Onderwerp:

Digitale nieuwsbrief DNB, augustus 2016

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Digitale nieuwsbrief
Juli 2016
www.dnbpensioenfonds.nl   dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl
Inhoud

Kandidaten gezocht voor het deelnemerspanel

Herstelplan pensioenfonds DNB

Deelnemersbijeenkomsten in oktober

In gesprek met pensioenconsultantsKandidaten gezocht voor het deelnemerspanel
Kandidaten gezocht voor het deelnemerspanel In de laatste pensioenkrant van Pensioenfonds DNB (juni 2016) stond een oproep om zitting te nemen in een op te richten deelnemerspanel.
Op de website vindt u meer informatie over doel en werkwijze van het op te richten deelnemerspanel. Graag doen we een beroep op zowel actieve deelnemers, gepensioneerden als gewezen deelnemers.

Is uw interesse gewekt? Stuurt u dan een mail naar kok.m@tkppensioen.nl. U hoeft alleen maar te melden dat u wilt deelnemen aan het deelnemerspanel en of u actieve deelnemer, gepensioneerde of gewezen deelnemer bent. Wij nemen in de tweede helft van augustus contact met u op.

Let op: Per abuis stond in het artikel in de pensioenkrant een verkeerd e-mailadres vermeld waarop geïnteresseerde deelnemers zich konden melden. Als u zich aan heeft willen melden, heeft u een 'onbezorgbaar' melding ontvangen. Daarvoor bieden we onze welgemeende excuses aan. We hopen dat u zich alsnog aan wilt melden. 
Herstelplan pensioenfonds DNB
Herstelplan pensioenfonds DNB
Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan het wettelijk vereist niveau, dan moet een pensioenfonds binnen drie maanden een zogenoemd ‘herstelplan’ opstellen en indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank.  
 
Aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar kwam de beleidsdekkingsgraad (toen 115,3%) van Pensioenfonds DNB onder de vereiste dekkingsgraad (116,3%). Dat betekent dat de aanwezige financiële buffers bij het fonds onvoldoende zijn. Het pensioenfonds heeft aan de toezichthouder een herstelplan toegestuurd om aan te geven hoe we er voor gaan zorgen dat we, binnen de daarvoor geldende termijn, weer voldoende buffervermogen krijgen.
In de pers verschijnen met enige regelmaat berichten dat pensioenen komend jaar mogelijk gekort moeten worden. Voor ons is dat voorlopig niet noodzakelijk. Maar, in de toekomst kijken kunnen we niet. De situatie monitoren wij continu, maar het is mogelijk dat in de toekomst wel verdergaande maatregelen nodig zijn. 
 
Op de website vindt u meer informatie over het lopende Herstelplan.
Deelnemersbijeenkomsten in oktober
Pensioenfonds DNB organiseert in oktober een aantal bijeenkomsten voor actieve deelnemers enerzijds en voormalige deelnemers (slapers) en gepensioneerden anderzijds.

De data staan inmiddels vast. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 11 oktober, in de ochtend voor de actieve deelnemers en in de middag voor gepensioneerden en gewezen deelnemers. Op 13 oktober vindt er in de ochtend nog een sessie plaats voor actieve deelnemers. Dan kunt u de datum alvast in uw agenda reserveren.

In de tweede helft van augustus informeren wij u nader over de inhoud van de bijeenkomsten en over de inschrijving. Houdt u daarvoor de website van het fonds en de nieuwsbrieven in de gaten.
In gesprek met pensioenconsultants
In gesprek met pensioenconsultants Op 6 en 7 juli jongstleden waren de pensioenconsultants aanwezig aan het Frederiksplein om met deelnemers die zich daarvoor hadden aangemeld één-op-één gesprekken te voeren. 25 deelnemers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van het Uniform Pensioenoverzicht doorliep men samen het pensioendashboard. Deelnemers toonden zich enthousiast over de gesprekken, maar ook over het pensioendashboard als instrument om de persoonlijke pensioensituatie inzichtelijk te krijgen. Actieve deelnemers vinden het pensioendashboard in hun persoonlijke omgeving via de website www.dnbpensioenfonds.nl (inloggen met DigiD).

Wij zullen met enige regelmaat de mogelijkheid van één-op-één gesprekken aanbieden. Houd daarvoor de website en de nieuwsbrieven in de gaten. Los daarvan kunt u altijd contact opnemen met de pensioenconsultants via (050) 582 79 79, of per e-mail: dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl.
Verzonden met iMailingtool Afmelden of e-mailadres wijzigen | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: