Van: Certe
Onderwerp:

Certe serviceBericht

 
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Certe
 
twitter linkedin
 
3-10-2017
 
 
 
Diagnostiek speelt een cruciale rol bij uw werkzaamheden. Om u op de hoogte te houden van actuele, inhoudelijke zaken op het gebied van diagnostiek en ontwikkelingen, hebben wij speciaal voor de huisartsenpraktijk het serviceBericht ontwikkeld.
 
 
 
 
 
 
 
In deze editie;
- Vraag en antwoord nieuw aanvraagformulier klinische chemie
- Feces-STEC-diagnostiek: waarom zijn klinische gegevens zo belangrijk?
- Harriët Loovers, nieuwe klinisch chemicus
- "Antibioticumkuur afmaken!" Een hardnekkige misvatting
- Rapportage uitslagen door Certe
- Vernieuwde website voor huisartsenpraktijken
- Diagnostisch toetsoverleg (DTO)
- Aanpassingen in referentiewaarden
- Soa-diagnostiek, updates voor de dagelijkse praktijk
- Campylobacter-brononderzoek
- Save the date: Certe Huisartsensymposium 
- Agenda
 
 
 
 
 
Vraag en antwoord nieuw aanvraagformulier klinische chemie
 
Wij hebben voor u een 'vraag en antwoord' opgesteld naar aanleiding van vragen en opmerkingen over ons nieuwe aanvraagformulier voor de klinische chemie.

Lees verder: Vraag en antwoord nieuw aanvraagformulier Klinische Chemie
 
 
 
 
Feces-STEC-diagnostiek: waarom zijn de klinische gegevens zo belangrijk?
 
Een infectie met shigatoxine producerende E. coli (STEC) kan levensbedreigend verlopen, met bloederige diarree (hemorragische colitis), hoge koorts en nierfalen. In de meeste gevallen echter is er sprake van dragerschap of milde diarree. Soms is er sprake van een uitbraak door besmet voedsel, vaak opgelopen in het buitenland.

Een ziekte die wordt veroorzaakt door STEC is meldingsplichtig (groep B2) en uw klinische gegevens spelen een belangrijke rol bij een goede en snelle risico-inschatting en voor een tijdige detectie van een mogelijke uitbraak.

Lees verder: Feces- STEC-diagnostiek: waarom zijn de klinische gegevens zo belangrijk?
 
 
 
 
"Antibioticumkuur afmaken!" Een hardnekkige misvatting
 
Eind juli publiceerde het British Medical Journal de analyse van Martin Llewelyn (professor in de infectiologie in Brighton, Engeland) met de pakkende titel: “The antibiotic course has had its day”. Dit creëerde een kleine mediastorm, want zijn wij allen niet opgegroeid met de opvatting dat wij altijd de voorgeschreven kuur volledig moeten afmaken? Arts-microbioloog Alewijn Ott neemt u mee in de nieuwe werkelijkheid.

Lees verder: "Antibioticumkuur afmaken!" Een hardnekkige misvatting
 
 
 
 
Rapportage uitslagen door Certe
 
Wat zijn de afspraken over het verstrekken van uitslagen aan aanvragers/waarnemers tijdens kantooruren en daarbuiten? We hebben de belangrijkste afspraken van de rapportage van onze uitslagen voor u op een rij gezet.

Lees verder: Rapportage door Certe
 
 
 
 
Harriėt Loovers, nieuwe klinisch chemicus
 
​Met ingang van 1 juni 2017 is Harriët Loovers werkzaam als klinisch chemicus bij het Certe Huisartsenlaboratorium in Groningen. Zij is samen met Ramses Kemperman uw aanspreekpunt voor vragen over onder andere de interpretatie van laboratoriumdiagnostiek.
Daarnaast neemt zij vanaf 1 oktober met veel enthousiasme de point-of-care-testing (POCT) in de huisartsenpraktijk onder haar hoede.
 
Lees verder: Profiel Harriėt Loovers op Certe.nl
 
 
 
 
 
Vernieuwde website voor huisartspraktijken
 
Onze wens is dat u als huisarts snel over de juiste informatie beschikt. Daarom hebben wij het zorgverlenersgedeelte op Certe.nl verbeterd. Zo kent de Certe-website nu een gedeelte dat volledig op de behoeften en wensen van de medewerkers in huisartspraktijken is afgestemd.
 
Geïnteresseerd? Neem een kijkje via onderstaande link. U komt rechtstreeks op de site voor huisartsen.

Lees verder: Vernieuwde website voor huisartspraktijken
 
 
 
 
 
Diagnostisch toetsoverleg
 
Het afgelopen jaar heeft Certe bij verschillende HAGRO’s een vakinhoudelijke bijdrage geleverd tijdens een overlegavond, die wij dan in plaats van een FTO een DTO noemen (diagnostisch toetsoverleg). De avonden zijn goed ontvangen en er komen steeds interessante discussies uit voort.

Naast het opfrissen van de kennis over een bepaald onderwerp, worden de recente inzichten en ook het aanvraaggedrag van de huisartsen in de betreffende groep van het afgelopen jaar besproken. Er wordt gekeken naar de doelmatigheid hiervan en waar mogelijk worden nieuwe afspraken gemaakt in de HAGRO. Dit kan na een jaar desgewenst worden herhaald.

U kunt kiezen uit de volgende dto's: anemie, schildklier, diep veneuze trombose en urineweginfectie. Wij hebben ongeveer 6 weken nodig om uw DTO goed voor te kunnen bereiden.

Heeft u interesse in een DTO van Certe voor uw huisartsengroep, neem dan contact op met uw relatiemanager van Certe, of stuur een mail naar dto@certe.nl. 

Lees verder: Diagnostisch toetsoverleg
 
 
 
 
 
Aanpassingen in referentiewaarden
 
Vanwege regionale harmonisatie zijn per 3 juli een aantal referentiewaarden gewijzigd, bijvoorbeeld: Hemoglobine (Hb), Ferritine, Mean corpuscular volume (MCV), Reticulocyten (ook eenheden). Via de link vindt u de exacte wijzigingen.

Lees verder: Aanpassingen in referentiewaarden
 
 
 
 
Soa-diagnostiek, updates voor de dagelijkse praktijk
 
Eind 2016 heeft Certe voor bacteriologische en virale onderzoeken en moleculaire diagnostiek de e-swab in gebruik genomen. Voordeel hiervan is dat het aantal afnamepakketjes bij u in de huisartsenpraktijk is verminderd.

Na een half jaar werken met de e-swab is een evaluatie van de resultaten uitgevoerd. Uit deze analyse bleek duidelijk dat bij een lage bacterieload de GO-kweek nooit positief werd. Daarom is besloten om alleen nog monsters met een hoge bacterieload GO-kweek in te zetten.  

Deze én meer relevante informatie zoals behandelen GO-infectie, belang van anorectale en orale monsters en partnerwaarschuwing vindt u via onderstaande link.

Lees verder: Soa-diagnostiek,updates voor de dagelijkse praktijk
 
 
 
 
Campylobacter-brononderzoek
 
In september is Certe samen met enkele andere laboratoria in Nederland met een Campylobacter-onderzoek gestart. Dit onderzoek is een initiatief van het RIVM, de Universiteit Utrecht en Wageningen Bioveterinary Research. Wij vragen om uw medewerking door bij een vastgestelde Campylobacter-infectie de vragenlijst met uw patënt te delen.

Zo werkt u mee om de mogelijke oorzaken van deze infectie te herleiden. Dit draagt bij tot betere interventies tegen deze belangrijkste bacteriële oorzaak van darminfecties in Nederland.

Lees verder: Campylobacter-brononderzoek
 
 
 
 
 
Save the date: Certe Huisartsensymposium 2018
 
Ook in 2018 zorgen wij met een plenaire sessie en workshops weer voor een gevarieerd en geaccrediteerd programma waarin we u meenemen in uiteenlopende en actuele onderwerpen. Om goed aan te sluiten bij de praktijk, komt het programma tot stand in samenwerking met huisartsen. Dit jaar is het Certe Huisartsensymposium voor het eerst op drie locaties: in Groningen, Friesland en Drenthe. 
 
Dinsdag 6 februari | Friesland
Dinsdag 13 februari | Drenthe 
Dinsdag 20 februari | Groningen
 
Lees verder: Certe Huisartsensymposium 2018
 
 
 
 
 
 
Agenda
 
5 oktober - Rondleiding medewerkers huisartsenpraktijk (VOL)
19 oktober - Werkconferentie Transmuraal Trombose Expertise Centrum
30 oktober - Nascholing Soa ‘Opsporing verzocht!’
7 november - Nascholing Soa ‘Opsporing verzocht!’
14 november - Rondleiding medewerkers huisartsenpraktijk
30 november - Nascholing Soa ‘Opsporing verzocht!’
6 februari - Certe Huisartsensymposium 2018 (Friesland)
13 februari - Certe Huisartsensymposium 2018 (Drenthe) 
20 februari - Certe Huisartsensymposium 2018 (Groningen)
 
 
 
 
 
Contact
 
 
Hoofdlocatie Damsterdiep
Damsterdiep 191
9713 EC Groningen

Postbus 909
9700 AX Groningen

088 - 23 70 100
info@certe.nl
 
 
Hoofdlocatie Van Swietenlaan
Van Swietenlaan 2
9728 NZ Groningen

Postbus 909
9700 AX Groningen

088 - 23 71 100
info@certe.nl
 
 
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af
Print nieuwsbriefPrint nieuwsbrief | DoorsturenDoorsturen
 
Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
 
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: