Onderwerp:

Het laatste nieuws over uw pensioen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
mei 2017
Het laatste nieuws over uw pensioen
Het laatste nieuws over uw pensioen
 
Uniform Pensioen Overzicht 2017
 

Deelnemers die nog pensioen opbouwen ontvangen ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO 2017 ontvangt u dit jaar iets eerder dan u gewend bent. Rond 10 mei staat het voor u klaar in Mijn Post, uw eigen postbus in ‘Mijn Pensioen’ op de website van Pensioenfonds DNB. 
Het UPO heeft dit jaar een nieuw jasje gekregen. Het is korter en overzichtelijker. Door het gebruik van iconen ziet u direct waar de informatie over gaat.

Op uw vorige pensioenoverzichten lieten wij altijd zien hoeveel pensioen u kon bereiken als u pensioen bleef opbouwen in de pensioenregeling van Pensioenfonds DNB. Tot vorig jaar was het verplicht om dit bedrag in het UPO te vermelden. Nu is het een keuze. Pensioenfonds DNB heeft ervoor gekozen om dit bedrag niet langer te vermelden. Het is te afhankelijk van veel veranderlijke factoren. Het bedrag werd bovendien getoond in ‘euro’s van nu’. Er werd geen rekening gehouden met toekomstige inflatie en indexatie. In het pensioendashboard in ‘Mijn Pensioen’ en op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u het te bereiken pensioen wél terug. Waar het UPO dus een ‘jaaroverzicht’ is, kunt u met het pensioendashboard wél een berekening voor de toekomst maken. 

 
 
Pensioendashboard
 

Op www.dnbpensioenfonds.nl vinden deelnemers die nog pensioen opbouwen onder ‘Mijn Pensioen’ hun persoonlijke pensioendashboard. Dit dashboard berekent hoeveel het pensioen wordt als zij bijvoorbeeld eerder of later met pensioen gaan.
Zo kunnen zij in de beslotenheid van de eigen werkkamer (of huiskamer) kijken hoe hun pensioen ervoor staat. Met het pensioendashboard zit een deelnemer aan de knoppen van het eigen pensioen.

Maak als deelnemer met behulp van het pensioendashboard een eigen pensioenberekening en u weet dan snel hoe het er met uw pensioen voorstaat. Heeft u naar aanleiding van de uitkomsten nog vragen, of komt u er met het dashboard niet helemaal uit? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met de pensioenconsultants. Dat kan via (050) 582 79 79, of per e-mail: dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl.

 
In gesprek met pensioenconsultants
 

Op 23 en 24 mei 2017 komen de pensioenconsultants weer naar DNB om met actieve deelnemers één-op-één gesprekken te voeren. 
Naar aanleiding van het Uniform Pensioenoverzicht kunt u samen het pensioendashboard doorlopen. U kunt zich aanmelden op de website van Pensioenfonds DNB. Los daarvan kunt u altijd contact opnemen met de pensioenconsultants.

 
 
Pensioenfonds DNB uit herstel
 

Sinds eind 2016 is Pensioenfonds DNB weer ‘uit herstel’.  
Begin 2016 kwam de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds DNB onder de buffergrens (het vereist eigen vermogen) terecht. Dat betekende dat de aanwezige financiële buffers van het fonds onvoldoende waren. Het pensioenfonds moest toen een herstelplan indienen bij de toezichthouder.

In een herstelplan werkt een pensioenfonds uit hoe het in maximaal tien jaar weer voldoende buffers opbouwt. Al bij de start van de herstelperiode zag het er naar uit dat Pensioenfonds DNB snel weer voldoende buffers zou hebben opgebouwd. Dat is nog sneller gebeurd dan gedacht en daarmee is Pensioenfonds DNB sinds eind vorig jaar weer ‘uit herstel’. 

De dekkingsgraden van veel pensioenfondsen in Nederland staan al langere tijd onder druk. Voor veel fondsen geldt dat dit vooral komt door de lage stand van de rente. De rente is belangrijk voor het bepalen van de hoogte van de pensioenverplichtingen: de pensioenen die fondsen nu én in de toekomst moeten betalen. Pensioenfonds DNB heeft zich altijd goed verzekerd tegen een rentedaling (in vaktermen: door het marktrenterisico voor 75% af te dekken). Dat verklaart voor een groot deel waarom wij in vergelijking met veel andere pensioenfondsen minder sterk zijn geraakt door de daling van de rente.

 
Financiële situatie
 

De dekkingsgraad van pensioenfonds DNB geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds, in een percentage. Op de website van het fonds staat een grafiek waarin twee lijnen zijn aangegeven: de maanddekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de voorgaande twaalf maanddekkingsgraden. Voor het beleid dat het bestuur van Pensioenfonds DNB voert, is de beleidsdekkingsgraad leidend. Op de website vindt u de meest actuele dekkingsgraad.

 
 
Blog door het bestuur
 

De bestuursleden van Pensioenfonds DNB willen graag laten zien wat hen als bestuurslid zoal bezig houdt. Daarom houden ze bij toerbeurt een blog bij op de website van het fonds. U vindt de meest actuele bijdrage via de homepage van de website van het pensioenfonds: www.dnbpensioenfonds.nl. Eerdere bijdragen vindt u hier.

 
 
LinkedIn  Volg ons ook op LinkedIn
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
 
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen