Onderwerp:

Nieuwsbrief O&S Groningen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek & Statistieken Groningen
 
 
 
 
Nieuwsbrief 21 - Juni 2017
 
In de nieuwsbrief van Onderzoek en Statistiek (O&S) Groningen leest u over onze recente publicaties en andere activiteiten. Veel leesplezier!
 
 
 
  Laatste publicaties
 
  Wijkenquete Leefbaarheid 2016
 
  Stadskompas
 
  Armoedemonitor
 
  Fietsen in Groningen
 
  De gemeente en social media
 
  Maatschappelijke participatie
 
  Aanmelden jongerenpanel
 
 
 
 
  Doorsturen
 
  Afmelden
 
 
Wijkenquête 2016: Leefbaarheid goed, veiligheid verder toegenomen
 
 
In het algemeen is de leefbaarheid in de gemeente Groningen goed te noemen. Wel zien we verschillen tussen de wijken. De veiligheid is verder toegenomen: er zijn minder inwoners met gevoelens van onveiligheid dan eerder. Ook signaleren minder bewoners vernielingen. De tevredenheid over het onderhoud van het openbare groen en het schoonhouden van de wijken loopt wat terug. De eigen inzet door inwoners,  voor de wijk en voor elkaar, laat een voorzichtig positieve ontwikkeling zien. In elke wijk sport minstens 60 procent van de inwoners en veel inwoners gaan wel eens uit.
Dit blijkt uit geregistreerde gegevens en uit de Wijkenquête leefbaarheid 2016, waarvoor 8.314 inwoners ruim 14.000 vragenlijsten hebben ingevuld.
Bekijk meer:
 
Wijkenquete Leefbaarheid 2016 »
 
 
Nieuwe gegevens beschikbaar over stad en wijken
 
 
Er is een nieuwe digitale en interactieve manier om gegevens over de stad, de beleidsthema’s en de wijken te bekijken. U kunt het zelf uitproberen op het Stadskompas.
De monitor is openbaar beschikbaar, voor alle inwoners van de gemeente, partnerorganisaties, ambtenaren en andere belangstellenden.
 
Stadskompas »
 
 
Armoedemonitor 2016 (mei 2017)
 
 
Ongeveer één op de zeven huishoudens binnen de gemeente Groningen moet rondkomen met weinig geld. Van deze groep zegt 42% ‘moeilijk’ of zelfs ‘helemaal niet’ rond te kunnen komen. Dat laat de Armoedemonitor 2016 zien, een jaarlijks onderzoek naar armoede in Groningen.
Mensen met weinig geld in onze stad hebben minder sociale contacten en kennen minder mensen met wie ze echt kunnen praten of aan wie ze hulp en advies kunnen vragen. Zij zijn minder tevreden met hun leven, voelen zich minder gezond en hebben het gevoel minder grip te hebben op hun eigen leven.
 
Armoedemonitor »
 
 
Fietsen in Groningen (april 2017)
 
 
In 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Groningen een nieuwe fietsstrategie gepresenteerd. De gemeente wil monitoren hoe inwoners deze fietsstrategie en de uitwerking daarvan ervaren. Zo is het mogelijk om een beeld te geven van de tevredenheid van Stadjers over fietspaden, fietsenstallingen en de verkeersveiligheid voor fietsers. Dit jaar is het de derde keer dat Onderzoek & Statistiek een fietsenquête heeft gehouden. Uit de enquête blijkt dat de tevredenheid over fietsen in Groningen opnieuw iets is gestegen, naar een 7,2. [lees hier meer]
 
Fietsen in Groningen »
 
 
Maatschappelijke participatie
 
 
Als het gaat om maatschappelijke participatie van bijstandsgerechtigden wil de gemeente Groningen zo veel mogelijk aansluiten bij de gemeentelijke aanpak in de wijken. Dit doet de gemeente door in verschillende wijken te experimenteren met projecten of activiteiten en per wijk in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn van bijstandsgerechtigden die op maatschappelijke participatie zijn aangewezen. De gemeente Groningen heeft de begeleiding vanuit deze projecten of activiteiten in de wijk uitbesteed aan verschillende welzijnsinstellingen. Onderzoek & Statistiek onderzocht wat de projectdeelnemers vinden van de begeleiding die ze van de verschillende instellingen ontvangen. Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de begeleiding bij hun participatiebaan. Vanuit de gemeente zouden ze graag meer begeleiding willen en ook begeleiding na de participatiebaan.
 
Lees hier het rapport »
 
 
Communicatie met inwoners via social media. Wat vinden Stadjers?
 
 
De gemeente Groningen communiceert veelvuldig via social media. Veel vragen van inwoners van de stad die gesteld worden via WhatsApp, Facebook of Twitter worden afgehandeld via webcare. We hebben het Stadspanel gevraagd wat ze vinden van de communicatie van de gemeente Groningen via sociale media. Ongeveer 80 procent geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de reactie die ze kregen op hun vraag of op hun melding op social media. Over de vriendelijkheid van de reactie is zelfs 90 procent tevreden of zeer tevreden. Respondenten benaderen de gemeente via social media omdat ze het een gemakkelijke manier vinden om met de gemeente in contact te komen.
 
De gemeente en social media »
 
 
Jongerenpanel werft leden
 
 
Iedereen die in Groningen woont en die tussen de 12 en 23 jaar is, kan lid worden van het Jongerenpanel. Dit is een nieuw panel van O&S Groningen, als een jong zusje van het Stadspanel.
 
Aanmelden kan hier »
 
 
Volg O&S Groningen ook op Twitter
 
 
O&S Groningen maakt haar onderzoeksbevindingen, statistische informatie en interessante weetjes ook bekend op Twitter. U vindt ons via Twitter.com/basisvoorbeleid (ook zonder Twitter-account).
 
 
  www.os-groningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met iMailingtool
Gemeente Groningen