Onderwerp:

Nieuws van Pensioenfonds Cargill

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
juli 2017
Nieuws van Pensioenfonds Cargill
Nieuws van Pensioenfonds Cargill
 
Financiële situatie
 
De actuele dekkingsgraad (of maanddekkingsgraad) van Pensioenfonds Cargill is eind mei 2017 uitgekomen op 99,3%. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Cargill is eind mei 2017 uitgekomen op 94,9%. Sinds december 2016 stijgt de beleidsdekkingsgraad weer licht. In het jaar daarvoor hield de beleidsdekkingsgraad een dalende lijn aan. De dekkingsgraad staat nog steeds erg laag. Over de (mogelijke) gevolgen hiervan hebben we u al vaker bericht.

Als dekkingsgraad onder het niveau daalt van de kritieke dekkingsgraad (88,4%), moet het pensioenfonds meteen kortingen toepassen. Deze kortingen kunnen worden uitgesmeerd over een periode van maximaal tien jaar. In 2017 is dit niet aan de orde. Maar voor de daaropvolgende jaren is het nog niet zeker en nog van veel factoren afhankelijk. Bovendien moet het fonds voor 2021 op het minimaal vereist eigen vermogen zitten (bij een dekkingsgraad van 104,3%). Lukt dat niet dan is een korting alsnog aan de orde.
 
Bekijk hoe de dekkingsgraad zich ontwikkelt
 
 
Waarom en hoe belegt het fonds?
Waarom en hoe belegt het fonds?
 
Onder de deelnemers van Pensioenfonds Cargill leven veel vragen over pensioen. We willen proberen deze vragen te beantwoorden door ze op de website te behandelen. In het nieuwste artikel geven we antwoord op de vraag waarom en hoe Pensioenfonds Cargill belegt. U vindt op die pagina ook de eerdere artikelen.

Om onze gestelde doelen te bereiken, moet het kapitaal van het fonds aangroeien. Het bestuur van het pensioenfonds moet dus wel enig risico nemen om genoeg extra rendement te behalen. Daarom belegt het fonds. Dat geldt trouwens voor alle pensioenfondsen in Nederland.
 
Lees hier waarom en hoe het fonds belegt
 
 
Bestuurssamenstelling
 
Voor bestuursleden van pensioenfondsen gelden maximale zittingstermijnen. Pensioenfonds Cargill vormt daarop uiteraard geen uitzondering. Vandaar dat de samenstelling van het bestuur van het fonds regelmatig wijzigt. Op de website vindt u altijd de meest actuele bezetting van het pensioenfondsbestuur.
 
Bekijk wie er in het pensioenfondsbestuur zitten
 
 
Jaarverslag 2016 beschikbaar
Jaarverslag 2016 beschikbaar
 
Het jaarverslag van pensioenfonds Cargill over het jaar 2016 is klaar en gepubliceerd op de website van het fonds. In het jaarverslag vindt u op pagina vier een kort overzicht van enige kerngetallen die het fonds betreffen. Die getallen zijn over de afgelopen vijf jaren opgenomen zodat de trends over de afgelopen jaren zichtbaar wordt.

Ook de aanbevelingen vanuit de visitatieronde bij Pensioenfonds Cargill vindt u terug in ons jaarverslag. Met daarbij de reactie van het bestuur op de aanbevelingen.
 
Lees hier het jaarverslag
 
 
Beschikbare Premieregeling beleeft succesvolle herstart
 

Met ingang van 1 januari 2017 is Pensioenfonds Cargill weer gestart met de inleg in de nieuwe beschikbare premieregeling (als onderdeel van de nieuwe pensioenregeling die in 2015 inging). Actieve deelnemers bouwen in dit deel van de regeling pensioen op over het salarisdeel tussen circa € 70.481 en het dan geldende maximum pensioengevend salaris (in 2017 € 103.317).

Verdient u minder dan de grens van € 70.481, dan is dit deel van de regeling niet op u van toepassing en legt u geen premie in. Ook gewezen deelnemers leggen geen premie meer in. Maar de bepalingen van de nieuwe BPR-regeling zijn ook van toepassing op hun kapitaal. Deelnemers die het betreft hebben in de afgelopen periode nadere uitleg ontvangen. De invoering van de beschikbare premieregeling is daarmee succesvol afgerond.  

Voor meer informatie kunt u kijken op Pensioen 1-2-3, of bekijk één van beide online brochures.

 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
 
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: