Onderwerp:

Waardwonen Nieuws

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Nieuws waardwonen
 
  Volg ons op facebook
   
 
 
  Waardwonen Nieuws - juli 2016  
 
  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over ons jaarverslag, de Wet maatschappelijke ondersteuning, onze nieuwbouwprojecten, wat u moet doen bij storing aan uw mechanische ventilatie, brandpreventie en meer nieuws….  Wij wensen u veel leesplezier!
 
Heeft u tips voor ons over leuke, inspirerende of boeiende onderwerpen voor de nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via communicatie@waardwonen.nl 
 
Voeg communicatie@waardwonen.nl toe aan uw adressenboek zodat u er zeker van bent dat u Waardwonen Nieuws ontvangt.
 
 
 
 
 
  Complex Centrumplan Millingen aan de Rijn feestelijk geopend  
 
  Op 13 juni 2016 vierde Waardwonen samen bewoners, buren, gemeente Berg en Dal en relaties de voltooiing van complex Centrumplan Millingen aan de Rijn.
 
Het weer werkte niet mee maar had duidelijk geen invloed op de sfeer want die was erg gezellig. De bewoners van de appartementen aan de kant van de Heerbaan hadden de vlag aan hun balkon uitgehangen, iedereen die over de Heerbaan kwam zag dat het een feestelijke dag was.
 
De naam van het complex, De Heerenhof, is door de bewoners die de naam hebben bedacht onthuld. De naam verwijst naar de Heerbaan en naar een hof (tuin) waarop het complex gebouwd is. Ook de gevelsteen is onthuld. Op de gevelsteen is een jonge vrouw/moeder te zien die drie volle boodschappen draagt en haar kinderen, “die aan de overkant van de straat op ’t Stüpke” zitten, roept om mee te komen. ’t Stüpke is de naam van het complex verderop aan de Heerbaan waar ook het kantoor van Waardwonen gevestigd is.


Met een druk op de rode knop werden twee skydancers opgeblazen

Na de onthulling van de gevelsteen en de naam hebben wethouder Jacques Thijssen van de gemeente Berg en Dal en directeur-bestuurder Hanke Gielen van Waardwonen het complex officieel geopend door skydancers op te blazen. 
 
Met de voltooiing van dit complex, bestaande uit 12 appartementen en supermarkt Aldi, is de nieuwbouw van het centrum in Millingen aan de Rijn voltooid.

Bekijk het filmpje via https://www.youtube.com/watch?v=PasOk9suh0Q
 
 
 
  Lees meer  
 
 
  Jaarverslag 2015: bouwstenen voor de toekomst  
 
  2015 was een belangrijk jaar voor Waardwonen. Een jaar waarin wij de bouwstenen voor de toekomst gelegd hebben. We zijn een financieel gezonde organisatie die klaar is om ook de komende jaren betaalbare en goede woningen te kunnen aanbieden aan mensen met een smallere portemonnee.

In 2015 hebben we gewerkt aan onze nieuwbouwprojecten en de kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen. De jaarlijkse huurverhoging hebben we beperkt gehouden. We hebben intensief samengewerkt met de Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn, de Bewonersraad Lingewaard en de gemeenten Lingewaard en Berg en Dal.
 
In de samenvatting van ons jaarverslag leest u meer over onze belangrijkste resultaten van 2015. Het jaarverslag en de jaarrekening leest u op onze website. 


 
 
 
  Lees meer  
 
 
  Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening?  
 
  Wij bieden u graag goede dienstverlening. Daarom vinden we het belangrijk om te weten of u tevreden bent over ons. Elk jaar doen wij mee aan een landelijk onderzoek naar de tevredenheid van huurders. Uw mening is hierbij belangrijk!
 
 
  Lees meer  
 
 
  Brand: lukt het u om op tijd buiten te komen?  
 
  Stel uw woning staat in brand. Lukt het u dan om uw woning blindelings en binnen drie minuten te verlaten? Want dat is de tijd die u heeft om naar buiten te komen.
 
Bijna de helft van de slachtoffers bij woningbranden is ouder dan 65 jaar. Daarom gaat burgemeester Slinkman van de gemeente Berg en Dal dit jaar bij verschillende ouderen in de gemeente op bezoek. Samen met de adviseur brandveiligheid wordt dan een woningcheck en een vluchtoefening gedaan. Begin juli 2016 waren wij bij de heer en mevrouw Pastoors in Millingen aan de Rijn. Lukte het hen om op tijd buiten te komen? En waar is Waardwonen qua brandpreventie verantwoordelijk voor? Hoe zit het eigenlijk met de verantwoordelijkheid van uzelf als huurder?

In de papieren Waardwonen Nieuws, die in september bij al onze huurders in de bus valt, leest u alles over brandveiligheid.


De heer en mevrouw Pastoors in gesprek met burgemeester Slinkman en de adviseur brandveiligheid de heer Gerritzen

 
 
 
  Klappenburg Bemmel: wijkvernieuwing  
 
  Op 5 juli 2016 hebben wij de huurders van 74 woningen aan de Klappenburgstraat (5 t/m 25 en 54 t/m 76), Pastoor Grimmeltstraat (49 t/m 65 en 54 t/m 72), Ds. Israëlstraat (51 t/m 75), Gerard Rijssenbeekstraat (2 t/m 26) en Meidoornstraat 6 t/m 18) in Bemmel en twee eigenaar-bewoners in dit plangebied, geïnformeerd over ons voornemen om te komen tot vervangende nieuwbouw. Voor de huurders betekent dit dat hun woning gesloopt wordt en dat zij daarvoor in de plaats een nieuwbouwwoning krijgen. De nieuwbouw wordt in co-creatie, dus samen met de betrokken huurders, vormgegeven.


 
Waarom nieuwbouw?
De 74 woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ze zijn niet of nauwelijks geïsoleerd, gehorig, veel bewoners ervaren tochtproblemen en de buitenbergingen zijn slecht. Er wonen veel ouderen in de wijk maar de huidige woningen zijn moeilijk geschikt te maken voor ouderen zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij willen de wijk vernieuwen voor de huidige én toekomstige bewoners. Een grondige renovatie betekent een forse investering, terwijl de te behalen kwaliteit en het wooncomfort aanzienlijk lager is dan bij nieuwbouw. Daarom kiezen wij voor nieuwbouw.
 
Wat vinden wij belangrijk bij nieuwbouw?
Alle huidige bewoners kunnen terugkeren, zij hebben dan ook een terugkeergarantie. Ook de Molukse wijk keert terug. Wij bouwen minimaal hetzelfde aantal woningen terug. De nieuwe woningen moeten betaalbaar zijn (huur en energielasten samen).
 
 
  Lees meer  
 
 
  Storing aan uw mechanische ventilatie? Bel direct Feenstra  
 
  De afgelopen jaren hebben wij bij veel woningen mechanische ventilatie aangebracht. Heeft u een storing aan de mechanische ventilatie, dan kunt u direct contact opnemen met Feenstra via telefoonnummer 088 - 84 55 000. Om u snel te kunnen helpen is het handig dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
 
-          Uw adresgegevens
-          Omschrijving van de klacht
 
Tips voor een betere werking van het mechanische ventilatiesysteem:
-          Zorg dat alle toevoerroosters open staan. Dit voorkomt onderdruk in de woning.
-          Reinig de afvoerventielen met een sopje en plaats deze terug in         dezelfde positie.
-          Zet het ventilatiesysteem nooit uit.
 
 
 
  Wet maatschappelijke ondersteuning: waar moet u zijn?  
 
  Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen in uw woning? Heeft u behoefte aan aanpassingen in uw woning om u prettiger te laten wonen? Bijvoorbeeld een traplift, een douchestoel of een keukenaanpassing? Een aantal hulpmiddelen kunt u zelf kopen, maar niet iedereen heeft hier genoeg geld voor. Voor die mensen is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving.
 

 
 
  Lees meer  
 
 
  Volgt u ons al via Facebook en/of Twitter?  
 
  Wij blijven graag met u in contact, ook via social media. Wij zijn al een tijdje actief op Facebook en sinds kort ook op Twitter via @Waardwonen. Op Facebook en/of Twitter leest u nieuws over Waardwonen, handige tips en u vindt er foto’s van bijvoorbeeld feestelijke openingen van nieuwbouw of de Doedag. 
 
 
 
  Vernieuwing Van Kleefstraat, Van Gelrestraat en Van Kleefplein in Huissen voltooid  
 
  Dinsdag 24 mei 2016 vierde Waardwonen samen met bewoners, gemeente Lingewaard, Driestroom,  buren en relaties de voltooiing van de wijkvernieuwing Van Kleefstraat, Van Gelrestraat en het
Van Kleefplein in Huissen.

 
Samen met een aantal bewoners zijn de gevelsteen, de naam van het gebouw, en een grote toegangssleutel onthuld. Tot slot is er flink wat confetti met een kanon de lucht in geschoten.

De naam van het complex, Hof van de Gildebroeders, is bedacht door een van de bewoners. De naam verwijst naar twee schuttersgilden die dapper stand hebben gehouden tijdens de verdediging van de stad in 1502. Het huidige complex bestaat uit twee vleugels, net als het naastgelegen complex, en de nieuwbouw is in twee fases gerealiseerd. Echte broeders naast elkaar, nu in gebouwen en de onderlinge verstandhouding in de buurt, vroeger tussen de gilden. 


 
Na de feestelijke handelingen waren er speeches van wethouder Johan Sluiter van de gemeente Lingewaard, directeur Zorg Esther Nelissen van Driestroom en directeur-bestuurder Hanke Gielen van Waardwonen. Daarna mocht er een kijkje genomen worden bij bewoners thuis. De kinderen van Gezinshuis Gentle aan de Van Kleefstraat gaven de bezoekers enthousiast een rondleiding. Ook de bewoonster van een appartement verderop in de straat stelde haar “thuis” open. De medewerkers van Driestroom hebben alle bezoekers rondgeleid in hun vleugel aan de Van Gelrestraat en uitgelegd wat moderne zorg in de dagelijkse praktijk inhoud. 
 
 
  Lees meer  
 
 
  Waardwonen Nieuws: volgende keer op papier  
 
  Sinds april 2014 verschijnt vier keer jaar Waardwonen Nieuws, onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief vervangt het papieren Waardwonen Magazine dat voorheen twee keer per jaar bij alle huurders in de bus viel.
 
Omdat wij merken dat wij niet al onze huurders bereiken met de digitale nieuwsbrief, hebben wij besloten om weer twee keer per jaar een papieren nieuwsbrief uit te geven. De eerste uitgave verschijnt in het najaar 2016.  
 
Wilt u liever de digitale versie blijven ontvangen? Laat het ons dan weten via 
communicatie@waardwonen.nl

Hebben wij uw juiste e-mailadres? 
Wij communiceren steeds meer digitaal met elkaar. Dat heeft niet alleen voor ons voordelen maar is ook voor u gemakkelijk. U kunt ons immers 24 uur per dag bereiken en krijgt binnen enkele dagen antwoord. Huurt u een woning van Waardwonen en is uw e-mail adres nog niet bij ons bekend? Geef dat dan aan ons door via communicatie@waardwonen.nl
 
 
 
 
  Waardwonen.nl | Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.