Onderwerp:

Nieuwsbrief O&S Groningen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek & Statistieken Groningen
 
 
 
 
Nieuwsbrief 20 - April 2017
 
In de nieuwsbrief van Onderzoek en Statistiek (O&S) Groningen leest u over onze recente publicaties en andere activiteiten. Veel leesplezier!
 
 
 
  Laatste publicaties
 
  Stadspanel: straatvisie
 
  Ontwikkeling werkgelegenheid 2016
 
  UItslag verkiezingen in Groningen
 
  Stadspanel: bereikbaarheid
 
  Werving jongerenpanel
 
  Stadspanel: Nacht van de Kunst en Wetenschap
 
  Statistische overzichten
 
  Alle publicaties
 
 
 
 
  Doorsturen
 
  Afmelden
 
 
Groningers tevreden over hun straat
 
 
De gemeente Groningen maakt een plan hoe de stad aantrekkelijk kan blijven. In deze zogeheten omgevingsvisie met als titel ‘Next City’ staat straks wat er moet gebeuren om hier fijn te wonen. Wij onderzochten met het Stadspanel wat mensen vinden van hun straat. We leren dat vooral het onderhoud, de verkeersveiligheid, voldoende verlichting en groen belangrijk zijn. Jongeren en ouderen zijn het meest tevreden over hun eigen straat. Straten met weinig auto’s en veel groen scoren het hoogst.
 
Lees hier het rapport »
 
 
Lichte groei werkgelegenheid
 
 
Tussen april 2015 en april 2016 zijn er 1.952 banen bijgekomen in de stad. Dit is goed voor 1,5%, iets meer dan het landelijk gemiddelde van 1,1%. Onderzoek & Statistiek meet jaarlijks de stand van de economie. De groei zit in het aantal vaste banen in de stad. Het aantal banen voor ingeleend personeel is echter gedaald met 525. Dit komt vooral door een afname van uitzendkrachten bij Call Centers. Dienstverlening, Onderwijs en Gezondheidszorg zijn de branches die het snelst groeien. Ze zorgen voor bijna driekwart van de banen in de stad.
 
lees meer op onze site »
 
 
Hoe stemde Groningen? Uitslagen verkiezing Tweede Kamer
 
 
D66 en GroenLinks zijn de grote winnaars in Groningen bij de verkiezing van de Tweede Kamer afgelopen 15 maart. D66 haalde 19,9% van de stemmen en groeide daarmee de PvdA en de VVD voorbij ten opzichte van 2012. GroenLinks verviervoudigde haar aanhang en steeg naar 18,9 %. Grote verliezer was PvdA dat in 2012 nog 36,5% haalde maar nu naar 8,0% zakte. De VVD eindigde als derde grote partij in Groningen met 13,6%. Er waren 157.993 stemgerechtigden in de gemeente Groningen. Daarvan bracht 82,8% hun stem uit.
 
Kijk hier voor een compleet overzicht. »
 
 
Studenten Hanzehogeschool bevragen Stadspanel over bereikbaarheid
 
 
Voor Groningen Bereikbaar deed een aantal studenten Communicatie van de Hanzehogeschool Groningen onderzoek naar bereikbaarheid. Ruim 3.400 leden vulden de enquête in. De meerderheid is op de hoogte van de Zuidelijke Ringweg en de aanpak van het Stationsgebied. Men wil het liefst via de Groninger Gezinsbode geïnformeerd worden, maar internet en RTV Noord zijn ook goede communicatiemiddelen.
 
lees hier meer »
 
 
Jongerenpanel werft leden
 
 
Deze maand ontvangen 15.000 jongeren een brief van de gemeente met de uitnodiging om lid te worden van het Jongerenpanel. Dit is een nieuw panel van O&S Groningen, als een jong zusje van het Stadspanel. Iedereen die in Groningen woont en die tussen de 12 en 23 jaar is, kan lid worden van het Jongerenpanel. Een paar keer per jaar krijgen de leden van het Jongerenpanel een mail met een vragenlijst. De vragen gaan over onderwerpen die jongeren bezig houden, zoals betere fietspaden, gratis wifi in de hele stad, informatie over bijbaantjes, tips over gezond eten, leuke (sport)cursussen. Een vragenlijst zal gaan over omgaan met geld. De gemeente verwacht dat jongeren hierdoor hun stem kunnen laten horen, hun frisse kijk op zaken kunnen geven en wellicht originele oplossingen kunnen aandragen.
 
Aanmelden kan hier »
 
 
Volg O&S Groningen ook op Twitter
 
 
O&S Groningen maakt haar onderzoeksbevindingen, statistische informatie en interessante weetjes ook bekend op Twitter. U vindt ons via Twitter.com/basisvoorbeleid (ook zonder Twitter-account).
 
 
  info@os.groningen.nl | www.os-groningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met iMailingtool
Gemeente Groningen