Onderwerp:

GKB Nieuwsbrief Juli 2016

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk de online versie
 
GKB Drenthe
Nieuwsbrief Juli 2016  
 
In deze uitgave
» GKB eerste schuldhulporganisatie die deelneemt aan benchmark Divosa
» Jaarverslag 2015 staat online
» Nieuwe software: waar staan we nu?
» ZRM51 stelt objectief enkelvoudige- en meervoudige problematiek vast
» Gemeenten in Drenthe ge´nformeerd over stijgende kosten beschermingsbewind
» Inspirerende workshop GKB op derde editie van In Congres
» Informatiemiddag voor externe bewindvoerders geslaagd
» Klanttevredenheidsonderzoek beschermingsbewind
» GKB-college voor vrijwilligers
 
GKB eerste schuldhulporganisatie die deelneemt aan benchmark Divosa
De GKB is de eerste schuldhulporganisatie die deelneemt aan de benchmark Armoede & Schulden van Divosa. Deelnemers van deze benchmark kunnen meten en vergelijken op: uitgaven, aantal klanten, effectiviteit en de organisatie van de schuldhulpverlening. De benchmark is bedoeld voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het doel van de benchmark is door meten en vergelijken te leren van elkaar. Dit doel ondersteunen wij van harte en wij roepen andere schuldhulporganisaties dan ook op eveneens deel te nemen aan de benchmark. 
 
 
Jaarverslag 2015 staat online
Ons jaarverslag 2015 staat online. In 2015 vierden we ons 25-jarig jubileum. Waar de GKB in haar beginjaren voornamelijk kleine kredieten verstrekte voor bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of woninginrichting, is zij anno 2016 uitgegroeid tot een sociale bank met een uitgebreid palet aan diensten waaronder schuldhulpverlening, inkomensbeheer, sociale kredietverlening en schuldpreventie. Inmiddels is de GKB niet meer weg te denken van veel verschillende beleidsterreinen. 
 
Een absoluut hoogtepunt in 2015 was het resultaat op ons klanttevredenheidsonderzoek: klanten gaven de GKB het rapportcijfer 7,9. Klanten zijn dus erg tevreden met wat we doen en daar draait het om. Het is een goede waardering voor het werk van de medewerkers en een mooie stimulans om door te gaan. 
 
Bekijk het jaarverslag 2015 via www.jaarverslagdegkb.nl
 
 
Nieuwe software: waar staan we nu?
Als eerder aangekondigd zijn we op 1 april jl. overgegaan op nieuwe software: Stratech-Perspectief. Ondanks dat we zeer zorgvuldig hebben getest en ons maximaal hebben voorbereid, bleek het lot ons niet gunstig gezind. We hadden te kampen met storingen in onze betalingen. Er is veel tijd verloren gegaan met het detecteren van de fout die de storingen veroorzaakte. Hier hebben onze klanten en ketenpartners helaas veel nadeel van ondervonden. 
 
Door het verlies van deze kostbare tijd, hebben we minder aandacht kunnen besteden aan de optimalisering van ons digitale klantenportaal Mijn GKB. Hoewel veel klanten blij zijn met de nieuwe functionaliteiten als het zelf geld op kunnen nemen uit de reservering Vrij Opneembaar, is de navigatiestructuur nog niet naar wens. Hier zijn we momenteel volop mee bezig, zodat we de klant na de zomer een verbeterd portaal kunnen presenteren. 
 
 
ZRM51 stelt objectief enkelvoudige- en meervoudige problematiek vast
Om de opdracht en ambities van onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen hebben we ervoor gekozen om ons huidige aanmeldformulier te vervangen door ZRM51. ZRM staat voor zelfredzaamheidsmatrix en is een matrix voor de GKB op maat ontwikkeld door de makers van Traject51. ZRM51 gaat ons huidige aanmeldformulier vervangen. Aan de hand van een (korte) vragenlijst bij de aanmelding kan worden vastgesteld op welk(e) leefgebied(en) er sprake is van problemen. Het formulier stelt de GKB in staat om op een objectieve manier vast te stellen of er sprake is van enkelvoudige- of meervoudige problematiek. De verwachting is dat dit na de zomer is ingevoerd. 
 
 
Gemeenten in Drenthe ge´nformeerd over stijgende kosten beschermingsbewind
Op 22 juni jl. organiseerde de GKB in samenwerking met de gemeente Emmen voor de 12 Drentse gemeenten een informatiemiddag over de stijgende kosten voor beschermingsbewind.  Acht Drentse gemeenten waren aanwezig en hebben kennis en ervaring kunnen delen. Vanwege het succes wordt op dit moment een vervolg voorbereid waarbij waarschijnlijk ook vertegenwoordigers van de Rechtbank aanwezig zullen zijn.
 
 
Inspirerende workshop GKB op derde editie van In Congres
Op 30 juni jl. vond de derde editie van het congres In Congres plaatst in theater het Spant te Bussum. In Congres is een kennisevenement voor beschermingsbewindvoerders, budget- en inkomensbeheerders, schuldhulpverleners, budgetcoaches, kredietverstrekkers en Wsnp bewindvoerders. De GKB verzorgde die dag een inspirerende workshop over schuldhulpverlening, waarbij vooral aandacht was voor de verhouding tussen bewindvoering en schuldhulpverlening.
 
Informatiemiddag voor externe bewindvoerders geslaagd
Op 7 juli jl. verzorgde de GKB een informatiebijeenkomst voor externe bewindvoerders. Zo werd die middag antwoord gegeven op vragen als: Hoe verloopt de aanmelding bij de GKB als er sprake is van externe bewindvoering? Welke documenten zijn er nodig voor de intake? en Hoe werkt het Team Schulden Oplossen? De reacties van de deelnemers waren positief. 
 
Klanttevredenheidsonderzoek beschermingsbewind
Wij vinden de mening van onze klanten belangrijk. Daarom meten wij de klanttevredenheid. In het vierde kwartaal starten we met een klanttevredenheidsonderzoek voor onze dienst Bescherminsgbewind. Wij roepen hier de hulp van een onafhankelijk onderzoeksbureau voor in.
 
 
GKB-college voor vrijwilligers
Op 6 juni jl. gaven wij college aan vrijwilligers van de gemeente Hoogeveen, georganiseerd door het vrijwilligerscollege Hoogeveen. Het college gaf voor vrijwilligers op maat gesneden informatie over de dienstverlening van de GKB. Zo werden ze geïnformeerd  over onze werkwijze, onze diensten en de dagelijkse praktijk van de samenwerking met vrijwilligersorganisaties, gemeente en beroepsorganisaties. Overigens waren particulieren en mantelzorgers die met schulden te maken hebben, ook van harte welkom. 
 
 
Doorsturen | Website | Afmelden | Reageren | (0592) 366 099
Postbus 426, 9400 AK Assen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: