Onderwerp:

Nieuwsbrief O&S Groningen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek & Statistieken Groningen
 
 
 
 
Nieuwsbrief 15 - December 2015
 
In de nieuwsbrief van Onderzoek en Statistiek (O&S) Groningen leest u over onze recente publicaties en andere activiteiten. Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan op Afmelden, onder de lijst van Laatste publicaties.
 
 
 
  Laatste publicaties
 
  Stadsmonitor 2015
 
  Leefbaarheid en veiligheid
 
  Stadspanel over Noorderplantsoen
 
  Energie(-besparing)
 
  Daklozenmonitor Fryslân
 
  Afvalinzameling
 
  Stadjers over fietsen
 
  Statistische jaaroverzichten
 
  Overige publicaties
 
 
 
 
  Doorsturen
 
  Afmelden
 
 
O&S Groningen partner in onderzoek naar beleving aardbevingen
 
 
De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt de komende twee jaar de beleving van aardbevingen in de Noordelijke provincies. Veiligheid, gezondheid en perspectief op de toekomst worden vaste onderdelen in regelmatige enquêtes. Opdrachtgever is de Nationaal Coördinator Groningen. Onder de naam Gronings Perspectief voert de RUG dit onderzoek uit. O&S is net als de GGD Groningen partner. Doel van het onderzoek is om bewoners een stem te geven over hun veiligheid en gezondheid. De eerste enquête is in het voorjaar van 2016.

Voor meer informatie kunt u het onderzoek volgen via Twitter en internet vanaf 15 januari groningsperspectief.nl
 
bekijk het persbericht »
 
 
Stad groeit naar 228.000 inwoners in 2030
 
 
De bevolking van de gemeente Groningen zal de komende jaren blijven groeien. Verwacht wordt dat in 2030 de teller op 228.000 staat. Het aantal 65-plussers zal toenemen en de stad blijft in trek bij studenten. Op dit moment heeft Groningen 202.234 inwoners. De afgelopen 10 jaar steeg het inwonertal met 20.000. Van 2015 tot 2020 zal de bevolking stijgen tot bijna 220.000 inwoners. Naar verwachting groeit dit aantal door naar bijna 228.000 in 2030. De groei gaat door, maar is minder hard dan het was.
 
O&S Groningen onderzocht de demografische ontwikkelingen in de gemeente Groningen van 2005 tot 2030. Een diepere inkijk naar stadsdelen laat zien dat de sterkste groei van de bevolking wordt verwacht in het Centrum.
 
bekijk de rapportage »
 
 
Terugblik 2015 en op naar 2016!
 
Ook 2015 was weer een prachtig onderzoeksjaar! We hebben aan ruim zeventig verschillende projecten gewerkt over de meest uiteenlopende onderwerpen die spelen in de stad. Van sport tot WMO-vervoer, van economie tot parkeren.

Ook het Stadspanel is goed benut dit jaar. Het Stadspanel is een instrument om inwoners van de gemeente Groningen vragen te stellen over allerlei (actuele) onderwerpen in de gemeente. Beleidsmakers krijgen zo informatie over wat er leeft onder de burgers van de gemeente. Zo hebben we dit jaar vragen gesteld over energie, fietsen, afvalinzameling, veiligheid, de nieuwe gemeentelijke website, het Noorderplantsoen en duurzaam voedsel. En het mooie is: al ruim 9.000 inwoners van de stad doen mee.

Voor 2016 hebben we al weer volop plannen. Werken aan een gemeentelijke monitor met informatie voor beleid, gebiedsteams en de begroting. Ook richten we ons op het ontsluiten en visualiseren van veel data. We hebben er zin in!

O&S Groningen wenst u fijne kerstdagen en een heel goed 2016!
 
 
Volg O&S Groningen ook op Twitter
 
 
O&S Groningen maakt haar onderzoeksbevindingen, statistische informatie en interessante weetjes ook bekend op Twitter. U vindt ons via Twitter.com/basisvoorbeleid (ook zonder Twitter-account).
 
 
  info@os.groningen.nl | www.os-groningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met iMailingtool
Gemeente Groningen