zij in 2017 67 jaar werden en zijn zij nog in dienst? Meld hen dan vóór 1 januari 2018 weer aan. De ‘datum in dienst’ wordt ‘datum uit dienst’ plus 1 dag. Heeft u een werknemer bijvoorbeeld op 30 september afgemeld, meld hem dan weer aan met indienstdatum 1 oktober 2017. 
 
De opbouw en het betalen van de premie starten weer vanaf 1 januari 2018.

Achtergrond:
Vanaf 1 januari is de standaard leeftijd waarop een pensioen ingaat (de pensioenrichtleeftijd) 68 jaar. Let op: dit geldt alleen voor het pensioen dat uw werknemers via Pensioenfonds Vervoer opbouwen. De richtleeftijd is wat anders dan de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is op dit moment nog geen 68 jaar.
 
Wat zijn de gevolgen van deze verandering?
  • Werknemers bouwen uiterlijk tot hun 68e pensioen op.
  • Werknemers kiezen nog steeds zelf wanneer zij hun pensioen laten ingaan.
  • Wij informeren werknemers 6 maanden voor ze de AOW-leeftijd bereiken over de hoogte van hun pensioen als zij het tegelijk met de AOW laten ingaan en attenderen hen op het feit dat ze hun pensioen kunnen aanvragen.
  • U betaalt premie zolang een werknemer in dienst is, uiterlijk tot zijn/haar 68e.
  • Het verhogen van de richtleeftijd staat los van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met uw werknemers. Vaak is een arbeidsovereenkomst gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Het contract eindigt automatisch als een werknemer deze leeftijd bereikt. Als u wilt kunt u het contract daarna verlengen.
Werknemers die in februari 2017 of later 67 jaar zijn geworden, gaan weer pensioen opbouwen (als zij nog in dienst zijn!) vanaf 1 januari 2018.
 
Een werknemer die in februari 2017 67 jaar werd, bouwt in 2018 één maand pensioen op (tot de 1e van de maand waarin hij of zij 68 jaar wordt). Iemand die in januari 67 werd, bouwt géén pensioen op in 2018.  
De weduwe rekende op een te hoog pensioen

Hieronder leest u een voorbeeld van wat er kan gebeuren als onze administratie niet overeenkomt met die van uw onderneming. 
 
René begon op zijn 21e als werknemer bij een busbedrijf. Hij ging pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Vervoer. In oktober 2016 ging hij op zijn 41uit dienst en heel ander werk doen. Zijn werkgever vergat hem bij ons af te melden. Volgens onze gegevens werkte René nog altijd in het vervoer.
 
Alles liep anders dan verwacht
In maart dit jaar raakte René helaas betrokken bij een verkeersongeluk dat hij niet overleefde. Hij werd 42 jaar. Zijn vrouw had recht op een partnerpensioen bij Pensioenfonds Vervoer.
 
Omdat René volgens onze gegevens nog pensioen opbouwde, had zijn vrouw recht op een partnerpensioen dat berekend werd alsof René tot zijn pensionering pensioen had opgebouwd. Dus vanaf zijn 21e tot zijn 67e, de standaard leeftijd waarop het pensioen dit jaar nog ingaat in de regeling. Het partnerpensioen werd door ons vastgesteld op ruim € 15.000 per jaar. Wij brachten zijn vrouw hiervan op de hoogte en begonnen met het uitkeren van het partnerpensioen.

Bittere pil voor zijn vrouw
Kort daarna kregen wij bericht dat René voor zijn overlijden uit dienst was gegaan. Hierdoor had zijn vrouw alleen recht op het partnerpensioen dat René had opgebouwd, van zijn 21e tot zijn 41e. Het juiste partnerpensioen bleek minder dan de helft: € 6.808.
 
Dat was een tegenslag voor zijn vrouw. Die bittere pil hadden wij kunnen voorkomen als René op tijd was afgemeld door zijn werkgever. Meld medewerkers die uit dienst gaan daarom direct af.

De naam René is verzonnen
Begin volgend jaar

Begin volgend jaar vragen wij u weer op tijd de loongegevens door te geven via het werkgeversportaal en te verklaren dat alle gegevens juist en compleet zijn. Het is volgend jaar nog belangrijker dat u dit op tijd doet: vóór 1 maart 2018. Alleen dan kunnen we iedereen een juist overzicht van het omgerekende + het te verwachten pensioen tonen.
 
U ontvangt begin volgend jaar bericht en het verzoek om de loongegevens aan te leveren en de verklaring af te geven.
 
Verzonden met iMailingtool Afmelden of e-mailadres wijzigen | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: