Onderwerp:

Duurzame toekomst biedt kansen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
  Duurzame toekomst biedt kansen
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Samen zijn we op weg naar een duurzame CO2-neutrale toekomst. Dit is een weg van onzekerheden, maar vooral van kansen. De kansen verkennen we onder andere op het gebied van groengasproductie en door deel te nemen aan energietransitieprojecten op EnTranCe en Ameland. Kan het duurzamer, dan steunen we dat. Kan dat nog niet, maar kunnen meer vervuilende brandstoffen worden vervangen door aardgas, dan is dat voor het reduceren van emissies en dus het tegengaan van klimaatverandering de gewenste route. Dit noemen we gas-op-maat: gas alleen daar inzetten waar duurzamere alternatieven nog niet beschikbaar zijn en waar het de grootste toegevoegde waarde voor de samenleving en de eindgebruiker heeft.

Wij zijn gevestigd in Groningen en willen daarom midden in de Groningse samenleving staan. Dat doen we via sponsoring, maar ook door ons te verbinden aan maatschappelijke organisaties zoals “De Uitdaging” en met de oprichting van het GasTerra Meer met Minder Fonds. Met dit fonds helpt GasTerra maatschappelijke organisaties om energie en dus ook geld te besparen.

In ons e-magazine leest u op welke manieren GasTerra in beweging is op de vlakken Gas, Groen en Groningen.

Lees meer
 
 
 
 
 
 
  Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze nieuwsbrief is voor eigen risico van de gebruiker. Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). GasTerra spant zich in te waarborgen dat de informatie en inhoud van de artikelen in deze nieuwsbrief volledig en juist is. GasTerra kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie in deze nieuwsbrief. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie verkregen via deze nieuwsbrief of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 
 
  Indien u geen nieuwsbrief van GasTerra meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden  
 
 
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: