Onderwerp:

Nieuwsbrief februari 2016: GasTerra publiceert jaarcijfers 2015

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
  Nieuwsbrief februari 2016
 
 
 
 
GasTerra publiceert jaarcijfers 2015
 
  GasTerra publiceert jaarcijfers 2015  
 
De verwarrende schaal der dingen
 
  De verwarrende schaal der dingen  
 
 

Evenals in 2014 zijn zowel de hoeveelheid verkocht gas als de inkomsten gedaald.

Lees meer / Read in English
 
 
 

Maatregelen bij energiegebruik, energiebesparing en emissiereductie worden studie na studie uitgedrukt in een chaotische brei van eenheden. Gevoel voor klein en groot, veel en weinig, substantieel of onbetekenend, kortom de schaal der dingen, ontbreekt grotendeels, bij politici en zeker bij de gemiddelde belastingbetaler en stemgerechtigde.

 

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
 
 
GasTerra publiceert jaarcijfers 2015
 
GasTerra publiceert jaarcijfers 2015

GasTerra heeft zijn cijfers over 2015 gepubliceerd. Evenals in 2014 zijn zowel de hoeveelheid verkocht gas als de inkomsten gedaald. Het verkoopvolume in 2015 was 70,3 miljard kubieke meter (2014: 81,3); de omzet kwam uit op 14,7 miljard euro (2014: 19,5). Een teruggang met circa 25 procent. Deze daling is in de eerste plaats het gevolg van de maximering van de productie uit het Groningenveld door het Kabinet en de gestaag afnemende productie uit de kleine velden, maar ook van de lagere gasprijzen.

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
 
Update REMIT: meer duidelijkheid over rapportageverplichtingen

In onze nieuwsbrieven van 2014 en 2015 hebben we de REMIT verordening besproken. Hierin staat dat het verboden is voor marktpartijen om met voorkennis te handelen en/of de markt te manipuleren en dat marktpartijen bepaalde informatie moeten rapporteren aan het Europees agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (“ACER”). In de Implementing Acts (IA) zijn deze rapportageverplichtingen van marktpartijen uitgelegd.

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
(Geen titel)
 
 
 
 
 
Expositie 'David Bowie is' nu te zien in Goningen!

GasTerra is sponsor van het Groninger Museum om zo spraakmakende tentoonstellingen mogelijk te maken. Op dit moment is in het Groninger Museum de tentoonstelling 'David Bowie is' te zien. Deze bijzondere tentoonstelling was eerder al te zien in Londen, Toronto, Sao Paulo, Parijs en Berlijn. En nu ook in Groningen!
De tentoontelling is nog t/m 10 april 2016 te bezoeken. Voor deze bijzondere expositie verloten wij twee VIP-tickets (een ticket geeft toegang voor 2 personen). Wilt u in aanmerking komen voor een VIP-ticket? Stuur dan een mail voorzien van uw naam, bedrijfsnaam en emailadres naar communicatie@gasterra.nl o.v.v. David Bowie actie.*

(* Medewerkers van GasTerra zijn uitgesloten van deelname)

  Expositie 'David Bowie is' nu te zien in Goningen!
 
 
 
 
 
 
(Geen titel)
 
 
 
 
 
"EU loopt met energiestrategie nog achter feiten aan"   "EU loopt met energiestrategie nog achter feiten aan"

Het nieuwe plan van aanpak door de Europese Commissie om de EU minder afhankelijk te maken van energielevering uit niet-Europese staten geeft duidelijk aan dat Brussel nog steeds in een ivoren toren leeft.

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
  Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze nieuwsbrief is voor eigen risico van de gebruiker. Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). GasTerra spant zich in te waarborgen dat de informatie en inhoud van de artikelen in deze nieuwsbrief volledig en juist is. GasTerra kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie in deze nieuwsbrief. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie verkregen via deze nieuwsbrief of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 
 
  Indien u geen nieuwsbrief van GasTerra meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden  
 
 
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: