Onderwerp:

Nieuwsbrief O&S Groningen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek & Statistieken Groningen
 
 
 
 
Nieuwsbrief 17 - April 2016
 
In de nieuwsbrief van Onderzoek en Statistiek (O&S) Groningen leest u over onze recente publicaties en andere activiteiten. In deze editie leest u vooral veel over ons onderzoek op het gebied van sport. Veel leesplezier!
 
 
 
  Laatste publicaties
 
  Parkeren Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt
 
  Sportmonitor 2015
 
  Dienstverlening sport
 
  Sporthallen
 
  Armoedemonitor 2015
 
  MKBA sociaal team Korrewegwijk
 
  Demografische ontwikkelingen
 
  Werkgelegenheid Groningen 2015
 
  Statistische jaaroverzichten
 
  Overige publicaties
 
 
 
 
  Doorsturen
 
  Afmelden
 
 
Sportmonitor 2015
 
 
In de Sportmonitor 2015 presenteren we de tweede meting over sporten. Ook kijken we onder meer naar B-slim, sportaccommodaties en -verenigingen, gezond bewegen in Groningen en de zwemvaardigheid van de basisschoolleerlingen. Dit laatste is relevant in verband met het afschaffen van het schoolzwemmen in 2013. We zien in 2015 dat 98 procent van de kinderen in groep 8 van het basisonderwijs minstens één zwemdiploma heeft.
 
lees rapportage »
 
 
Sporthallen in Groningen
 
 
In 2015 hebben we opnieuw de tevredenheid van sporters over sporthallen onderzocht. In totaal is 60 procent van de sporters tevreden over de sporthallen. De sporters die ontevreden zijn (40 procent), dragen verbetermogelijkheden aan over de bewegwijzering naar en in de sporthal, de sportvloer, het veiligheidsgevoel rondom de sporthal en het onderhoud en de hygiëne van de kleedkamers, douches en toiletten. In vergelijking met het onderzoek uit 2012 zijn 10 procent meer sporters tevreden tot zeer tevreden over de sporthallen.
 
lees rapportage »
 
 
Dienstverlening sportgebied door gemeente Groningen
 
 
O&S Groningen voert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit onder besturen van sportverenigingen en scholen in de gemeente Groningen. De meerderheid van de bestuursleden is tevreden over de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) als verhuurder van sportaccommodaties. Daarnaast zijn bestuursleden tevreden over het contact en de bereikbaarheid van de WSR.
 
lees rapportage »
 
 
Parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt
 
 

In 2015 is nieuw parkeerbeleid ingevoerd in de Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt. De bewoners zijn gemiddeld positief over deze ontwikkeling. Vooral ’s avonds en door de week overdag vinden zij de parkeersituatie verbeterd. Beide buurten hebben verschillende parkeertijden en aan de bewoners is de keus voorgelegd om te kiezen tussen deze tijden. De meeste bewoners geven de voorkeur aan het regime dat op dit moment geldt in hun eigen buurt.

 
lees rapportage »
 
 
Nieuw: Veiligheidspanel
 
 
Naast het Stadspanel hebben we in 2016 een nieuw panel opgezet: Het Veiligheidspanel Groningen. Leden van dit panel worden drie keer per jaar gevraagd naar hun ervaringen met veiligheid en overlast in hun eigen buurt en in de gemeente Groningen. Begin mei verspreiden we de volgende enquête.

Aanmelden voor het panel kan via veiligheidspanel.nl
 
 
Volg O&S Groningen ook op Twitter
 
 
O&S Groningen maakt haar onderzoeksbevindingen, statistische informatie en interessante weetjes ook bekend op Twitter. U vindt ons via Twitter.com/basisvoorbeleid (ook zonder Twitter-account).
 
 
  info@os.groningen.nl | www.os-groningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met iMailingtool
Gemeente Groningen