Onderwerp:

Waardwonen Nieuws april 2017

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Nieuws waardwonen
 
  Volg ons op facebook
   
 
 
  Samenwerken  
 
 
 
In deze nieuwsbrief leest u hoe wij samen met huurders en belanghouders werken aan ons ondernemingsplan, u leest over de jaarlijkse huuraanpassing die we in gezamelijkheid met onze huurdersorganisaties hebben bepaald, over de opknapbeurt van de Vicarie waar wij samen met anderen een bijdrage aan hebben gegeven en over onze projecten waarin ook samenwerking een grote rol speelt.  Wij wensen u veel leesplezier!
 
Heeft u tips voor ons over leuke, inspirerende of boeiende onderwerpen voor de nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via communicatie@waardwonen.nl.  

 
 
 
 
 
  Samen werken aan ons ondernemingsplan  
 
  In 2016 zijn we gaan nadenken over “onze bedoeling”. Onze bedoeling hebben we omschreven als Samen werken aan een thuis. Dit is ook de basis voor ons nieuwe ondernemingsplan. Maar wat betekent dit nu precies en hoe kunnen we hier als Waardwonen echt een goede bijdrage aan leveren? Hierover zijn wij in gesprek gegaan met een groot aantal huurders, met onze samenwerkingspartners en onze collega’s. Om samen te werken aan een nieuw ondernemingsplan.

Op de koffie
In onze papieren nieuwsbrief hebben wij aan onze huurders gevraagd om mee te denken. De afgelopen periode zijn wij bij veel huurders op de koffie geweest. De medewerkers van Waardwonen hebben bezoeken afgelegd om echt met u als huurder in gesprek te gaan. 
 
 
  Lees verder  
 
 
  Huiskamer de Vicarie opgefrist!  
 
  De bewoners van de Vicarie aan de Korte Kerkstraat in Huissen kunnen sinds begin februari genieten van hun vernieuwde gezamenlijke woonkamer en gangen. Als verhuurder zijn wij natuurlijk benieuwd naar het resultaat en daarom leggen we een bezoekje af. Bewoner Arno wacht ons al op en laat met trots de nieuwe woonkamer zien. Hij vertelt dat ze samen met de leiding van Philadelphia het plan voor de opfrisbeurt hebben gemaakt. Ze zijn gestart met een collage. Vervolgens hebben ze gezamenlijk de meubels, accessoires en kleuren uitgezocht.

De woonkamer en gang zien er totaal anders uit. Arno is blij met de verbeteringen. “Een nieuwe bank, nieuwe stoelen, nieuwe vloer, kasten, gordijnen en de muren zijn gesaust.” Dit laatste overigens mede dankzij Waardwonen die vanuit het leefbaarheidsbudget de muurverf heeft aangeboden. De overige zaken kwamen uit het budget van Philadelphia en enkele donateurs. 
 
 
  Lees verder  
 
 
  Maximaal 0,3 % huuraanpassing en huurverlaging  
 
  Wij vinden betaalbaarheid zeer belangrijk. De Bewonersraad Lingewaard en Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn ondersteunen dit. Daarom hebben we in gezamenlijk overleg besloten om de huren van ons sociale woningbezit in 2017 met maximaal 0,3% te verhogen. Bij ruim 700 woningen gaan we dit jaar zelfs de huur verlagen.

Uitgangspunten huurwijziging
Jaarlijks mogen woningcorporaties de huur aanpassen volgens de door de overheid bepaalde inflatie van 0,3% dit jaar en een maximale toevoeging van 2,5% of voor de hogere inkomens 4 %. In overleg met de huurdersorganisaties hebben wij besloten om de huren met maximaal 0,3% te verhogen. We voeren ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging door.
 
 
  Lees verder  
 
 
  Stadhues feestelijk geopend  
 
  Dinsdag 14 maart is het Stadhues in Huissen feestelijk heropend. Wethouder Janssen onthulde samen met onze bestuurder Hanke Gielen, VolkerWessels Vastgoed en Rijnwaal Zorggroep de nieuwe naam: 't Convent.

Het gemeentelijk monument, dat oorspronkelijk is gebouwd als klooster, is verbouwd. Er zijn een bibliotheek en 48 appartementen voor Rijnwaal Zorggroep gerealiseerd. Rijnwaal Zorggroep zit hier tijdelijk voor twee jaar. Daarna zal het verbouwd worden naar zijn definitieve functie: 24 huurappartementen voor Waardwonen.

Inwoners van Huissen mochten meedenken over de naam van het gebouw. Ruim tachtig inzendingen zijn binnengekomen. De gekozen naam 't Convent is de verwijzing naar het Latijnse woord 'conventus' dat samenkomst betekent. De naam verwijst ook naar het Elisabethconvent dat tussen 1448 en 1812 op deze plek heeft gestaan.
 
 
 
  Wijkvernieuwing Klappenburg  
 
  Waardwonen wil 74 woningen in de wijk Klappenburg in Bemmel verbeteren. In eerste instantie dachten we aan sloop en nieuwbouw. In overleg met bewoners hebben we besloten om ook andere mogelijkheden te onderzoeken. Samen met bewoners gaan we aan de slag om plannen voor de wijk te ontwikkelen. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk: nieuwbouw, renovatie of deels nieuwbouw en deels renovatie. We houden u op de hoogte!
 
 
 
  Denkt u mee?  
 
  Op onze website vindt u regelmatig stellingen over onderwerpen waar wij mee bezig zijn. Denkt u met ons mee? Op dit moment hebben we de volgende stelling:

Waardwonen gaat meer in de wijk werken door meer aanwezig te zijn en meer te doen op het gebied van leefbaarheid. Dit willen we samen met u doen. Ziet u dit als een positieve ontwikkeling?
 
 
  Geef uw mening  
 
 
  Nieuwe voorzitter van Bewonersraad Lingewaard stelt zich voor  
 
  De Bewonersraad Lingewaard heeft sinds kort een nieuwe voorzitter. Graag stelt hij zich kort voor via deze nieuwsbrief.
 
“Mijn naam is Gijs van der Elst. Sinds maart ben ik voorzitter van de Bewonersraad Lingewaard, die de belangen van de huurders in de Gemeente Lingewaard behartigt. In deze rol heb ik nauwe contacten met Waardwonen en spreek over onderwerpen die voor alle huurders van belang zijn.

Ik ben geboren in Maasluis en op mijn negentiende verhuisd naar Spanje. Na 11 jaar ben ik in Arnhem terecht gekomen en sinds kort woon ik in Huissen met mijn 2 mooie kinderen en lieve vrouw. Ik ben maatschappelijk betrokken en zet me hiervoor graag als vrijwilliger in. Zo was ik voorzitter van de Avond4daagse Arnhem Zuid,  voorzitter van de wijkvereniging en lid van het wijkplatform in Arnhem. Nu ben ik lid van het wijkplatform in Huissen.
 
 
 
  Toen de voorzittersstoel vrijkwam na het vertrek van Chiara Sahin, heb ik geen moment getwijfeld omdat het voor mij, gezien mijn eerdere vrijwilligerswerk, een logische vervolgstap was. Ik ondervond al snel dat het huidige team van Waardwonen een sociaal hart heeft. Samen met hen kunnen we aan onze gezamenlijke ambities werken en een maatschappelijk bijdrage leveren. Dit zie ik als een mooie taak.
 
Ik zal me inzetten om de belangen van de huurders in onze mooie gemeente Lingewaard zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en bij te dragen aan een vruchtbare samenwerking met Waardwonen. Ik heb hier alle vertrouwen in.”

Bewonersraad zoekt bestuursleden
De Bewonersraad Lingewaard is nog dringend op zoek naar enkele bestuursleden. Als bestuurslid denkt u mee over belangrijke thema’s die alle huurders aangaan, zoals huurverhoging, leefbaarheid, energiebesparende maatregelen, huisvesting van statushouders, etc. Heeft u interesse, stuur dan een email naar secretariaat@bewonersraad.nl.
 
 
 
  Waardwonen.nl | Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.