Onderwerp:

Sportnieuwsbrief special Gelijk Speelveld

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of ga naar de online versie.
 
Gemeente Groningen STAD
 
  Sportnieuwsbrief special Gelijk Speelveld  
  Sportnieuwsbrief  
 
Gemeente Groningen
   
 
Aanmelden
 
Afmelden
 
Doorsturen
 
 
 
 In deze nieuwsbrief...
 
 
De gemeente Groningen is al enige tijd bezig om een ‘Gelijk Speelveld’ op de sportparken creëren. In februari hebben wij een bijeenkomst georganiseerd om u hierover te informeren en intussen zijn er ook al gesprekken gevoerd met de verschillende sportclubs.

Wij zitten nu in de afrondende fase van het project. Via deze nieuwsbrief willen wij u hierover graag op de hoogte brengen.

Mocht u nog vragen hebben dan u kunt u deze altijd aan ons stellen.

Marijke Gelling,
Directeur Sport050/Gemeente Groningen.

Voor het laatste nieuws volg ons via:
- twitter@sport050
- facebook sport050

of bezoek onze website Sport050


 
 
 
  Stand van zaken Gelijk Speelveld  
 
Het Gelijk Speelveld is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. Er zijn in het verleden verschillende werkafspraken gemaakt met verenigingen over eigendom en vergoedingen. Hierdoor is een ongelijkheid ontstaan tussen de buitensportverenigingen. Het is de wens van de clubs, de Groninger Sportkoepel en de gemeente, om de ongelijkheid tussen vergoedingen en de onduidelijk van eigendomssituaties recht te trekken en een Gelijk Speelveld creëren.

Het Gelijk Speelveld bestaat uit twee onderdelen, namelijk vergoedingen en eigendom. De gevolgen van het Gelijk Speelveld zijn voor verenigingen verschillend. Sommige verenigingen gaan er door de afschaffing van bestaande regelingen en de invoering van de twee nieuwe regelingen financieel op vooruit, andere verenigingen gaan er op achteruit. Bestaande regelingen worden per 01-01-2018 afgeschaft, de brieven zijn inmiddels verstuurd.

Daarnaast verandert er voor een groot aantal verenigingen het een en ander op financieel gebied als gevolg van de keuze voor recht van opstal of het betalen van huur voor de clubaccommodatie.

Informatieavond en individuele gesprekken
In februari is er een gezamenlijke informatiebijeenkomst geweest met de sportclubs die vallen onder het Gelijk Speelveld. Daarna heeft de gemeente individuele gesprekken gevoerd met een aantal verenigingen. De reacties van de verenigingen leidden tot een nadere bestudering van de financiële en juridische consequenties voor de invoering.
 
Overleg Groninger Sportkoepel
De Groninger Sportkoepel is nauw betrokken bij het project. De Groninger Sportkoepel vertegenwoordigt een groot deel van de Groninger sportclubs en behartigt de gezamenlijke belangen van de clubs die vallen onder het Gelijk Speelveld. De gemeente is nog in gesprek met de Sportkoepel over een aantal onderwerpen.


 
 
 
  Verenigingsondersteuning sportbonden en Huis voor de Sport  
 
De gemeente is zich er van bewust dat de consequenties van het Gelijk Speelveld ingrijpend kunnen zijn.

Bij verenigingen waarbij het Gelijk Speelveld een grote financiële impact heeft, biedt de gemeente verenigingsondersteuning. De sportclubs kunnen via een zelfevaluatie straks eenvoudig onderzoeken of zij nu én op langere termijn voldoen aan hun verplichtingen. Bijvoorbeeld bij huur of recht van opstal. Daarnaast hebben de sportbonden en Huis voor de Sport Groningen hun hulp toegezegd voor dit traject.


 
 
 
  Uitnodiging informatieavond  
 
Sport050 nodigt buitensportclubs die vallen onder het Gelijk Speelveld uit voor een bijeenkomst. Deze wordt gehouden op dinsdag 17 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur in Sportcentrum Kardinge.

Dit is de laatste gezamenlijke bijeenkomst voordat wij de afsluitende gesprekken met de individuele sportclubs ingaan. Wij vragen u om tijdens de bijeenkomst met maximaal twee personen aanwezig te zijn. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor deze avond.


 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
Deze mail is verstuurd met iWink Mailingtool
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: