Onderwerp:

Digitale Nieuwsbrief

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Digitale Nieuwsbrief
December 2015
www.dnbpensioenfonds.nl   dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl
Inhoud

Pensioenfonds DNB gaat digitale toekomst tegemoet

Dekkingsgraad

Voorlopig besluit indexatie

Overzicht over uw pensioen

Digitale nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Pensioenfonds DNB. De nieuwsbrief is bedoeld voor deelnemers, gepensioneerden en 'slapers'. Hij verschijnt zo vaak als de actualiteit daar aanleiding toe geeft. 
Pensioenfonds DNB gaat digitale toekomst tegemoet
Pensioenfonds DNB gaat digitale toekomst tegemoet
De wettelijke eisen en mogelijkheden op het gebied van Pensioen-communicatie zijn uitgebreid.

Het doel hiervan is dat deelnemers zo compleet mogelijk inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven na pensionering. En dat ze , indien nodig, tijdig actie kunnen ondernemen als het toekomstige huishoudboekje niet sluitend is. Ook komen er meer mogelijkheden voor digitale informatieverstrekking.
Pensioenfonds DNB gaat mee in deze ontwikkelingen. Meer weten? Lees verder.

Dekkingsgraad
Dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds DNB is eind oktober 2015 uitgekomen op 116,6%.

In de grafische weergave is het verloop van de dekkingsgraaad tot en met 31 oktober weergegeven.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds, uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen.  
   


Voorlopig besluit indexatie
Voorlopig besluit indexatie

Het bestuur van Pensioenfonds DNB neemt ieder jaar in de vergadering van december een besluit over de toeslagverlening voor actieven, gepensioneerden en slapers (gewezen deelnemers). Daarvoor geldt de dekkingsgraad per 30 september van het betreffende jaar als norm.

Dit betreft een ‘voorwaardelijk besluit’. Toeslagverlening is namelijk niet toegestaan als de financiële situatie van het fonds dat niet toestaat omdat de dekkingsgraad daardoor onder een bepaalde grens zou komen. Als die dekkingsgraad bekend is, is duidelijk of uitvoering gegeven kan worden aan het besluit van het bestuur om toeslag te verlenen. In de pensioenkrant die eind december verschijnt volgt meer informatie, al zal ook dan het definitieve besluit nog niet zijn gevallen. Houd de website van Pensioenfoinds DNB in de gaten voor actueel nieuws. Begin 2016 krijgt u over het indexatiebesluit een persoonljke brief, zoals ieder jaar.    

Overzicht over uw pensioen

Als u nog pensioen opbouwt en u wilt wel eens weten hoe u er nu voorstaat of hoe uw pensioensituatie er in de toekomst mogelijk uit gaat zien, kunt u altijd terecht op de website van Pensioenfonds DNB (www.dnbpensioenfonds.nl). In de loop van 2016 vindt u daarvoor nieuwe handige en digitale mogelijkheden. 

Heeft u elders ook nog pensioen opgebouwd, dan kunt u ook eens een kijkje nemen op mijnpensioenoverzicht.nl. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. U kunt inloggen met uw DigiD.

Verzonden met iMailingtool Afmelden of e-mailadres wijzigen | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: