Onderwerp:

Werkgeversnieuwsbrief Pensioenfonds Vervoer

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Nieuwsbrief werkgevers
April 2017
www.pfvervoer.nl   werkgever@pfvervoer.nl
Inhoud

Bedankt voor uw verklaring!

Het pensioenoverzicht 2017 komt eraan

Komt deze nieuwsbrief op de juiste plek in uw organisatie?

Geen aanpassing nodig door 260 SV-dagen in 2017

Herinnering: wijzig de vakantiedagentoeslag van MUP-krachten

Meer informatie loongegevens aanleveren voor werkgevers besloten bus

Contact

Heeft u vragen over het werkgeversportaal, nota's of het pensioen van uw werknemers? Neem dan contact op met Pensioenfonds Vervoer via (050) 582 98 88. Of stuur een e-mail naar werkgever@pfvervoer.nl
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Pensioenfonds Vervoer.
Redactie: afdeling Communicatie
E-mail: redactie@pfvervoer.nl 
Bedankt voor uw verklaring!

Maar liefst 99% van alle werkgevers heeft op tijd de verklaring m.b.t. de loongegevens afgegeven. Bedankt daarvoor! Met de juiste en actuele loongegevens kunnen we ervoor zorgen dat u de juiste premie afdraagt en dat uw medewerkers het pensioen opbouwen waar zij recht op hebben.
Het pensioenoverzicht 2017 komt eraan

In mei ontvangen uw medewerkers een pensioenoverzicht (UPO). Het UPO geeft inzicht in het pensioen voor uw medewerker en de uitkering voor zijn/haar (eventuele) partner en kinderen, wanneer uw medewerker overlijdt. Ongeveer een week vooraf ontvangen alle medewerkers een kaart die het UPO aankondigt.

Misschien heeft uw medewerker een vraag over het UPO en/of de kaart. Als u die vraag niet zelf kunt beantwoorden, verwijs uw medewerker dan door naar ons. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0900 - 1964 (0 cent per minuut). E-mailen kan ook: pensioen@pfvervoer.nl.
Komt deze nieuwsbrief op de juiste plek in uw organisatie?

Pensioenfonds Vervoer stuurt steeds meer informatie via e-mail. We willen natuurlijk de juiste persoon of personen in uw organisatie bereiken. Help ons en uw collega verder en stuur daarom onze e-mails door als deze niet voor u (alleen) bedoeld zijn. U kunt uw collega ook wijzen op het aanmeldformulier voor deze nieuwsbrief. 
Geen aanpassing nodig door 260 SV-dagen in 2017

2016 had 261 SV-dagen. 2017 heeft 260 SV-dagen. Mogelijk heeft u in uw eigen administratie de uurlonen moeten verhogen om medewerkers hetzelfde loon uit te betalen als in 2016. Bij Pensioenfonds Vervoer hoeft u  geen verhoogd uurloon op te geven.
 
-       Bij werkgevers met een maandverloning houdt het werkgeversportaal rekening met een gemiddeld aantal SV dagen, gebaseerd op 174 uur per maand (op fulltime basis of naar rato). Het is daardoor niet nodig om het uurloon aan te passen, ongeacht het aantal SV-dagen per jaar.
-       Bij werkgevers met een vier wekelijkse verloning speelt het aantal SV-dagen per jaar een grotere rol. In 2017 zijn er 260 SV-dagen. Omdat het werkgeversportaal standaard uitgaat van 260 SV-dagen per jaar, hoeft er in 2017 niets te worden aangepast.

Toch een verhoogd uurloon aangeleverd?
Heeft u het verhoogde uurloon toch bij ons aangeleverd? En verdient uw medewerker hetzelfde salaris als in 2016? Dan bouwt uw medewerker onterecht te veel pensioen op. Ook betalen u en uw medewerker meer premie. Geef daarom het uurloon van 1 januari 2016 ook voor 2017 op. Dit kan alsnog.

Indien uw medewerker een functiegebonden salarisverhoging heeft gekregen in 2017, dan dient u het uurloon uiteraard wel aan te passen in het werkgeversportaal. U hoeft hierbij geen rekening te houden met het aantal SV-dagen. 
Herinnering: wijzig de vakantiedagentoeslag van MUP-krachten

De cao Besloten Busvervoer is veranderd. De vakantiedagentoeslag is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 verhoogd.

Heeft u de toeslag voor 2015 en 2016 al aangepast? Bedankt voor uw hulp! 

Moet u de toeslag nog aanpassen? Dan vindt u hier een handig stappenplan. Heeft u hulp nodig bij de aanpassing? Neem dan contact met ons op.
Meer informatie loongegevens aanleveren voor werkgevers besloten bus

Voor werkgevers in de sector ‘besloten bus’ was het niet mogelijk om alle loongegevens correct aan te leveren. Dit kwam door onduidelijkheid over het juist aanleveren van gegevens na een wijziging in de cao van de sector. Deze werkgevers hebben daarom geen verklaring hoeven af te geven. Inmiddels is er meer duidelijkheid. De betrokken werkgevers uit de sector krijgen binnenkort een brief met meer informatie. 
Verzonden met iMailingtool Afmelden of e-mailadres wijzigen | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: