Onderwerp:

GKB actief tijdens landelijke Week van het Geld 2016

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk de online versie
 
GKB Drenthe
Nieuwsbrief februari 2016  
 
In deze uitgave
» Wet aanpak schijnconstructies: geen betrekking op schuldhulpverlening!
» Sociale kredietverlening ook voor nieuwkomers
» Overgangsdatum op nieuwe software gewijzigd naar 1 april 2016
» GKB actief tijdens landelijke Week van het Geld 2016
» Budgetbeheer voor iedereen
» Vrijwilligers in het zonnetje!
» Diagnose-instrument Traject51 onderscheidt multi- en singleproblematiek
 
Wet aanpak schijnconstructies: geen betrekking op schuldhulpverlening!
 
Wellicht heeft u gehoord of gelezen dat per 1 januari 2016 de Wet aanpak schijnconstructies (Was) in werking is getreden. Hierbij laten wij u weten dat deze wet nadrukkelijk géén betrekking heeft op de minnelijke schuldhulpverlening. 
Lees meer.
 
Sociale kredietverlening ook voor nieuwkomers
 
 
De GKB verstrekt sociale leningen. Leningen die onder andere bestemd zijn voor mensen met lagere inkomens (tot 130% van het minimum brutoloon), maar ook voor mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning, ofwel nieuwkomers. Zo gebruiken nieuwkomers een lening vaak om de huisinrichting te bekostigen. Een sociale lening kan voor nieuwkomers een goed alternatief zijn voor de vaak dure leningen van speciale aanbieders.
 
Een van de voordelen van een sociaal krediet bij de GKB is dat het gespreid kan worden uitbetaald en dat er sprake is van doelmatig debiteurenbeheer. Een krediet wordt daarnaast, in tegenstelling tot leenbijstand, altijd geregistreerd bij het BKR. Dit voorkomt dat de kredietnemer in de toekomst financieel gezien te veel hooi op zijn vork neemt. Om nieuwkomers te ondersteunen in een ‘nieuwe’ financiële omgeving, biedt de GKB de mogelijkheid een sociale lening te combineren met tijdelijk inkomensbeheer. 
 
Overgangsdatum op nieuwe software gewijzigd naar 1 april 2016
 
Zoals u reeds heeft kunnen lezen in onze vorige nieuwsbrieven, gaat de GKB werken met nieuwe software (Stratech-Perspectief). De nieuwe software sluit beter aan bij onze werkprocessen, zodat wij uiteindelijk meer tijd overhouden om de klant nog beter te kunnen helpen.
 
De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het uitgebreid testen van de software. Wanneer we er niet volledig op kunnen vertrouwen dat hinder voor de klant zo beperkt mogelijk blijft, stappen we (nog) niet over. Daarom is besloten de overgang uit te stellen tot 1 april 2016. Zo zorgen we ervoor dat we voldoende tijd hebben om de overgang zorgvudlig voor te bereiden.  
 
GKB actief tijdens landelijke Week van het Geld 2016
 
Van 14 tot en met 18 maart 2016 vindt de landelijke Week van het Geld plaats. Het doel van deze week is om scholieren te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!
 
Samen Slim met Geld
Omdat de GKB dit doel van harte ondersteunt, nemen wij ook dit jaar weer deel aan deze landelijke week. Zo starten we in de gemeenten  Assen en Meppel met het preventieproject ‘Samen Slim met Geld’. Dit project richt zich op klanten van de GKB met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. In werkgroepen wordt met deze mensen gewerkt aan diverse thema’s, waaronder financiële opvoeding.
 
Mocht u, samen met ons, ook iets willen organiseren in de Week van het Geld? Neemt u dan contact op met Team Preventie via preventie@degkb.nl
 
Budgetbeheer voor iedereen
 
Veel mensen hebben moeite elke maand rond te komen en op tijd de rekeningen te betalen. En dit geldt niet alleen voor mensen met een inkomen op of net boven de bijstandsnorm. Daarom biedt de GKB budgetbeheer voor iedereen. De klant betaalt dan zelf voor de dienstverlening.  
Komt een klant dus niet in aanmerking voor een vergoeding via de gemeente, maar is er wel een dringende behoefte aan orde op (financiële) zaken? Dan kan de klant ervoor kiezen de kosten voor budgetbeheer te betalen via een maandelijkse vergoeding.
 
Wat doen wij?
Budgetbeheer is voor elke klant gelijk, zelf betalend of niet. Bij budgetbeheer wordt samen met de klant een budgetplan opgesteld. De GKB betaalt de maandelijkse vaste lasten; dit zijn de woonlasten, de water- en energienota, de ziektekostenpremie en belangrijke verzekeringen. Ook zetten wij alvast geld apart voor rekeningen die niet maandelijks komen. Samen met de klant maken we verder afspraken over de hoogte van het huishoudgeld en overige vaste lasten. Als er ruimte voor is, zetten we ook geld apart voor onvoorziene uitgaven. Alles is er op gericht om evenwicht in inkomsten en uitgaven te creëren. Elke klant heeft bovendien de mogelijkheid om via 'Mijn GKB’ de eigen bij- en afschrijvingen te kunnen raadplegen en extra geld op te vragen.
 
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via het algemene nummer 0592 366 099.
 
Vrijwilligers in het zonnetje!
 
De samenleving kan niet meer zonder vrijwilligers. Ook de GKB werkt steeds vaker en steeds intensiever samen met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn van grote toegevoegde waarde en daarom vinden wij het belangrijk vrijwilligers die met ons samen werken in het zonnetje te zetten!
 
Op donderdag 31 maart organiseren wij een lunch voor alle vrijwilligers die met de GKB samenwerken. Vrijwilligers lunchen dan samen met een of meer van onze medewerkers die werkzaam zijn in betreffende  gemeente.
 
Vrijwilligers(organisaties) kunnen deze week een uitnodiging verwachten. Mocht u vrijwilliger zijn en onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, neemt u dan contact op via communicatie@degkb.nl. U bent uiteraard van harte welkom. 
 
Diagnose-instrument Traject51 onderscheidt multi- en singleproblematiek
 
De GKB werkt al weer enige tijd met een door Stadsring 51 op maat gemaakt diagnose-instrument. Dit is een webbased diagnose-instrument speciaal voor schuldhulporganisaties. De mogelijkheden van klanten worden met behulp van de interactieve vragenlijst vooraf eenduidig in kaart gebracht waardoor een volledig objectief klantprofiel ontstaat met onderscheid in multi en single problematiek.
 
Op dit moment werken er al drie gemeenten met dit instrument voor een objectieve intake en pragmatische aanpak. De eerste ervaringen zijn erg positief. 
 
Heeft u ook interesse? Stuurt u dan een e-mail aan jan.tingen@degkb.nl.


 
 
 
Doorsturen | Website | Afmelden | Reageren | (0592) 366 099
Postbus 426, 9400 AK Assen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: