Onderwerp:

Nieuwsbrief Pensioenfonds PostNL november 2015

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Nieuwsbrief Pensioenfonds PostNL
November 2015
www.pensioenpostnl.nl   deelnemer@pensioenpostnl.nl
Inhoud

Blijf op de hoogte; kom naar de pensioenbijeenkomst van Pensioenfonds PostNL!

Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?

Herstelplan en crisisplan

Resultaat Pensioendialoog

Wat als…

Ligt u op schema? Check het pensioendashboard

Contact

Heeft u vragen over de pensioenregeling, of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op:

Pensioenregeling
Voor vragen over uw pensioenregeling of over gevoerde correspondentie kunt u telefonisch contact opnemen met de Pensioendesk van Pensioenfonds PostNL, telefoon (050) 582 79 33. U kunt uw vraag ook e-mailen: deelnemer@pensioenpostnl.nl

Persoonlijke Arbeidsovereenkomst
Is met u een Persoonlijke Arbeidsovereenkomst gesloten, dan geldt voor u het telefoonnummer (050) 582 79 82.
U kunt uw vraag ook e-mailen: deelnemer@pensioenpostnl.nl


Disclaimer
Blijf op de hoogte; kom naar de pensioenbijeenkomst van Pensioenfonds PostNL!
Hoe werkt die versnelling van de AOW-leeftijd nou eigenlijk? Krijgt mijn partner een uitkering van PostNL wanneer ik overlijd?

Deze vragen, maar ook actualiteiten en ontwikkelingen binnen het pensioenfonds en meer algemeen binnen de pensioenwereld, worden besproken tijdens de pensioenbijeenkomsten van Pensioenfonds PostNL. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Er worden diverse bijeenkomsten verspreid over het land georganiseerd, de eerste is al geweest. Bijeenkomsten vinden nog plaats op onderstaande data;

Voor gepensioneerden (13.30 uur ontvangst en presentatie van 14.00 tot ca 15.30 uur):

- donderdag 5 november 2015, Aristo, Eindhoven
- dinsdag 10 november 2015, De Meervaart, Amsterdam
- donderdag 12 november, Lommerrijk, Rotterdam
- dinsdag 17 november 2015, Van der Valk Hotel, Arnhem
- woensdag 25 november 2015, Best Western Goderie, Roosendaal
- donderdag 26 november 2015, De Nieuwe Kolk, Assen

Voor actieve deelnemers (16.15 ontvangst, presentatie van 16.30 tot ca 17.30 uur):
- donderdag 5 november 2015, Hoofdkantoor PostNL, Den Haag.

Als u een bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich eenvoudig aanmelden via onze website. Gepensioneerden melden zich hier aan en actieve deelnemers kunnen zich hier aanmelden. U kunt inloggen met uw pensioennummer. Als u zich heeft aangemeld voor de bijeenkomst van uw keuze, ontvangt u een e-mail ter bevestiging.

Graag tot dan!
Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?
Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden) bedroeg per eind september 2015 107,7% ten opzichte van 109,2% per eind juni 2015. De beleidsdekkingsgraad geeft weer hoe het fonds er financieel voorstaat.

Lees meer over de dekkingsgraad.
 

Herstelplan en crisisplan
Pensioenfonds PostNL heeft in juli 2015 een herstelplan en een crisisplan ingediend bij de Nederlandsche Bank. Sinds 1 januari 2015 zijn pensioenfondsen verplicht een financieel crisisplan op te stellen. Daarnaast moet een pensioenfonds ook een herstelplan indienen, wanneer de beleidsdekkingsgraad niet langer voldoet aan het vereist eigen vermogen. Lees verder.
Resultaat Pensioendialoog
Resultaat Pensioendialoog Een jaar geleden riep staatssecretaris Jetta Klijnsma iedereen op om mee te doen aan de Nationale Pensioendialoog. Ze vroeg alle Nederlanders mee te denken en discussiëren over een nieuw pensioenstelsel.  En nu hebben die ideeën en inzichten geleid tot hoofdlijnen voor een, in de toekomst in te richten, Nederlands pensioenstelsel.

 ‘Het gaat erom dat we de sterke elementen van ons pensioenstelsel behouden en het voor de toekomst met nieuwe elementen versterken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het pensioenstelsel beter past bij de wensen van de mensen en de arbeidsmarkt van de 21e eeuw’ aldus Klijnsma.

Uit de notitie komen drie belangrijke hoofdlijnen naar voren:
  • in de toekomst moeten alle werkenden een toereikend pensioen kunnen opbouwen;
  • daarnaast moeten mensen beter zicht krijgen op hun eigen persoonlijke pensioenopbouw, op basis van solidariteit en collectieve risicodeling en heldere afspraken daarover;
  • er moet meer ruimte komen voor maatwerk en keuzevrijheid.
Lees meer over de hoofdlijnennota van staatssecretaris Klijnsma.
Wat als…
Wat als… …u er een tijdje tussenuit wilt? Bijvoorbeeld om inspiratie op te doen, een boek te schrijven of om een wereldreis te maken. Het nemen van (on)betaald verlof kan gevolgen hebben voor uw pensioen.

Ouderschapsverlof
Als u en uw partner een kind krijgen, kunt u gebruik maken van ouderschapsverlof. Ook al gaat u tijdelijk minder werken, u blijft gewoon pensioen opbouwen.

Onbetaald verlof
U kunt onbetaald verlof nemen, bijvoorbeeld een sabbatical. Met dit verlof blijft u in dienst, maar krijgt u geen salaris. Er wordt ook geen pensioen opgebouwd tenzij u dat voor eigen rekening wilt voortzetten.

Sommige veranderingen in uw leven kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Het kan gaan om veranderingen in uw werk, maar ook in uw privéleven.

Lees meer over deze veranderingen en mogelijke gevolgen voor uw pensioen.
Ligt u op schema? Check het pensioendashboard
Ligt u op schema? Check het pensioendashboard Op Mijn Pensioen vindt u de digitale versie van uw pensioenoverzicht en het pensioendashboard. In het pensioendashboard vindt u de gegevens van uw laatste Uniform Pensioenoverzicht. Bekijk ook de animatie van het dashboard!
Verzonden met iMailingtool Afmelden of e-mailadres wijzigen | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: