Onderwerp:

Nieuwsbrief O&S Groningen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek & Statistieken Groningen
 
 
 
 
Nieuwsbrief 22 - Oktober 2017
 
In de nieuwsbrief van Onderzoek en Statistiek (O&S) Groningen leest u over onze recente publicaties en andere activiteiten. Veel leesplezier!
 
 
 
  Laatste publicaties
 
  Stadskompas
 
  Wijkenquete Leefbaarheid 2016
 
  Aanmelden jongerenpanel
 
 
 
 
  Doorsturen
 
  Afmelden
 
 
Hoe goed kan de Groninger jeugd zwemmen?
 
 
Van alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs heeft 87 procent minimaal een A diploma. Dit zijn kinderen van 6 tot en met 12 jaar. In groep 3 heeft 62 procent een zwemdiploma. In groep 7/8 is dat 96 procent. De gemeente Groningen heeft de ambitie dat 100 procent van de kinderen minimaal het zwemdiploma A behaalt. Daarom wil ze graag weten hoe het staat met de zwemvaardigheid van de basisschoolleerlingen en hoe ook de laatste 4 proccent van de kinderen in groep 7/8 leert zwemmen.
Bekijk meer:
 
Zwemvaardigheid 2017 »
 
 
Monitor veiligheid en overlast
 
 
Drie maal per jaar brengt de gemeente de monitor ‘Veiligheid en Overlast’ uit. Deze monitor is gebaseerd op politiecijfers en op een enquête gehouden onder het veiligheidspanel. Dat panel is een groep betrokken stadjers waar iedereen vanaf 18 jaar die in Groningen woont aan mee kan doen. De monitor ‘VM1 2017’ gaat over de periode januari tot en met april 2017. Er is in deze versie van de monitor extra aandacht geschonken aan internetcriminaliteit. Uit de monitor blijkt dat steeds minder mensen gevoelens van onveiligheid in de eigen buurt ervaren. Met internetcriminaliteit heeft van alle respondenten 34% wel eens te maken gehad.
Zie hier de monitor

 
De monitor »
 
 
Raadszaal stadhuis verhuist naar zolder
 
 

Over de verbouwing van het Stadhuis is aan het Stadspanel een aantal vragen gesteld: Een ruime meerderheid (87%) van de respondenten vindt het belangrijk dat het Stadhuis toegankelijker en beter geschikt wordt voor ontmoetingen tussen politiek en burgers. Ook een overgrote meerderheid is van mening dat het monumentale karakter van het Stadhuis bewaard moet blijven en dat de ontvangstruimtes en de raadszaal een uitstraling moeten hebben die past bij het monumentale karakter van het Stadshuis.
In september 2016 besloot de gemeenteraad dat het Stadhuis van Groningen aangepakt moet worden. Onderhoud aan het gebouw is noodzakelijk. Een andere belangrijke reden waarom het Stadhuis verbouwd moet worden is de groei van de gemeenteraad. Doordat het aantal inwoners van de gemeente boven de 200.000 is uitgekomen, zullen er na de volgende gemeenteraadsverkiezingen 6 raadsleden bij komen. Om deze reden is de huidige raadszaal in de huidige opstelling niet meer geschikt.
Lees hier verder

 
Stadspanel over het stadhuis »
 
 
CliŽnten tevreden over zorg-ondersteuning gemeente
 
 
Deze rapportage bevat de resultaten van het Cliënt Ervarings Ondezoek WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor de gemeente Groningen. Aan de mensen die gebruik maken van een voorziening uit de WMO  hebben we vragen gesteld over de ontvangen ondersteuning, het contact en het (keukentafel)gesprek met de gemeente. Ook vragen we naar ervaringen met de kwaliteit en de effecten van de ondersteuning. Enkele highlights: Bijna drie kwart van de respondenten ging met hun hulpvraag naar de gemeente omdat ze doorverwezen waren door de huisarts of een andere zorgverlener. Over het contact met de gemeente zijn de meeste respondenten positief. Bij 20 procent van de respondenten die in 2016 een keukentafelgesprek hebben gehad, was een onafhankelijke cliëntondersteuner aanwezig. Van de cliënten die gebruik hebben gemaakt van de cliëntondersteuning is meer dan 80 procent (heel) tevreden over de ondersteuning.
Lees hier het rapport.
 
Clientervarings onderzoek »
 
 
Stadspanel geeft OOG een 7
 
 
Ruim de helft van de Stadspanelleden kijkt weleens naar OOG TV (Omroep Organisatie Groningen, de lokale stadsomroep). Ruim 70 procent van de Stadpanelleden kijkt wel eens naar RTV Noord. De respondenten geven dit jaar als rapportcijfer een 7 aan OOG, in 2016 gaven de Stadspanelleden nog een 6,2.
Voor OOG hebben we voor het tweede jaar uitgezocht wat de stadspanelleden er van vinden.
Lees hier verder

 
Lees hier het rapport »
 
 
Jongerenpanel gemeente Groningen
 
 
Iedereen die in Groningen woont en die tussen de 12 en 23 jaar is, kan lid worden van het Jongerenpanel. Dit is een nieuw panel van O&S Groningen, als een jong zusje van het Stadspanel.
 
Aanmelden kan hier »
 
 
Volg O&S Groningen ook op Twitter
 
 
O&S Groningen maakt haar onderzoeksbevindingen, statistische informatie en interessante weetjes ook bekend op Twitter. U vindt ons via Twitter.com/basisvoorbeleid (ook zonder Twitter-account).
 
 
  www.os-groningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met iMailingtool
Gemeente Groningen