Onderwerp:

Nieuwsbrief O&S Groningen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek & Statistieken Groningen
 
 
 
 
Nieuwsbrief 18 - November 2016
 
In de nieuwsbrief van Onderzoek en Statistiek (O&S) Groningen leest u over onze recente publicaties en andere activiteiten. Veel leesplezier!
 
 
 
  Laatste publicaties
 
  Demografische ontwikkelingen
 
  Evaluatie Stadspanel
 
  Start-ups
 
  Vuurwerkvrije zones
 
  Afvalinzameling in Ten Boer
 
  OOG TV en Radio
 
  Stadjers over afval
 
  Stadjers en raad
 
  Monitor veiligheidsbeleid
 
  Daklozenmonitor Groningen
 
  Daklozenmonitor Fryslân
 
  Fietsen in Groningen
 
  Statistische jaaroverzichten
 
  Overige publicaties
 
 
 
 
  Doorsturen
 
  Afmelden
 
 
Wijkenquête leefbaarheid
 
 
De gemeente Groningen wil graag samen met inwoners de stad leefbaar en veilig maken en houden. De mening van de inwoners is voor de gemeente van groot belang, om gezamenlijk problemen op te lossen, beleid te maken en maatregelen te treffen. Daarom hebben we dit najaar voor de 11e keer een grote enquête in de wijken gehouden. We vroegen inwoners om hun mening over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk en buurt en over hun eigen leefsituatie. De Wijkenquête bevat zeer diverse onderwerpen: van het onderhoud van de openbare ruimte tot mantelzorg, van omgang met buurtgenoten tot de kwaliteit van de woning, van veiligheid tot deelname aan de maatschappij.

In totaal ruim 8.300 inwoners van de gemeente Groningen hebben meegewerkt aan de Wijkenquête, waarvan 4.800 telefonisch. In het voorjaar publiceren we de uitkomsten.
 
meer informatie »
 
 
Urban Datacenter in Groningen
 
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Groningen gaan de mogelijkheden van samenwerking verkennen om in Groningen een Urban Data Center op te zetten. Door de samenwerking met het CBS kunnen data effectiever ingezet worden voor de samenleving. De combinatie van technologie en data levert kennis op over maatschappelijke en stedelijke thema’s.
 
lees het persbericht »
 
 
Start-ups leveren pas later banen op
 
 
De stad Groningen is een verzamelpunt van start-ups binnen de noordelijke provincies. Dat blijkt uit het onderzoek dat O&S Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben gedaan, met de Kamer van Koophandel als partner. ‘Start-up’ is de term voor nieuw opgerichte bedrijven die hun oorsprong vinden in de eigen regio. In vergelijking met soortgelijke steden vindt in Groningen een bovengemiddeld aantal start-up activiteiten plaats. We zien dat er geruime tijd overheen gaat voordat een start-up nieuwe banen oplevert en daarmee bijdraagt aan de werkgelegenheid.
 
lees de studie »
 
 
Evaluatie Stadspanel
 
 
Deze zomer hebben we een evaluatie gehouden onder de ruim 8.000 leden van het Stadspanel. Hieruit blijkt dat 95 procent het fijn vindt om bij het Stadspanel te horen en meer dan 90 procent is tevreden over de enquêtes. De terugkoppeling van de uitkomsten van onderzoeken is een aandachtspunt en kan beter. Daarom gaan we een nieuwsbrief voor Stadspanelleden maken waarin we beschrijven wat de resultaten zijn en wat met de uitkomsten wordt gedaan. In december komt de eerste nieuwsbrief voor alle leden van het Stadspanel met de resultaten van de enquêtes die zij in 2016 hebben ingevuld. Ook in deze nieuwsbrief zult u vaker resultaten van Stadspanelonderzoeken lezen.

Aanmelden kan via jouwstadjouwmening.nl. Alle inwoners van de gemeente Groningen kunnen meedoen aan het Stadspanel.
 
lees de rapportage »
 
 
Nieuw: een Jongerenpanel!
 
 
De gemeente Groningen wil een Jongerenpanel opzetten in het verlengde van het Stadspanel. Door regelmatige enquêtes onder Groningse jongeren van 12 tot en met 18 jaar te houden, horen we rechtstreeks van hen hoe zij denken over thema's die hen raken. Hoe gaat het met de jongeren in Groningen? Voelen ze zich gelukkig? Hoeveel van hen hebben een bijbaantje? Doen ze aan sport? Wat eten ze? Waar maken ze zich zorgen over? Waar geven ze hun geld aan uit? Het Jongerenpanel levert een schat aan informatie die direct toegepast kan worden in beleid. Hiermee kunnen de gemeente en andere instellingen leren wat jongerenparticipatie stimuleert.
 
Aanmelden Jongerenpanel »
 
 
Volg O&S Groningen ook op Twitter
 
 
O&S Groningen maakt haar onderzoeksbevindingen, statistische informatie en interessante weetjes ook bekend op Twitter. U vindt ons via Twitter.com/basisvoorbeleid (ook zonder Twitter-account).
 
 
  info@os.groningen.nl | www.os-groningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met iMailingtool
Gemeente Groningen